ÖZEL FİRMA STAJ YERİ KABUL YAZISI ÖRNEĞİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI’NA,
Tarih:
/
/
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi, ….......... numaralı
………………………….………..’ın firmamızda (……………–………….) tarihleri arasında,
haftada …... gün, staj yapması uygun görülmüştür.
Gereğini arz ederiz.
İnşaatın,
Adı ve yeri
:
Alanı
:
Yapı
Türü
:
Şantiye
Konusu
:
Keşif bedeli
:
Başlama tarihi
:
Bitiş tarihi
:
Teknik personel
ve işçi sayısı
:
Hidrolik
Ulaştırma
Geoteknik
Büro
İş makinesi kapasitesi:
Şu anki tamamlanma
seviyesi (%)
:
Şantiye/Büro
Sorumlusu
:
İmza,
Firma Kaşesi
Doküman No: FR-878
Revizyon Tarihi: 31.03.2015
Revizyon No:00
Yetkili Ad, Soyad
Download

özel firma staj yeri kabul yazısı örneği - İnşaat Mühendisliği