T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
30.03.2015
BASIN AÇIKLAMASI
Son günlerde bazı basın yayın organlarında Göcek Koyu’nun talana açıldığına dair gerçeği
yansıtmayan haberlere yer verilmektedir.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında,
Göcek Koylarında bulunan Taşyaka, Küçük Sarsala, Akbük ve Göbün koyları kaçak faaliyetlerin ve
kaçak yapılanmanın önüne geçmek maksadıyla 1995 yılında ilgili Bakanlıklar arasında yapılan bir
protokolle ve ilgili yerlerden (ÖÇK SİT vb.) alınan olurla yat mola noktası olarak tesis edilmiştir.
Bahse konu bu yerler, Muğla Valiliği ile 30.12.1997 tarihinde yapılan protokollerin
ardından devri yapılmış ve o tarihten bu yana mesire yeri olarak kullanılmakta olup, halkımızın
günü birlik ihtiyaçlarını karşılayacak olan tesis statüsündedir.
Muğla İlinin Büyükşehir olması, İl Özel İdaresinin kapanması ve tüzel kişiliğinin bitmesi
sebebiyle ilgili tesisler 2014 yılı Mayıs ayında Özel İdare tarafından Dalaman Orman İşletme
Müdürlüğü’ne devredilmiştir.
Söz konusu yerler devlet ormanı olup ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını karşılamak
maksadıyla 6831 sayılı Orman Kanunun 25. Maddesi ve Mesire Yerleri Yönetmeliği hükümlerine
göre Orman Genel Müdürlüğü’nce Günübirlik Mesire Yeri olarak tescil edilmiştir.
Bu alanlarda mevcut bulunan ve mevzuata uygun durumda olan kır gazinosu, wc vb.
tesisler kullanılacak, tamire ihtiyacı olanların onarımı yapılacaktır. İhtiyaç duyulması halinde Kıyı
Kanunu ÖÇK, SİT vb. mevzuatı çerçevesinde uygun görüşler alınarak Mesire Yerleri Tebliği’nde
belirtilen kır gazinosu, büfe, wc gibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak geçici ve günü birlik
kullanıma yönelik tesislerin yapımına izin verilecektir.
Söz konusu alanların mesire yeri olarak üçüncü şahıslara kiralanması Mesire Yerleri
Yönetmeliği uyarınca 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale yoluyla yapılabildiğinden
ihaleler şeffaf şekilde gerçekleştirilmiştir.
Haberlerde yer alan mesire yerleri Valilik Özel İdare Müdürlüğü’nce yıllık,
Göbün Koyu
Akbük Koyu
Taşyaka Koyu
Küçük Sarsala Koyu
45.000 TL'ye,
40.000 TL'ye,
40.000 TL'ye,
25.000 TL'ye kiraya veriliyor iken
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonucunda;
Göbün Koyu
Akbük Koyu
Taşyaka Koyu
Küçük Sarsala Koyu
1.900.000 TL’ye
900.000 TL’ye
902.000 TL’ye
1.705.000 TL’ye verilmiştir.
Orman Genel Müdürlüğü’ne devredilmeden kiraya verilen bu mesire yerlerinin yıllık
toplam geliri 150.000 TL’dir. Orman Genel Müdürlüğü’ne devri yapıldıktan sonra şeffaf olarak
yapılan ve ortalama 10-12 kişinin katıldığı ihale sonucu 5.407.000 TL gelir elde edilecektir. Yapılan
ihale ile 36 kat fiyat artımı meydana gelmiştir. Mevcut sistem devam etmiş olsaydı Devletimiz her
yıl 5.257.000 TL kaybedecek, bu kayıp 29 yılda ise 152.453.000 TL’ye ulaşacaktır.
Orman Genel Müdürlüğümüzce yapılan işlemler neticesinde söz konusu yerler mevcut
yapı ve tesisleri standartlara uygun hale getirmek ve verilecek hizmetin kalitesini yükseltmek
gayesiyle bu şeffaf ihale yoluyla kiraya verilmiştir. Ayrıca yukarıda da açıklandığı üzere yapılan bu
ihaleler neticesinde çok ciddi bir gelir artışı sağlanmış olup, buralardan elde edilecek gelirler,
başta Muğla ilinde yaşayan orman köylülerimize (Gelir getirici tür ağaçlandırmaları, zeytin
aşılaması, ORKÖY kredileri vb.) kaynak olarak aktarılacak, Muğla ormanlarının bakımı,
rehabilitasyonu ve korunması gibi ormancılık faaliyetlerine harcanacaktır.
Netice itibariyle yapılan bu ihalelerle hem devletimizin zarar görmesi önlenmiş, hem de
vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunularak mesire yerlerinin mevzuatlara uygun olarak
işletilmesi sağlanmıştır.
Haberlerde iddia edildiği gibi bu alanların imara açılması, birilerine peşkeş çekilmesi,
doğal ve tarihi yapıya zarar verebilecek tesislerin yapılması kesinlikle söz konusu değildir.
Basının ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Download

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler