İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
ANAYASA HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA
Tek Numaralı Öğrenciler
01.04.2015
I. Genel seçimler öncesinde,TBMM’de ekonomik kriz hakkında yapılan görüşmelerde,söz alan
milletvekili X, milletvekili Y’ye yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştır. Meclis, Başkanlık
Divanının teklifi üzerine, görüşme kapsamındaki sözlerin Meclis dışında tekrarlanmayacağına dair
karar almıştır. Üç ay sonra yapılan genel seçimlerde X milletvekili seçilememiştir.
Soru:X’in Y’ye yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle, Y’nin başvurabileceği hukuki bir yol
var mıdır? Açıklayınız.
II.Bakanlar Kurulunca TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun tasarısı ilgili komisyona havale
edilip görüşüldükten sonra komisyon tarafından hazırlanan rapor Başkanlığa sunulmuş,
tasarının Genel Kurulda görüşülmesine geçilmiştir. 251 milletvekilinin Genel Kurul’da hazır
bulunduğu görüşmelerde tasarı 126 milletvekilinin evet oyu ile kabul edilmiş ve yayımlanmak
üzere Cumhurbaşkanına gönderilmiştir. Muhalefet Partisi milletvekilleri, kanunun şekli
bakımdan Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürmektedirler.
Soru: 1982 Anayasası’na göre kanunların yapılma usulünü dikkate alarak, Muhalefet
Partisi milletvekillerinin iddiasını değerlendiriniz.
Download

Anayasa Hukuku Dersi (Tek Numaralı Öğrenciler) Pratik Çalışması