ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/328-2167
Bursa, 30/03/2015
MEKSİKA EXPO CİHAC YAPI FUARI 2015 ÜYE DUYURUSU
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 150
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliği’nden alınan 25.03.2015 tarih ve 195-3745 sayılı
yazıda, Meksika'nın Mexico City şehrinde 13-17 Ekim 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan
"Expo Cihac 2015” Yapı Fuarı Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi
Bakanlığı'ndan izin alınması ve yeterli başvurunun olması durumunda ilk defa İstanbul Maden ve
Metaller İhracatçı Birliklerince gerçekleştirileceğinin planlandığı bildirilmektedir.
Yazıda devamla,1988 yılında ilk defa düzenlenen söz konusu fuar, 53.000 ziyaretçi ile Güney
Amerika kıtasında yer alan en büyük ve kapsamlı fuarlardan biri olarak adlandırılmakta olduğu, İnşaat
Malzemeleri ve yapı teknolojileri konularında 503 firma ürünlerini sergileme imkânı bulduğu
belirtilmektedir.
Güney Amerika kıtası birçok sektör için dikkate değer olanaklar sunarken 2020 yılına kadar
ülkede şehir planlamasında ve altyapısında büyük projelere yer verilmesi beklenmektedir.
ExpoCihac 2015 Fuarına Birlikleri organizasyonu altında katılacak firmalar için;
• Yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler
(internet bağlantısı, ikram, katılımcı broşürü vb.) ile teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı-İstanbul)
nakliyesini içeren katılım bedelinin 1.215 $/m2 olacağı öngörülmektedir.
• T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin
Tebliğ'i uyarınca uygulanacak destek oranı % 50 olup, azami destek tutarı 15.000 $'ı geçmeyecektir.
Ayrıca bahsi geçen tebliğ uyarınca Expo Cihac 2015 Fuarı'nın prestijli fuarlar kapsamına alınması
halinde azami destek tutarı, fuara prestijli fuar kapsamında katılmak isteyen firmalar için 50.000 $
olacağı bildirilmektedir.
Söz konusu Fuara katılmak isteyen üyelerimizin http://tinyurl.com/ExpoCihac linkinde yer
alan başvuru formunu 10 Nisan 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar doldurarak, formda
belirtilen banka hesabına talep edilen beher m2 alan için 100 $ (örn. 20 m2 kiralanması
durumunda ödenecek avans tutarı: 20m2 x 100 $ = 2000 $) karşılığı TL avans tutarının
yatırıldığına dair ödeme dekontunun [email protected] e-posta adresine gönderilmesi
gerekmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

MEKSİKA EXPO CİHAC YAPI FUARI 2015 ÜYE DUYURUSU HK.