KURS PROGRAMI
I. GÜN
09:00
AÇILIŞ
İbrahim Tekdemir
Ethem Geçim
9.10
Kurs hakkında bilgilendirme
A Kuzu
09:15
Embriyoloji ve Cerrahi Planlar: “Anatomik planlar ve cerrahideki önemi"
İ. Tekdemir
09:30
Sağ ve transvers kolonun vasküler anatomisi
H. Açar
09:45
Komplet mezokolik eksizyon - Anatomik yapılar ! Nelere dikkat etmeliyiz
A. Kuzu
10:15 – 10:45
ARA
10.45
Sağ kolonun medial lateral mobilizasyonu - anatomik
H. Açar
11.00
Sağ kolonun medial lateral mobilizasyonu - klinik
C. Akyol
11.15
Sağ kolon kanserinde komplet mezokolik eksizyon - klinik yaklaşım
E. Öztürk
11.30
Mezenterik uzatma
A.K.Aşlar
11.45
Tartışma- Sorular ve cevaplar
12.00
ARA - YEMEK
13.00
PRATİK SALONU (Pratik salonundan konferans salonuna bağlantı sağlanacaktır)
(Her kadavra başında 1 eğitici ve 4 kursiyer olacaktırKadavra başındaki kursiyerler kendi içlerinde rotasyon ile disseksiyonlara katılacaklardır)
13:00
14:30 – 15:00
Sağ kolonun mobilizasyonu
ARA
15:00
Transvers kolon mobilizasyonu - mezenterik uzatma
17:00
Gün sonu
Grupların rotasyonu ve diğer kadavraların değerlendirilmesi
II. GÜN
09:00
Sol kolon kanserinde klinik anatomi
U Sungurtekin
09:15
Sol kolonun vasküler anatomisi: “Splenik fleksuradaki anatomozlar önemli mi?”
A. Cömert
09.30
İntermezenterik anastomozlar ve IMA bağlanma seviyesi"
A Kuzu
09.45
Otonom sinirler ve olası yaralanma bölgeleri
F. Kocaay
10.00
Rektum, pelvik fasyalar ve kompartmanlar
H. İ. Açar
10:15 – 10:45
ARA
10.45
Sol kolonun medial lateral mobilizasyonu
A Kuzu
11.05
Pelvik taban, perine ve sifinkter cerrahi anatomisi
H. İ. Açar
11.30
Pelvik kanser cerrahisinde önemli cerrahi anatomik yapılar
S. Sökmen
12.00
Tartışma Sorular ve cevaplar
12.15 - 13.15
YEMEK
13:00 – 17:00 Pratik Uygulamalar
13:00
Splenikfleksura ve sol kolonun mobilizasyonu - Otonom sinirler
14:00
Rektumun mobilizasyonu – TME
15:00 – 15:30
Ara
15:00
Grupların rotasyonu ve diğer kadavraların değerlendirilmesi
16:30
Gün sonu ve geri bildirimler
17:00
Kapanış
İ.Tekdemir
Download

Kadavra Kursu