2015-2016 Mevlana Öğrenci Değişim
Programı Başvuruları Başlıyor...
30 Mart-17 Nisan 2015
Başvuru Belgeleri:
• Aday Öğrenci Başvuru Formu
(YÖK’ün Mevlana /Belgeler sayfasından ulaşabilirsiniz: http://www.yok.gov.tr/web/mevlana/belgeler)
• Onaysız Transkript Kopyası
• Bir Adet Fotoğraf
Başvuru Koşulları:
1.
2.
Kontenjanlar lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır.
Lisans öğrencileri için asgari 2,5/4 not ortalaması; Yüksek lisans öğrencileri için asgari 3,0/4 not
ortalaması gerekmektedir.
Not: * Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve
bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans öğrenciler, esas eğitime başladıkları ilk
yarıyıl için programdan yararlanamazlar.
** Başvuru Değerlendirmeleri son dönem itibariyle kümülatif not ortalaması
(%50) ve merkezi
ingilizce sınavı sonucu (%50) dikkate alınarak yapılacaktır.
Kontenjanlar ve Hibeler hakkında bilgi edinmek için
web sayfamızı ziyaret ediniz.
İYTE MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BİRİMİ
Uluslararası İlişkiler Ofisi Kütüphane Binası, Zemin Kat, C Blok
Tel: 0(232) 750 78 94
http://www.uio.iyte.edu.tr
KONTENJANLAR: Coe College/ABD için: Alan Kodu Bölümü Derecesi Gönderen Kurum 13.3 Kimya Lisans İYTE 13.2 Fizik Lisans İYTE 13.3 Kimya Lisans 13.2 Fizik Lisans COE COLLEGE COE COLLEGE Kabul Eden Kurum COE COLLEGE COE COLLEGE İYTE Öğrenci Sayısı Değişim Süresi 1 12 1 12 1 12 İYTE 1 12 Slippery Rock University/ABD için: Alan Kodu Bölümü Derecesi 13.3 13.2 11.1 11.3 Kimya Fizik Matematik Bilgisayar Mühendisliği Çevre/İnşaat Mühendisliği* Kimya Fizik Matematik Bilgisayar Mühendisliği Çevre/İnşaat Mühendisliği* Kimya Lisans Lisans Lisans Lisans 07.2 13.3 13.2 11.1 11.3 07.2 13.3 Gönderen Kurum İYTE İYTE İYTE İYTE Kabul Eden Kurum SRU SRU SRU SRU Öğrenci Sayısı 1 1 1 1 Değişim Süresi 12 12 12 12 Yüksek Lisans Lisans Lisans Lisans Lisans İYTE SRU 1 12 SRU SRU SRU SRU İYTE İYTE İYTE İYTE 1 1 1 1 12 12 12 12 Lisans SRU İYTE 1 12 Lisans SRU İYTE 1 12 *Çevre ve İnşaat Mühendisliği kontenjanları Çevre ve Jeoloji Merkezi Müdürlüğü tarafından değerlendirilecektir. HİBELER: ABD’ye gidecek olan öğrencilerimiz için aylık 950 TL, kurumumuza gelen Mevlana öğrencileri için aylık 750 TL burs verilecektir. 
Download

2015-2016 Mevlana Öğrenci Değişim Programı Başvuruları Başlıyor