Duyuru Metni:
Üniversite İstanbul’da okunur
İstanbul Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (IUYOS) 16 Mayıs 2015 tarihinde Yunus Emre Enstitüsü
Priştine Türk Kültür Merkezinde yapılacaktır.
Türkiye’deki 95 üniversite 2014 yılında yapılan IUYOS sınav sonucuna göre öğrenci kabul etmiştir.
Başvuru tarihleri: 16 Mart 2015-20 Nisan 2015
Sınav Tarihi: 16 Mayıs 2015
Başvuru İçin: http://yos.istanbul.edu.tr/
Universiteti Studijohet në Stamboll
Në Yunus Emre Enstitüsü Qendra Kulturore Turke me datën 16 maj 2015 do të realizohet provimi
i Universitetit të Stambollit për Studentët nga Shtetet e Jashtme.
Në vitin 2014 sipas përfundimeve të provimit İÜYÖS janë pranuar studenta në 95 Universitete të
Turqisë.
Data e aplikimit:16 mars-20 prill
Data e provimit:16 maj
Për aplikim: http://yos.istanbul.edu.tr/
Download

Duyuru Metni: Üniversite İstanbul`da okunur İstanbul