5 NİSAN 2015 PAZAR PUANLI YARIŞ BÜLTENİ
İSTANBUL
Sorgulama Aralığı..: 5 Ocak 2015 - 4 Nisan 2015
www.altilianaliz.com
KOŞU 1
Toplam 27 Ġstanbul YarıĢ Günü
BÜLTENİN KULLANIMI HAKKINDAKİ DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ..
HANDİKAP 16
3 YAŞLI İNGİLİZLER
1500 KUM
İKRAMİYE:
42.000 TL
1. Koşu
Daha Önce bu koşuya ait ŞART, PİST ve MESAFEde kazanmış atların koşu detayları..
YarıĢ ġartı - Pist Mesafe
Geçmişte hangi parametreler kazanmış?
(Rakamlar atın puanlamadaki sıralamasını ifade eder.)
S1
S2
S3
14.11.2014 HANDĠKAP 16
1400 K 3 ve YUKARI İNGİLİZLER
3
24.09.2014 HANDĠKAP 16
1500 K 3 ve YUKARI İNGİLİZLER
2
26.09.2014 HANDĠKAP 16
1600 Ç 3 ve YUKARI İNGİLİZLER
2
23.07.2014 HANDĠKAP 16
1600 Ç 3 ve YUKARI İNGİLİZLER
3
29.10.2014 HANDĠKAP 16
2000 K 3 ve YUKARI İNGİLİZLER
1
2
11.08.2014 HANDĠKAP 16
2000 K 3 ve YUKARI İNGİLİZLER
3
3
26.11.2014 HANDİKAP 16 /D
1300 K 3 ve YUKARI İNGİLİZLER
1
3
22.08.2014 HANDİKAP 16 /Y-2
1400 Ç 3 ve YUKARI İNGİLİZLER
09.02.2015 HANDĠKAP 16
1300 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
17.10.2014 HANDĠKAP 16
1400 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
02.07.2014 HANDĠKAP 16
1400 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
06.08.2014 HANDĠKAP 16
1600 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
04.06.2014 HANDĠKAP 16
1600 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
15.06.2014 HANDĠKAP 16
2000 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
20.04.2014 HANDĠKAP 16
2000 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
03.08.2014 HANDĠKAP 16
2100 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
01.06.2014 HANDĠKAP 16
2100 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
08.10.2014 HANDĠKAP 16
2100 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
28.03.2015 HANDİKAP 16 /D
1500 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
03.03.2014 HANDĠKAP 16
1300 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
06.04.2014 HANDĠKAP 16
1500 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
12.03.2014 HANDĠKAP 16
1500 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
19.03.2014 HANDĠKAP 16
2000 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
Sıra No At Adı
1
5.ROYAL STORY GK
Tarih
At
Jokey
Derece
1500 Kum
28.03.2015
MADEMOISELLE
Ö.YILDIRIM
1.32.65
53,5
Gny: 2,4
3
HANDĠKAP 16
1500 Kum
25.10.2014
BERFĠN
MÜS.ÇELĠK
1.31.36
50
Gny: 9,7
6
HANDĠKAP 16
1500 Kum
13.09.2014
TORNADO STRIKE
MÜS.ÇELĠK
1.31.01
50
Gny: 1,6
1
HANDĠKAP 16
1500 Kum
12.03.2014
CĠVANHAN
H.KILIÇARSLAN
1.32.19
50
Gny: 3,6
3
HANDĠKAP 16
1500 Kum
06.04.2014
ĠSMĠNUR
GÖKHAN GÖKÇE
1.31.81
57,5
Gny: 1,85
1
S4
S5
S6
S7
3
S8
2
1
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
3
3
5
1
2
1
1
1
1
2
4
10
1
1
2
2
5
5
4
4
3
6
7
6
7
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
4
4
4
3
3
9
9
7
9
3
7
2
3
2
5
5
10
6
6
1
1
1
2
11
6
6
8
9
7
9
5
8
8
8
3
3
5
4
2
9
7
8
8
2
2
1
1
4
1
1
3
8
1
9
1
3
3
1
3
1
7
4
6
4
2
4
4
4
5
8
4
6
2
1
1
1
ATP
JTP
782
2.792
S15
S16
S18
S19
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
S20
1
1
2
3
1
1
3
1
3
3
3
3
2
2
2
3
2
3
3
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
3
2
3
1
1
1
2
2
2
3
2
1
1
2
2
2
1
1
2
3
3
3
2
3
2
2
TOPLAM
1
S12
3
1
S.T.P
2
S11
3
2
J.T.P
S14
1
S10
S17
A.T.P
S13
1
S9
1
1
Ganyan Tablo Sırası
HANDĠKAP 16
3
2
Kilo
1
B.P.S
JOKEY
KĠLO + -
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
5/5
Ö.Yildirim
58,5 +4,
422
0
476
114
552
123
875
126
213
2
1
1
1
P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20
166
166
0
39
0
0
40
0
146
0
8
STP TOPLAM
426
3.466
2
4.YALPAGAN
2/5
S.Kaya
59 +6,5
225
0
513
123
500
124
472
122
271
0
0
0
403
0
0
0
0
0
533
61
819
1.915
1.268
3.347
3
2.DUKE OF KENT
1/5
H.Karataş
60 +3
450
0
570
144
569
145
560
143
83
0
0
0
17
0
0
0
0
0
450
62
962
2.193
612
3.193
4
3.CASH OUT
3/5
A.Sözen
59 +2
375
0
351
109
338
112
150
95
407
0
0
0
1026
0
0
0
0
0
0
57
432
1.212
1.490
3.020
5
1.ABĠDĠN EFENDĠ D
4/5
M.Gündüzeli
60 +5
487
0
0
0
0
0
0
0
182
0
0
0
104
0
0
77
0
700
0
32
1.296
809
318
1.582
KOŞU 2
ŞARTLI 1 /DHÖW
3 YAŞLI ARAPLAR
1000 KUM
İKRAMİYE:
39.500 TL
2. Koşu
Daha Önce bu koşuya ait ŞART, PİST ve MESAFEde kazanmış atların koşu detayları..
YarıĢ ġartı - Pist Mesafe
ġARTLI 1
Geçmişte hangi parametreler kazanmış?
(Rakamlar atın puanlamadaki sıralamasını ifade eder.)
S1
57
Gny: 1,55
1
20.07.2014
ALTUN ÇELĠK
Ö.YILDIRIM
57
Gny: 2,45
3
20.07.2014
KANLITAY
T.YILDIZ
1.11.50
57
Gny: 4,55
3
ġARTLI 1
1000 Kum
17.05.2013
ŞAHKURUŞ
H.KARATAŞ
1.08.04
57
Gny: 1,45
1
ġARTLI 1
1000 Kum
17.05.2013
AFġĠNBEY
GÖKHAN GÖKÇE
1.08.49
57
Gny: 3,75
4
ġARTLI 1
1000 Kum
16.05.2014
ZORALP
H.KARATAŞ
1.08.95
57
Gny: 1,6
1
ġARTLI 1
1000 Kum
06.04.2014
DÖKERBEY
GÖKHAN GÖKÇE
1.10.62
57
Gny: 1,7
1
ġARTLI 1
1000 Kum
06.04.2014
BABASEYFĠ
Ö.YILDIRIM
1.10.16
57
Gny: 2,55
2
ġARTLI 1
1000 Kum
01.06.2014
SĠBĠRYALI
DENĠZ YILDIZ
1.08.67
57
Gny: 8,15
7
ġARTLI 1
1000 Kum
01.06.2014
ULUER
Ö.YILDIRIM
1.07.68
57
Gny: 3,4
4
1000 K 3 YAŞLI ARAPLAR
3
20.07.2014 ŞARTLI 1 /D
1000 K 3 YAŞLI ARAPLAR
15.06.2014 ŞARTLI 1 /D
1100 Ç 3 YAŞLI ARAPLAR
15.06.2014 ŞARTLI 1 /D
1100 Ç 3 YAŞLI ARAPLAR
30.04.2014 ŞARTLI 1 /DHÖW
0800 Ç 3 YAŞLI ARAPLAR
29.08.2014 ŞARTLI 1 /DHÖW
1000 Ç 3 YAŞLI ARAPLAR
01.06.2014 ŞARTLI 1 /DHÖW
1000 Ç 3 YAŞLI ARAPLAR
01.06.2014 ŞARTLI 1 /DHÖW
1000 Ç 3 YAŞLI ARAPLAR
08.08.2014 ŞARTLI 1 /DHÖW
1200 Ç 3 YAŞLI ARAPLAR
08.08.2014 ŞARTLI 1 /DHÖW
1200 Ç 3 YAŞLI ARAPLAR
06.04.2014 ŞARTLI 1 /DHÖW
1000 K 3 YAŞLI ARAPLAR
2
2
06.04.2014 ŞARTLI 1 /DHÖW
1000 K 3 YAŞLI ARAPLAR
2
2
1
1
KĠLO + -
1.10.82
ĠZDEN
1000 Kum
20.07.2014 ŞARTLI 1 /D
JOKEY
U.POLAT
21.07.2013
1000 Kum
2
B.P.S
Ganyan Tablo Sırası
ġARTLI 1
2
Sıra No At Adı
Kilo
Jokey
ġARTLI 1
1200 Ç 3 YAŞLI ARAPLAR
21.09.2014 ŞARTLI 1
Derece
At
1.10.26
S4
1100 K 3 YAŞLI ARAPLAR
S2
1000 Kum
S3
06.07.2014 ŞARTLI 1
Tarih
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
3
2
2
S15
S16
S17
S18
S19
S20
1
1
1
1
1
5
4
5
3
3
3
4
3
4
4
7
4
1
7
7
7
6
7
1
3
3
2
5
2
7
7
8
9
3
2
1
1
9
8
6
8
2
3
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
1
TOPLAM
1
2
3
S.T.P
3
1
1
J.T.P
1
3
3
A.T.P
1
1
3
2
1
1
3
6
4
1
1
2
2
2
5
2
ATP
JTP
STP TOPLAM
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20
1
4.KARAYÜREK
3/10
A.Sözen
57
0
0
351
109
377
102
0
112
364
275
0
0
4865
200
0
675
0
0
0
48
723
2.049
5.752
7.478
2
6.SARAYBOSNA
2/10
H.Karataş
57
0
0
570
144
575
140
0
145
364
0
0
0
4865
200
0
0
0
0
0
57
57
1.631
5.486
7.060
3
7.TORAMAN G
5/10
Ö.Kaya
57
0
0
542
118
633
124
0
109
190
600
0
0
3192
0
0
0
0
0
0
11
11
2.137
3.993
5.519
4
10.MY SULTAN
8/10
M.Kaya
55
0
0
348
106
409
114
0
122
294
571
0
0
2412
0
0
0
0
0
0
6
6
1.676
3.283
4.382
5
1.ÇIRABEY G
7/10
S.Boyraz
57
0
0
315
102
444
97
0
88
267
0
0
0
2520
0
0
0
0
0
0
7
7
1.053
2.794
3.840
6
3.GÜNEY KURUŞ G
6/10
M.P.Demir Ap.
52
0
0
29
56
29
56
0
62
190
44
0
0
3192
0
0
0
0
0
0
9
9
285
3.435
3.667
7
5.OĞUZHANBEY G
2/10
Ahmet Çelik
57
0
0
208
93
78
95
0
133
267
0
0
0
2520
0
0
0
0
0
0
57
57
664
2.844
3.451
8
9.KIZÇEM
10/10
Gökhan Gökçe
55
0
0
262
87
280
90
0
92
197
0
0
0
1534
0
0
31
0
83
0
0
114
925
1.731
2.656
9
8.UÇAN MERT G
4/10
Gök.Bektaş
57
0
0
132
68
138
78
0
66
302
0
0
0
279
0
0
106
0
0
0
23
129
611
604
1.192
9/10
Ber.Gökçe Ap.
52
0
0
0
0
0
0
0
0
222
0
0
0
275
0
0
0
0
0
0
2
2
2
499
499
10 2.EGE ġAHĠNĠ
KOŞU 3
ŞARTLI 4 /D
3 YAŞLI İNGİLİZLER
1200 KUM
İKRAMİYE:
33.500 TL
3. Koşu
Daha Önce bu koşuya ait ŞART, PİST ve MESAFEde kazanmış atların koşu detayları..
YarıĢ ġartı - Pist Mesafe
Geçmişte hangi parametreler kazanmış?
(Rakamlar atın puanlamadaki sıralamasını ifade eder.)
S1
S2
Tarih
Ganyan Tablo Sırası
1200 Kum
26.02.2014
BRAVE SON
Y.BĠLĠK
56
Gny: 2,15
2
1200 Kum
21.11.2014
SELECTED
Ö.YILDIRIM
1.12.24
55
Gny: 5,6
5
ġARTLI 4
1200 Kum
19.01.2015
HARPUTLUNUN OĞLU
N.ŞEN
1.13.58
58
Gny: 2,2
2
S3
S4
S5
S6
3
1
2
1
S7
S8
S9
S10
S11
3
1
1
2000 K 3 ve YUKARI İNGİLİZLER
3
18.12.2014 ŞARTLI 4 /Y-2
1500 K 3 ve YUKARI İNGİLİZLER
1
29.08.2014 ŞARTLI 4 /Y-2
1500 K 3 ve YUKARI İNGİLİZLER
1
07.11.2014 ŞARTLI 4
1200 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
1
13.06.2014 ŞARTLI 4
1400 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
2
2
3
3
3
11.05.2014 ŞARTLI 4
1400 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
2
1
1
1
1
12.11.2014 ŞARTLI 4
1400 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
3
15.08.2014 ŞARTLI 4
1400 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
16.07.2014 ŞARTLI 4
1900 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
26.01.2015 ŞARTLI 4
2000 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
2
2
2
09.07.2014 ŞARTLI 4
2000 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
1
3
2
07.05.2014 ŞARTLI 4
2000 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
1
1
1
1
03.09.2014 ŞARTLI 4
2100 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
1
1
1
1
18.06.2014 ŞARTLI 4
2100 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
1
2
21.11.2014 ŞARTLI 4 /D
1200 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
3
2
2
1
1
3
24.01.2015 ŞARTLI 4 /D
1500 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
1
3
3
3
3
2
3
3
1
08.08.2014 ŞARTLI 4 /D
2100 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
2
3
2
2
2
1
2
1
2
19.01.2015 ŞARTLI 4 /X
1200 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
2
3
2
2
26.02.2014 ŞARTLI 4
1200 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
2
17.03.2014 ŞARTLI 4
1400 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
1
13.04.2014 ŞARTLI 4
1900 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
1
12.02.2014 ŞARTLI 4
2000 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
06.04.2014 ŞARTLI 4 /D
1300 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
KĠLO + -
Kilo
ġARTLI 4
1300 K 3 ve YUKARI İNGİLİZLER
JOKEY
Derece
ġARTLI 4
19.11.2014 ŞARTLI 4
B.P.S
Jokey
1.11.55
25.12.2014 ŞARTLI 4
Sıra No At Adı
At
1
S12
S13
S14
S15
1
S16
S17
S18
S19
1
S20
2
3
2
7
10
7
8
7
5
7
6
5
7
6
6
7
7
7
1
3
3
2
1
1
2
6
2
2
3
2
3
4
1
1
3
1
2
2
5
3
5
2
2
2
2
2
1
3
4
3
3
2
5
3
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
3
1
2
3
2
1
1
1
1
1
1
3
2
1
2
3
2
4
2
3
2
2
3
7
3
5
2
1
1
1
2
1
3
2
4
9
5
2
2
3
1
2
1
3
2
3
2
ATP
JTP
2
2
1
1
1
2
3
1
3
1
3
3
1
3
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
3
2
2
3
3
3
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
3
3
2
3
1
1
1
1
1
P8
P9
P3
P4
P5
P6
P7
2
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
2
2
3
1
1
3
2
2
1
2
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
3
1
P2
1
2
2
P1
3
1
2
3
2
2
3
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
TOPLAM
2
1
2
S.T.P
5
3
1
J.T.P
2
3
2
A.T.P
2
P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20
STP TOPLAM
1
1.DOLCE VITA (TUR)
1/7
A.Sözen
60 +1
772
0
351
109
338
112
150
95
316
0
0
0
612
0
0
0
772
450
0
65
2.059
1.670
993
4.142
2
4.ARMONICA G D
4/7
G.Kocakaya
54 +2
555
0
459
122
444
120
33
117
297
0
0
0
986
0
0
0
22
266
0
24
867
1.585
1.307
3.445
3
3.STRIKE THE SWORD
3/7
S.Kaya
56 -2
177
167
513
123
500
124
472
122
250
266
266
0
75
0
0
38
0
0
0
47
695
2.471
638
3.140
4
2.GÜZEL ĠREM G
2/7
Ö.Yildirim
55 +5
300
0
476
114
552
123
875
126
296
0
0
0
117
0
0
0
0
0
0
49
349
2.315
462
3.028
5
6.IMPOSING GKD
7/7
S.Boyraz
54 -2
20
0
315
102
288
103
111
114
150
50
50
0
57
0
0
34
0
0
0
0
104
1.167
257
1.394
6
5.BRAVE FAMILY K
6/7
A.Aslan Ap.
50 -3,5
290
0
86
61
15
49
0
48
284
0
0
0
324
0
0
43
46
66
0
14
459
382
622
1.326
7
7.QUEEN OF ES ES G
5/7
A.Can İşleyen Ap. 49
111
0
252
84
208
77
0
19
68
0
0
0
9
0
0
10
2
0
0
21
144
671
98
861
KOŞU 4
-5
ŞARTLI 1 /DHÖW
3 YAŞLI ARAPLAR
1000 KUM
İKRAMİYE:
39.500 TL
1. Ayak
Daha Önce bu koşuya ait ŞART, PİST ve MESAFEde kazanmış atların koşu detayları..
YarıĢ ġartı - Pist Mesafe
ġARTLI 1
Geçmişte hangi parametreler kazanmış?
(Rakamlar atın puanlamadaki sıralamasını ifade eder.)
S1
57
Gny: 1,55
1
20.07.2014
ALTUN ÇELĠK
Ö.YILDIRIM
57
Gny: 2,45
3
20.07.2014
KANLITAY
T.YILDIZ
1.11.50
57
Gny: 4,55
3
ġARTLI 1
1000 Kum
17.05.2013
ŞAHKURUŞ
H.KARATAŞ
1.08.04
57
Gny: 1,45
1
ġARTLI 1
1000 Kum
17.05.2013
AFġĠNBEY
GÖKHAN GÖKÇE
1.08.49
57
Gny: 3,75
4
ġARTLI 1
1000 Kum
16.05.2014
ZORALP
H.KARATAŞ
1.08.95
57
Gny: 1,6
1
ġARTLI 1
1000 Kum
06.04.2014
DÖKERBEY
GÖKHAN GÖKÇE
1.10.62
57
Gny: 1,7
1
ġARTLI 1
1000 Kum
06.04.2014
BABASEYFĠ
Ö.YILDIRIM
1.10.16
57
Gny: 2,55
2
ġARTLI 1
1000 Kum
01.06.2014
SĠBĠRYALI
DENĠZ YILDIZ
1.08.67
57
Gny: 8,15
7
ġARTLI 1
1000 Kum
01.06.2014
ULUER
Ö.YILDIRIM
1.07.68
57
Gny: 3,4
4
1000 K 3 YAŞLI ARAPLAR
3
20.07.2014 ŞARTLI 1 /D
1000 K 3 YAŞLI ARAPLAR
15.06.2014 ŞARTLI 1 /D
1100 Ç 3 YAŞLI ARAPLAR
15.06.2014 ŞARTLI 1 /D
1100 Ç 3 YAŞLI ARAPLAR
30.04.2014 ŞARTLI 1 /DHÖW
0800 Ç 3 YAŞLI ARAPLAR
29.08.2014 ŞARTLI 1 /DHÖW
1000 Ç 3 YAŞLI ARAPLAR
01.06.2014 ŞARTLI 1 /DHÖW
1000 Ç 3 YAŞLI ARAPLAR
01.06.2014 ŞARTLI 1 /DHÖW
1000 Ç 3 YAŞLI ARAPLAR
08.08.2014 ŞARTLI 1 /DHÖW
1200 Ç 3 YAŞLI ARAPLAR
08.08.2014 ŞARTLI 1 /DHÖW
1200 Ç 3 YAŞLI ARAPLAR
06.04.2014 ŞARTLI 1 /DHÖW
1000 K 3 YAŞLI ARAPLAR
2
2
06.04.2014 ŞARTLI 1 /DHÖW
1000 K 3 YAŞLI ARAPLAR
2
2
1
1
KĠLO + -
1.10.82
ĠZDEN
1000 Kum
20.07.2014 ŞARTLI 1 /D
JOKEY
U.POLAT
21.07.2013
1000 Kum
2
B.P.S
Ganyan Tablo Sırası
ġARTLI 1
2
Sıra No At Adı
Kilo
Jokey
ġARTLI 1
1200 Ç 3 YAŞLI ARAPLAR
21.09.2014 ŞARTLI 1
Derece
At
1.10.26
S4
1100 K 3 YAŞLI ARAPLAR
S2
1000 Kum
S3
06.07.2014 ŞARTLI 1
Tarih
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
3
2
2
S15
S16
S17
S18
S19
S20
1
1
1
1
1
5
4
5
3
3
3
4
3
4
4
7
4
1
7
7
7
6
7
1
3
3
2
5
2
7
7
8
9
3
2
1
1
9
8
6
8
2
3
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
1
TOPLAM
1
2
3
S.T.P
3
1
1
J.T.P
1
3
3
A.T.P
1
1
3
2
1
1
3
6
4
1
1
2
2
2
5
2
ATP
JTP
STP TOPLAM
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20
1
9.GÜZELKAYA G
10/10
Ö.Kaya
55
0
0
542
118
633
124
0
109
190
600
0
0
3192
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
3.982
5.508
2
7.ġAHĠNTER G
8/10
M.Kaya
57
0
0
348
106
409
114
0
122
294
571
0
0
2412
0
0
437
0
0
0
2
439
2.109
3.279
4.815
3
10.HEDĠYEM OLSUN
10/10
B.Averbak Ap.
50
0
0
218
71
268
72
0
105
197
180
0
0
1534
0
0
0
0
0
0
0
0
914
1.911
2.645
4
5.KARA TURBO
2/10
G.Kocakaya
57
0
0
459
122
485
126
0
152
358
0
0
0
672
0
0
0
0
0
0
50
50
1.394
1.080
2.424
5
6.KIZILHAN
5/10
Gökhan Gökçe
57
0
0
262
87
280
90
0
92
352
460
0
0
714
0
0
0
0
0
0
15
15
1.286
1.541
2.352
6
3.DESTĠÇAĞ
3/10
Ö.Yildirim
57
0
0
476
114
269
90
0
81
352
0
0
0
714
0
0
0
0
0
0
36
36
1.066
1.102
2.132
7
8.ÇEVĠKNAZ GK
1/10
H.Karataş
55
0
0
570
144
575
140
0
145
190
0
0
0
48
0
0
0
0
0
0
59
59
1.633
297
1.871
8
4.EYVAH UZUN MEHM
4/10
S.Kaya
57
0
0
513
123
547
120
0
123
192
0
0
0
198
0
0
0
0
0
0
33
33
1.459
423
1.849
9
1.ALDALGA
6/10
T.Yildiz
57
0
0
168
61
257
79
0
106
187
0
0
0
110
0
0
0
0
0
0
13
13
684
310
981
7/10
Ahmet Çelik
57
0
0
208
93
78
95
0
133
111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
619
123
730
10 2.DAVUTOĞLU GK
KOŞU 5
HANDİKAP 16
4 VE YUKARI İNGİLİZLER
1500 KUM
İKRAMİYE:
42.000 TL
2. Ayak
Daha Önce bu koşuya ait ŞART, PİST ve MESAFEde kazanmış atların koşu detayları..
YarıĢ ġartı - Pist Mesafe
Geçmişte hangi parametreler kazanmış?
(Rakamlar atın puanlamadaki sıralamasını ifade eder.)
S1
24.01.2015 HANDĠKAP 16
1200 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
3
09.02.2015 HANDĠKAP 16
1300 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
1
S2
Tarih
At
Jokey
Derece
Kilo
Ganyan Tablo Sırası
HANDĠKAP 16
1500 Kum
31.03.2014
ATEN
V.KIZMAZ
1.30.90
53,5
Gny: 3,55
HANDĠKAP 16
1500 Kum
25.07.2014
STELLINA
A.SÖZEN
1.32.53
54
Gny: 4,9
4
HANDĠKAP 16
1500 Kum
23.03.2015
KOCAMANTINAZ
A.CAN ĠġLEYEN
1.30.39
54
Gny: 8,9
10
HANDĠKAP 16
1500 Kum
11.04.2014
MYTHOGENIC
G.KOCAKAYA
1.29.55
53,5
Gny: 3,45
3
HANDĠKAP 16
1500 Kum
10.03.2014
MÜBADELE
GÖKHAN GÖKÇE
1.31.38
53
Gny: 6,5
6
HANDĠKAP 16
1500 Kum
08.01.2014
BRAVE KNIGHT
A.SÖZEN
1.31.77
58
Gny: 6
4
HANDĠKAP 16
1500 Kum
02.02.2013
HIGHLY ROOTED
H.KARATAŞ
1.31.43
57,5
Gny: 1,5
1
S3
S4
S5
2
3
2
S6
S7
S8
S9
1
3
3
S10
S11
1
1
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S19
1
S20
1
1300 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
02.05.2014 HANDĠKAP 16
1400 Ç 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
04.07.2014 HANDĠKAP 16
1600 Ç 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
25.05.2014 HANDĠKAP 16
1600 Ç 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
30.05.2014 HANDĠKAP 16
1900 Ç 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
10.01.2015 HANDĠKAP 16
2000 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
01.10.2014 HANDĠKAP 16
2000 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
27.04.2014 HANDĠKAP 16
2000 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
1
13.08.2014 HANDĠKAP 16
2100 Ç 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
2
16.02.2015 HANDĠKAP 16
2100 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
1
1
1
13.06.2014 HANDĠKAP 16
2100 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
3
3
3
09.03.2015 HANDĠKAP 16
2200 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
3
3
2
20.04.2014 HANDĠKAP 16
2400 Ç 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
14.03.2015 HANDİKAP 16 /D
1400 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
1
2
2
2
2
1
25.07.2014 HANDİKAP 16 /D
1500 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
2
3
2
3
3
1
03.11.2014 HANDİKAP 16 /D
1900 Ç 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
01.04.2015 HANDİKAP 16 /D
2000 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
01.06.2014 HANDİKAP 16 /Y-2
2000 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
11.04.2014 HANDĠKAP 16
1500 K 4 VE YUKARI ĠNGĠLĠZLER
31.03.2014 HANDĠKAP 16
1500 K 4 VE YUKARI ĠNGĠLĠZLER
1
10.03.2014 HANDĠKAP 16
1500 K 4 VE YUKARI ĠNGĠLĠZLER
2
24.03.2014 HANDĠKAP 16
2000 K 4 VE YUKARI ĠNGĠLĠZLER
2
12.02.2014 HANDĠKAP 16
2100 K 4 VE YUKARI ĠNGĠLĠZLER
26.02.2014 HANDİKAP 16 /D
1300 K 4 VE YUKARI ĠNGĠLĠZLER
3
3
3
3
3
1
3
2
2
2
1
3
2
2
3
2
2
2
1
1
3
2
3
1
1
3
3
3
3
3
3
2
1
1
2
3
3
3
2
11
15
3
2
2
4
4
1
1
4
1
2
4
8
8
8
3
2
2
1
2
3
1
1
2
3
3
3
3
3
2
4
2
1
1
1
3
1
1
13
8
7
12
2
6
7
7
5
4
5
4
3
7
7
8
2
4
1
9
3
3
5
3
10
6
6
3
11
7
6
7
8
8
3
2
6
1
4
4
8
5
1
1
4
3
3
1
1
1
2
3
4
3
6
2
6
4
1
5
3
3
5
4
4
4
3
2
2
3
2
2
10
4
8
7
8
8
10
10
2
1
2
2
1
1
2
2
2
3
1
2
3
2
2
1
1
2
3
1
3
1
2
2
1
1
1
3
2
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
1
2
2
1
1
1
3
2
1
1
3
1
2
1
3
3
TOPLAM
1
2
3
S.T.P
17
3
1
J.T.P
6
2
2
A.T.P
3
2
11.06.2014 HANDĠKAP 16
2
S18
4
2
12.03.2014 HANDİKAP 16 /D
Sıra No At Adı
2100 K 4 VE YUKARI ĠNGĠLĠZLER
B.P.S
JOKEY
KĠLO + -
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20
4
8
8
8
ATP
JTP
STP TOPLAM
1
6.HEIWA IWA
2/9
Ö.Yildirim
55 -3,5
380
0
476
114
552
123
875
126
361
133
0
0
615
0
0
0
42
100
0
48
570
2.547
1.157
3.945
2
5.TORNADO STRIKE
1/9
U.Polat
57 +2
491
0
395
109
361
107
540
105
280
266
266
0
72
0
0
37
641
0
0
50
1.485
2.236
668
3.720
3
2.KOCAMANTINAZ KD
3/9
A.C. İnan Ap.
58 +4
396
0
192
74
150
67
216
86
335
0
0
0
1073
0
203
0
396
0
108
40
1.143
825
1.556
3.336
4
7.BAHATHER
7/9
A.Sözen
54,5 +4,
172
0
351
109
338
112
150
95
290
0
0
0
455
0
0
0
0
450
355
13
990
1.618
1.113
2.890
5
3.MOON RAIN D
4/9
G.Kocakaya
58,5 +5
545
0
459
122
444
120
33
117
247
0
0
0
62
0
0
0
25
466
0
32
1.068
1.793
341
2.672
6
4.REAL POWER GK
6/9
A.Can İşleyen
290
0
252
84
208
77
0
19
92
0
0
0
14
0
0
0
88
533
400
15
1.326
1.188
521
2.072
7
8.LEO (TR) GK
8/9
Gök.Bektaş
51 -3,5
291
0
132
68
127
61
66
36
291
0
0
0
82
0
0
230
64
486
0
7
1.078
1.213
380
1.941
8
1.ATEN
6/9
V.Kaplan Ap.
59 -1
362
0
232
88
191
79
47
104
183
0
0
0
90
0
0
0
192
50
75
15
694
806
363
1.708
9
9.ARPA MEYDAN GK
9/9
A.Aslan Ap.
50 -4
175
0
86
61
15
49
0
48
230
0
0
0
145
0
25
0
49
0
0
0
249
259
375
883
KOŞU 6
Ap. 54,5 -2,5
ŞARTLI 5 /D
4 VE YUKARI ARAPLAR
2000 KUM
İKRAMİYE:
42.000 TL
3. Ayak
Daha Önce bu koşuya ait ŞART, PİST ve MESAFEde kazanmış atların koşu detayları..
YarıĢ ġartı - Pist Mesafe
Geçmişte hangi parametreler kazanmış?
(Rakamlar atın puanlamadaki sıralamasını ifade eder.)
S1
S2
Tarih
31.03.2014
ALARAP
DENĠZ YILDIZ
2.19.73
57,5
Gny: 6,05
5
28.06.2014
PAMUK NĠNE
V.KAPLAN
2.22.95
55
Gny: 3,2
3
ġARTLI 5
2000 Kum
12.11.2014
AKKURT
A.ASLAN
2.20.85
58,5
Gny: 2,5
2
ġARTLI 5
2000 Kum
09.11.2013
GÜLZEYCAN
Ö.YILDIRIM
2.20.08
57,5
Gny: 7,25
7
ġARTLI 5
2000 Kum
06.04.2014
SONYAĞMUR
M.KAYA
2.20.06
57,5
Gny: 2,35
1
ġARTLI 5
2000 Kum
05.04.2013
KASTAL
M.KAYA
2.22.46
60,5
Gny: 4,4
5
S5
S6
3
2
1
1
1
1
2
3
2
2
1
1
1
1
S7
S8
1300 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
1400 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
16.05.2014 ŞARTLI 5 /D
1400 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
05.10.2014 ŞARTLI 5 /D
1600 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
3
28.06.2014 ŞARTLI 5 /D
2000 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
1
21.02.2015 ŞARTLI 5 /DHÖW
1300 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
1
31.10.2014 ŞARTLI 5 /DHÖW
1400 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
11.07.2014 ŞARTLI 5 /DHÖW
1400 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
2
1
1
20.04.2014 ŞARTLI 5 /DHÖW
1400 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
1
3
2
28.03.2015 ŞARTLI 5 /DHÖW
1400 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
1
2
1
2
1
23.05.2014 ŞARTLI 5 /DHÖW
1500 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
2
2
1
2
1
3
1
17.09.2014 ŞARTLI 5 /DHÖW
1900 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
3
3
2
12.11.2014 ŞARTLI 5 /DHÖW
2000 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
02.07.2014 ŞARTLI 5 /DHÖW
2100 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
23.04.2014 ŞARTLI 5 /DHÖW
2200 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
20.07.2014 ŞARTLI 5 /Y-3
1400 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
06.04.2014 ŞARTLI 5 /D
2000 K 4 VE YUKARI ARAPLAR
02.04.2014 ŞARTLI 5 /DHÖW
1300 K 4 VE YUKARI ARAPLAR
1
S9
S11
1
2
1
2
1
1
1
2
2
3
2
2
1
S13
S14
S15
S16
S17
1
1
1
3
1
1
S18
S19
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
2
3
1
3
3
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
5
1
2
1
1
9
5
8
7
2
6
1
5
4
2
2
2
2
2
4
3
4
2
1
1
4
2
3
2
3
3
4
1
2
2
1
1
5
4
1
1
2
1
3
3
1
2
2
2
6
7
4
4
3
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
2
3
3
3
1
2
1
2
1
1
3
2
3
1
1
2
2
1
3
1
1
1
1
2
3
1
2
4
2
2
2
1
5
1
1
1
2
2
2
2
1
2
TOPLAM
3
3
3
S.T.P
1
2
1
J.T.P
5
1
1
A.T.P
1
1
1
2
S20
1
2
2
1
3
1
S12
3
2
3
3
S10
2
2
3
Ganyan Tablo Sırası
2000 Kum
27.08.2014 ŞARTLI 5
1
Kilo
2000 Kum
S4
2
Derece
ġARTLI 5
S3
1
Jokey
ġARTLI 5
18.07.2014 ŞARTLI 5
1
At
1
1
2
2
03.01.2015 ŞARTLI 5
1500 K 4 YAŞLI ARAPLAR
06.06.2014 ŞARTLI 5
1600 K 4 YAŞLI ARAPLAR
05.10.2014 ŞARTLI 5
2200 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
17.10.2014 ŞARTLI 5 /D
1
1
1
2
3
2
1900 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
2
2
1
13.07.2014 ŞARTLI 5 /D
2000 K 4 YAŞLI ARAPLAR
1
3
2
30.04.2014 ŞARTLI 5 /DHÖW
1200 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
3
3
3
18.04.2014 ŞARTLI 5 /DHÖW
1600 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
2
2
20.06.2014 ŞARTLI 5 /DHÖW
2100 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
21.03.2015 ŞARTLI 5 /DHÖW
2100 K 4 YAŞLI ARAPLAR
2
15.10.2014 ŞARTLI 5 /Y-2
2200 K 4 YAŞLI ARAPLAR
1
3
12.03.2014 ŞARTLI 5
1200 K 4 YAŞLI ARAPLAR
2
2
29.01.2014 ŞARTLI 5 /DHÖW
1500 K 4 YAŞLI ARAPLAR
3
Sıra No At Adı
B.P.S
JOKEY
2
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
3
2
3
3
5
6
1
2
4
3
4
3
1
3
6
3
3
1
1
2
1
2
2
3
2
2
3
4
2
4
4
5
4
4
4
2
1
4
2
3
1
1
3
3
1
1
3
1
2
3
3
1
3
3
3
1
1
1
1
ATP
JTP
STP TOPLAM
1
1
3
3
1
2
2
1
1
3
2
1
1
1
2
2
2
1
2
2
1
3
2
3
3
2
2
1
2
1
1
3
2
3
3
3
1
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
KĠLO + -
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
1
3
1
P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20
1
6.SONYAĞMUR G D
3/7
M.Kaya
56,5 -1
257
0
348
106
409
114
0
122
190
293
0
0
3192
0
0
125
57
340
0
37
816
1.894
3.712
5.590
2
5.RABĠA GK
4/7
G.Kocakaya
56,5 -1
396
0
459
122
485
126
0
152
360
150
0
0
1444
200
0
0
49
492
0
25
962
2.011
2.179
4.460
3
7.VELĠ CAN KIZI
1/7
H.Karataş
56,5
645
0
570
144
575
140
0
145
405
0
0
0
280
0
0
0
0
333
0
67
1.045
1.974
752
3.304
4
1.BESSEY G
2/7
A.C. İnan Ap.
56,5 -1,5
688
0
192
74
254
83
111
71
317
0
0
0
480
300
0
0
0
0
0
63
751
848
1.160
2.633
5
4.KORKUT ŞIVGA G
5/7
Ahmet Çelik
56,5 -1
280
0
208
93
78
95
0
133
271
0
0
0
374
0
0
0
236
100
0
20
636
727
665
1.888
6
3.ĠDĠL SULTAN
6/7
A.Aslan Ap.
52,5 -5
293
0
86
61
194
83
53
81
210
0
0
0
125
0
0
14
56
271
0
8
642
851
343
1.535
7
2.HĠSARPINAR KD
7/7
H.Kalinyilmaz Ap.
53,5 -0,5
287
0
0
58
0
58
0
58
222
0
0
0
275
0
0
0
106
216
82
0
691
390
579
1.362
KOŞU 7
AÇIK GR 2 /DHÖ
4 YAŞLI ARAPLAR
1600 ÇİM
İKRAMİYE:
170.000 TL
4. Ayak
Daha Önce bu koşuya ait ŞART, PİST ve MESAFEde kazanmış atların koşu detayları..
YarıĢ ġartı - Pist Mesafe
Geçmişte hangi parametreler kazanmış?
(Rakamlar atın puanlamadaki sıralamasını ifade eder.)
S1
03.10.2014 AÇIK GR 2 /DHÖ
1400 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
16.07.2014 AÇIK GR 2 /DHÖ
1600 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
16.05.2014 AÇIK GR 2 /DHÖ
2000 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
29.06.2014 AÇIK GR 2 /ENT-W
1400 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
13.04.2014 AÇIK GR 2 /DHÖ
1600 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
Sıra No At Adı
B.P.S
JOKEY
KĠLO + -
S2
3
At
Jokey
Derece
Kilo
Ganyan Tablo Sırası
AÇIK GR 2
1600 Çim
13.04.2014
BAġSEKLAVĠ
U.POLAT
1.48.05
58
Gny: 1,65
2
AÇIK GR 2
1600 Çim
03.04.2013
BABA MEVLÜT
H.KARATAŞ
1.45.62
58
Gny: 1,4
1
S3
S4
2
2
S5
S6
S7
3
2
1
3
Tarih
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
2
S17
2
1
2
2
2
3
2
2
3
S18
S19
1
S20
1
2
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
1
1
1
2
1
1
2
3
J.T.P
S.T.P
TOPLAM
2
1
7
3
9
8
8
8
3
8
7
2
4
2
8
9
8
9
1
1
1
1
1
ATP
JTP
STP TOPLAM
2
1
A.T.P
P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20
1
11.UÇAN G
5/11
A.Sözen
56
350
0
351
109
377
102
0
112
364
275
0
0
4865
200
0
0
34
350
533
19
1.286
1.695
6.256
8.041
2
6.MENGÜBERT G
3/11
Ö.Kaya
58
578
0
542
118
633
124
0
109
190
600
375
0
3192
0
0
161
79
115
0
34
1.342
2.811
4.016
6.850
3
9.ġAHĠN TEPESĠ K
8/11
M.Kaya
58
530
0
348
106
409
114
0
122
294
571
416
0
2412
0
0
731
143
126
0
4
1.950
2.947
3.281
6.326
4
10.ULUER GK
1/11
S.Kaya
58
820
0
513
123
547
120
0
123
425
820
450
0
1462
0
0
135
345
350
0
74
2.174
3.255
2.781
6.307
5
3.ATASOY G
10/11
Ahmet Çelik
58
666
0
208
93
78
95
0
133
267
0
0
0
2520
0
0
0
179
466
0
1
1.312
1.074
2.788
4.706
6
8.RADARCI G
8/11
U.Polat
58
647
0
395
109
441
111
0
105
286
0
0
0
630
0
0
0
0
766
0
4
1.417
1.931
920
3.494
7
5.KUTLUERĠNOĞLU
10/11
G.Kocakaya
58 +2
613
0
459
122
485
126
0
152
301
0
0
0
1218
0
0
0
0
0
0
1
614
1.345
1.520
3.477
8
7.MERĠH
4/11
Gökhan Gökçe
58
509
0
262
87
280
90
0
92
352
460
325
0
714
0
0
79
40
25
0
27
1.005
1.727
1.553
3.342
9
4.AZMĠ REĠS G D
2/11
H.Karataş
58
675
0
570
144
575
140
0
145
302
0
0
0
352
0
0
0
42
0
0
52
769
1.626
706
2.997
10 1.ADAAĞASI G D
8/11
S.Boyraz
58
456
0
315
102
444
97
0
88
430
0
0
0
210
200
0
0
7
0
342
4
809
1.050
1.186
2.695
M.Gündüzeli
58 +4
613
0
0
0
0
0
0
0
301
0
0
0
1218
0
0
0
0
166
0
0
779
166
1.519
2.298
11 2.ALTINYELĠNOĞLU G 11/11
KOŞU 8
ŞARTLI 5
4 VE YUKARI İNGİLİZLER
2000 KUM
İKRAMİYE:
42.000 TL
5. Ayak
Daha Önce bu koşuya ait ŞART, PİST ve MESAFEde kazanmış atların koşu detayları..
YarıĢ ġartı - Pist Mesafe
Geçmişte hangi parametreler kazanmış?
(Rakamlar atın puanlamadaki sıralamasını ifade eder.)
S1
S2
At
Jokey
Derece
Kilo
Ganyan Tablo Sırası
ġARTLI 5
2000 Kum
30.08.2013
LAVOKATO
U.POLAT
2.07.60
56
Gny: 6,1
5
ġARTLI 5
2000 Kum
27.08.2014
KING DROK
H.KARATAŞ
2.06.52
56
Gny: 1,05
1
ġARTLI 5
2000 Kum
02.03.2013
INVASION
G.YILDIZ
2.05.81
54
Gny: 9
7
Tarih
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
2
2
3
3
3
2
3
1
25.06.2014 ŞARTLI 5
1200 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
01.06.2014 ŞARTLI 5
1400 Ç 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
28.03.2015 ŞARTLI 5
1400 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
2
1
3
2
3
2
28.02.2015 ŞARTLI 5
1500 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
1
1
1
1
2
1
15.08.2014 ŞARTLI 5
1600 Ç 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
3
1
1
1
1
1
1
3
26.05.2014 ŞARTLI 5
1600 Ç 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
2
1
1
1
1
1
1
02.05.2014 ŞARTLI 5
1900 Ç 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
2
1
3
1
2
30.04.2014 ŞARTLI 5 /D
1300 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
2
1
1
1
1
1
3
26.03.2014 ŞARTLI 5
1200 K 4 VE YUKARI ĠNGĠLĠZLER
1
2
1
2
1
1
1
29.01.2014 ŞARTLI 5
1300 K 4 VE YUKARI ĠNGĠLĠZLER
2
1
1
1
1
3
1
P6
P7
P8
P9
Sıra No At Adı
B.P.S
JOKEY
KĠLO + -
3
P1
P2
P3
P4
P5
S10
S11
S12
S13
S14
3
2
2
S17
1
1
3
1
1
8
8
8
8
3
2
3
5
5
3
2
2
2
2
3
1
4
2
2
1
4
1
3
2
1
3
1
3
3
3
5
4
2
2
2
10
7
1
7
1
1
1
1
1
2
7
2
4
2
1
3
1
1
1
ATP
JTP
STP TOPLAM
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
TOPLAM
3
1
2
S.T.P
1
1
S19
J.T.P
S16
1
S18
A.T.P
S15
1
1
S20
P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20
1.KAFKASLI
1/7
M.Kaya
57
518
0
348
106
278
96
490
109
294
571
287
0
2412
0
0
826
643
231
0
63
2.568
3.405
3.340
7.272
2
7.LEAVE ME ALONE
2/7
H.Karataş
54 -2
429
0
570
144
569
145
560
143
371
166
0
0
864
300
162
0
326
460
0
60
1.437
2.817
1.761
5.269
3
5.ġEKER AĞA
4/7
U.Polat
56
430
0
395
109
361
107
540
105
396
0
0
0
663
200
112
0
191
0
0
21
754
1.638
1.280
3.630
4
6.KARABEKMEZ G
5/7
G.Kocakaya
54 -2
421
0
459
122
444
120
33
117
361
266
266
0
595
0
81
41
233
0
0
14
1.056
1.882
1.236
3.573
5
2.ARTIC MAN G D
3/7
S.Boyraz
56
477
0
315
102
288
103
111
114
301
0
0
0
714
0
140
0
57
166
0
48
888
1.247
1.063
2.936
6
4.SIERRA BLANCA K
7/7
Ahmet Çelik
56
277
0
208
93
229
92
166
80
250
83
166
0
384
50
28
26
38
184
0
5
724
1.332
772
2.359
7
3.HOP HOP
6/7
Gökhan Gökçe
56 -2
296
0
262
87
252
85
250
88
296
0
0
0
108
0
56
0
35
55
0
9
451
1.088
413
1.879
1
KOŞU 9
3 YAŞLI ARAPLAR
ŞARTLI 1 /DHÖW
1000 KUM
İKRAMİYE:
39.500 TL
Daha Önce bu koşuya ait ŞART, PİST ve MESAFEde kazanmış atların koşu detayları..
6. Ayak
Daha Önce bu koşuya ait ŞART, PİST ve MESAFEde kazanmış atların koşu detayları..
YarıĢ ġartı - Pist Mesafe
Geçmişte hangi parametreler kazanmış?
(Rakamlar atın puanlamadaki sıralamasını ifade eder.)
S1
S2
S3
Kilo
Ganyan Tablo Sırası
1000 Kum
21.07.2013
ĠZDEN
U.POLAT
57
Gny: 1,55
1
1000 Kum
20.07.2014
ALTUN ÇELĠK
Ö.YILDIRIM
1.10.26
57
Gny: 2,45
3
ġARTLI 1
1000 Kum
20.07.2014
KANLITAY
T.YILDIZ
1.11.50
57
Gny: 4,55
3
ġARTLI 1
1000 Kum
17.05.2013
ŞAHKURUŞ
H.KARATAŞ
1.08.04
57
Gny: 1,45
1
ġARTLI 1
1000 Kum
17.05.2013
AFġĠNBEY
GÖKHAN GÖKÇE
1.08.49
57
Gny: 3,75
4
ġARTLI 1
1000 Kum
16.05.2014
ZORALP
H.KARATAŞ
1.08.95
57
Gny: 1,6
1
ġARTLI 1
1000 Kum
06.04.2014
DÖKERBEY
GÖKHAN GÖKÇE
1.10.62
57
Gny: 1,7
1
ġARTLI 1
1000 Kum
06.04.2014
BABASEYFĠ
Ö.YILDIRIM
1.10.16
57
Gny: 2,55
2
ġARTLI 1
1000 Kum
01.06.2014
SĠBĠRYALI
DENĠZ YILDIZ
1.08.67
57
Gny: 8,15
7
ġARTLI 1
1000 Kum
01.06.2014
ULUER
Ö.YILDIRIM
1.07.68
57
Gny: 3,4
4
S4
S5
S6
1200 Ç 3 YAŞLI ARAPLAR
2
20.07.2014 ŞARTLI 1 /D
1000 K 3 YAŞLI ARAPLAR
3
20.07.2014 ŞARTLI 1 /D
1000 K 3 YAŞLI ARAPLAR
15.06.2014 ŞARTLI 1 /D
1100 Ç 3 YAŞLI ARAPLAR
15.06.2014 ŞARTLI 1 /D
1100 Ç 3 YAŞLI ARAPLAR
30.04.2014 ŞARTLI 1 /DHÖW
0800 Ç 3 YAŞLI ARAPLAR
29.08.2014 ŞARTLI 1 /DHÖW
1000 Ç 3 YAŞLI ARAPLAR
01.06.2014 ŞARTLI 1 /DHÖW
1000 Ç 3 YAŞLI ARAPLAR
01.06.2014 ŞARTLI 1 /DHÖW
1000 Ç 3 YAŞLI ARAPLAR
08.08.2014 ŞARTLI 1 /DHÖW
1200 Ç 3 YAŞLI ARAPLAR
08.08.2014 ŞARTLI 1 /DHÖW
1200 Ç 3 YAŞLI ARAPLAR
06.04.2014 ŞARTLI 1 /DHÖW
1000 K 3 YAŞLI ARAPLAR
2
2
06.04.2014 ŞARTLI 1 /DHÖW
1000 K 3 YAŞLI ARAPLAR
2
2
1
1
KĠLO + -
Derece
ġARTLI 1
21.09.2014 ŞARTLI 1
JOKEY
Jokey
ġARTLI 1
1100 K 3 YAŞLI ARAPLAR
B.P.S
At
1.10.82
06.07.2014 ŞARTLI 1
Sıra No At Adı
Tarih
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
3
2
2
2
S15
S16
S17
S18
S19
S20
1
1
1
1
4
5
3
3
3
3
4
3
4
4
7
4
1
7
7
7
6
7
1
3
3
2
5
2
7
7
8
9
3
2
1
1
9
8
6
8
2
3
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
1
TOPLAM
5
2
3
S.T.P
1
1
1
J.T.P
1
3
3
A.T.P
1
1
1
3
2
1
1
3
6
4
1
1
2
2
2
5
2
ATP
JTP
STP TOPLAM
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20
1
6.ÖZDEMĠRLĠ G
11/11
Ö.Kaya
57
0
0
542
118
633
124
0
109
190
600
0
0
3192
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
3.982
5.508
2
9.PAMUK PRENSES G
6/11
S.Kaya
55
0
33
513
123
547
120
0
123
190
0
0
0
3192
0
0
0
0
0
0
20
53
1.446
3.402
4.861
3
5.NAMOĞLU
5/11
S.Boyraz
57
0
0
315
102
444
97
0
88
267
0
0
0
2520
0
0
0
0
0
0
23
23
1.069
2.810
3.856
4
2.DOĞUBEYLĠM GK
11/11
O.Atmaca
57
0
0
0
0
0
0
0
0
190
0
0
0
3192
0
0
338
0
0
0
0
338
338
3.382
3.720
5
3.GOBAKLI G
1/11
H.Karataş
57
0
0
570
144
575
140
0
145
247
0
0
0
168
0
0
0
0
0
0
55
55
1.629
470
2.044
6
8.ZĠRVENĠNOĞLU GK
11/11
U.Polat
57
0
0
395
109
441
111
0
105
196
0
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
1.161
796
1.957
7
11.ŞÜKRAN HANIM
7/11
G.Kocakaya
55
0
0
459
122
485
126
0
152
357
0
0
0
87
0
0
0
0
0
0
11
11
1.355
455
1.799
8
7.ÜSKÜP G
4/11
M.İleri Ap.
52
0
0
0
76
0
45
0
45
347
0
0
0
816
0
0
265
0
0
0
29
294
460
1.192
1.623
9
1.AĞCAN HAN G
4/11
Ö.Yildirim
57
0
0
476
114
269
90
0
81
216
0
0
300
0
0
0
0
0
0
0
29
29
1.059
545
1.575
10 4.KOVADA K
2/11
T.Yildiz
57
0
0
168
61
257
79
0
106
187
0
0
0
110
0
0
0
0
0
0
53
53
724
350
1.021
11 10.SEVGÖR GK
11/11
Ber.Gökçe Ap.
50
0
0
0
0
0
0
0
0
251
0
0
0
165
0
0
0
0
0
0
0
0
0
416
416
PUAN 1 :
Atın tüm yarışlarındaki sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 2 :
Daha Önceki Yarışlarındaki Ganyan Sıralamasında Favori ya da Plase Olupta Kazanamayan AT PUANI
PUAN 3 :
Jokeyin bu hipodromda çıktığı tüm yarışlarındaki sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 4 :
Jokeyin bu hipodromda, koştuğu yarışlarındaki ganyan sıralamasına göre aldığı sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 5 :
PUAN 6 :
Jokeyin bu hipodromda, daha önce bu koşudaki at türü ile aynı olan tüm yarışlarındaki sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 7 :
Jokeyin bu hipodromda, daha önce bu koşudaki at türü, pist ve mesafe ile aynı olan tüm yarışlarındaki sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 8 :
Jokeyin bu hipodromda, daha önce bu koşudaki at türü, pist ve mesafe ile aynı olan yarışlarındaki ganyan sıralamasına göre aldığı sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 9 :
At Sahibinin tüm yarışlarındaki sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
Jokeyin bu hipodromda daha önce bu koşudaki at türü ile aynı olan yarışlarındaki ganyan sıralamasına göre aldığı sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 10: At Sahibinin ve Jokeyin birlikte çıktıkları tüm yarışlarındaki sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 11: Jokeyin bu koşuda bineceği atla birlikte bu hipodromda koştukları tüm yarışlarındaki sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 12: Yarış kazananamamış fakat tabela puanı yüksek AT SAHİBİ puanı.
PUAN 13: En az bir yarış kazanmış ve diğer koşularında da tabela puanı yüksek AT SAHİBİ puanı.
PUAN 14: Bu hipodromdaki son 5 yarış gününde koşturduğu atları ganyan sıralamasında favori veya plase olupta yarışı kazanamayan at sahibi puanı..
PUAN 15: Bu hipodromdaki aynı grup ve mesafede daha önce kazanan atların kilolarıyla, koşan atların kilo karşılaştırması sonucu elde edilen puan..
PUAN 16: Atın binicisi eğer atın son galoplarını da yaptırtmışsa puan alır.. Aynı yarışta koşacak atlardan birden fazlasını çalıştırmışsa o at daha da fazla puan alır.
PUAN 17: Atın aynı mesafede ve pistte yaptığı yarışların ortalama bitiş sıralaması, atın tüm yarışlardaki puanı (P1) baz alınarak puanlanır..
PUAN 18: Jokeyin bu koşuda bineceği atla birlikte tüm hipodromlarda koştukları bütün yarışlarındaki sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 19: At sahibi değişikliği sonrasında atın yarıştığı koşulardaki sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 20: Atın bir çok bültendeki puanı ve sıralaması değerlendirilerek oluşturulan puandır..
B.P.S :
Atın bültenlerdeki ortalama puanına göre tahmini ganyan sıralamasını gösterir..
A.T.P :
Atın bültenden aldığı puanların toplamını gösterir..
J.T.P :
Jokeyin bültenden aldığı puanların toplamını gösterir..
S.T.P :
At Sahibinin bültenden aldığı puanların toplamını gösterir..
* A.T.P, J.T.P VE S.T.P , birden fazla puanlama toplamını içerebilir.. Örneğin P16 puanı hem A.T.P (AT TOPLAM PUANI) hem de J.T.P (JOKEY TOPLAM PUANI) içerisinde vardır..
Bu bülten Taruz tarafından AltiliAnaliz.Com aboneleri için hazırlanmıĢtır..
Ġzinsiz dağıtılması veya paylaĢılması yasaktır..
Download

İncelemek için tıklayınız..