İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi Basın Açıklaması
Basına ve kamuoyuna,
Türkiye’nin üniversitelerinin özerk, bilimsel ve demokratik bir kimliğe sahip olması için uzun
süredir mücadele veren tüm unsurlar İstanbul Üniversitesi rektörlüğü seçimlerini ilk günden
itibaren büyük bir ilgiyle takip etmiş ve iradelerini üniversitenin öğretim üyelerinin tercihleri
doğrultusunda Prof. Dr. Raşit Tükel’i destekleyerek göstermiştir. Rektörlük seçimlerinde
seçime katılan öğretim üyelerinin yarısına yakınından oy alan Prof. Dr. Raşit Tükel’in seçim
başarısı, savunduğu ilkeler ve yönetim modeli çerçevesinde demokratik kamuoyunun bütünü
için bir umut ve heyecan kaynağı olmuştur. Üniversite öğretim üyelerinin ve bileşenlerinin
açık desteğine rağmen YÖK, en çok oyu alan Raşit Tükel’i sıralamada ikinci sıraya
indirmiştir. Üniversite bileşenleri ve demokratik kitle örgütleri beraberce YÖK’ün bu
kararının arkasında yatan niyeti önceden sezinlemiş ve gereken cevabı demokratik haklarını
kullanarak yüksek sesle dile getirmiştir. Raşit Tükel’in rektör olarak atanması dışında
herhangi bir işlemin meşru görülmeyeceği cesaretle ve büyük bir dayanışmayla açıklanmıştır.
Demokratik kamuoyunun iradesini böylesine açık bir biçimde ifade etmesine rağmen
Cumhurbaşkanı, seçimlerden ikinci sırada çıkan adayı rektör olarak atamış ve bizzat kendisi
tarafından her fırsatta dile getirilen sandığa saygı ilkesini hiçe saymıştır. Bu atama sadece
İstanbul Üniversitesinde oy veren akademisyenlere ve süreçte Raşit Tükel’i destekleyen idari
personele, taşeron işçilere ve öğrencilere değil tüm demokratik kamuoyuna karşı bir saldırı
niteliğindedir.
Üniversiteleri siyasi iktidarın arka bahçesi haline getirme girişimlerine sonuna kadar
direneceğimizin bilinmesini istiyoruz. Bizler öğretim üyelerinin korktuğu, araştırma
görevlilerinin iş güvencesi kaygısı duyduğu, öğrencilerinin polis tarafından avlandığı bir
üniversite değil; eşit katılımın, akademik liyakatın, iş güvencesinin ve demokratik yollardan
kendini ifade etme kanallarının geçerli olduğu bir üniversite istiyor ve Raşit Tükel’e verilen
desteğin bu hedef doğrultusunda ortaya çıktığını hatırlatıyoruz.
Bizler İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi olarak en çok oyu almasına
rağmen atanmayan Raşit Tükel’i tek meşru rektör olarak gördüğümüzü bir kez daha ifade
ediyoruz. 12 Mart rektörlük seçimlerinden bu yana desteğini esirgemeyen tüm dostlarımıza
teşekkür ediyor ve demokratik, özerk, bilimsel üniversite mücadelemizi çok daha güçlü bir
biçimde sürdüreceğimize söz veriyoruz.
İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimii
Download

Basın metni için tıklayınız.