Download

1. 32 sayısının ` ü kaçtır? 2. Her sabah okula gitmek için 480 metre