BÖLGE
ISITMA
BİR TERMİK SANTRALIN
BİLEŞENLERİ
BİR TERMİK SANTRALIN
ÇEVRİM ŞEMASI
... ARA BUHAR ÇEKİŞ VE
BÖLGE ISITMA ...
BÖLGE ISITMA TARİHÇE
(1/3)
• Bölgese Isıtma’nın tarihteki örnekleri
Roma imparatorluğu döneminde
jeotermal sıcak sular ile, evlerin,
hamamların, ve seraların ısıtılması
gösterilebilinir.
• Tahtadan borular ile jeotermal suların
dağıtılıdığı Fransa’daki Chaudes-Aigues
Cantal köyü, ilk 14. yüzyılda ilk planlı
projelerden biri olup, hala işletmededir.
• İlk resmi ticari işletme ise, New York’da
Mühendis Birdsill Holly tarafından 1877
yılında devreye alınan sistemdir.
• Her evin tek tek ısınmaya çalışmasında
enerji kayıplarını gören Holly, merkezi
sistemde ısı üretmiş, ısıyı yüksek
izolasyonlu buhar hatları ile taşımış,
çevredeki evleri ısıttıktan sonra, dönüş
hattında gelen suyun litresi üzerinde
fiyatlandırmıştır.
1877 yılı «Holly» Bölge Isıtma Sistemi
BÖLGE ISITMA
TARİHÇE (2/3)
• «Holly» Bölge Isıtma sistemi bir düzine evin
ısıtılması ile başlamış, 3 yıl içinde
fabrikalarında dahil olduğu 5 km’lik bir hata
dönüşmüştür. Halen en büyük bölge ısıtma
New York’da devam etmekte olup, ev
ısıtmasında, lokantaların mutfaklarında,
çamaşırhanelerde, ve absorbsiyon soğutma
sistemlerinde kullanılmaktadır.
• Bölge ısıtma sisteminin başarısı, bir çok
büyük şehire yayılmıştır.
• Bölge soğutma’da benzer yıllarda temellerini
kurmuştur. İlk ticari uygulama, 1889 yılında
Denver’da Colorado Automatic Refrigerator
Co. şirketinin çalışmaları ile başlar.
• 1930 yılında New York şehrinde Rockefeller
binalarının soğutulması en büyük
uygulamalardan biri olmuştur.
Detroit Edison Bölge Isıtma şirketi
BÖLGE ISITMA
TARİHÇE (3/3)
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da
1800’lü yılların sonlarında çöpler at
arabalarıyla toplanıp şehir dışındaki
alanlara atılırken,
1903’de ilk çöp yakma santrali kurularak
buhar üretilmis ve bu buhar da bölge
ısıtmada kullanılmıstır].
1 Aralık 1903’de hizmete giren çöp yapma
santralinde üretilen ısı, buhar şeklinde
taşınarak yeni yapılan hastane, belediye
binası, çocuk yurdu ve yoksullar evini
ısıtmada kullanılmıştır.
Aynı bina bugün kültür merkezi olarak
kullanılmaktadır
BÖLGE ISITMA
KULLANIM ORANLARI
2000 yılında, bazı Avrupa ülkeleri arasında, bölge ısınma ile ısıtılan evlerin
oranı tabloda sunulmuştur.
AB
Ülkesi
Evlerde bölge ısıtma oranı
İzlanda
Danimarka
Estonya
Polonya
İsveç
Çek Cum.
Finlandiya
Slovakya
Macaristan
Avusturya
Almanya
Hollanda
İngiltere
95%
60% (2005)
52%
52%
50%
49%
49%
40%
16%
12.5%
12%
3%
2%
(2000)
BÖLGE ISITMA
KULLANIM ORANLARI
• Avrupa’da kullanılan toplam enerjinin %50’si ısı üretimi için kullanılmaktadır.
• Bölge ısıtma sistemi kullanım oranı her ülke için çok değişiktir. Kullanım Kuzey, orta ve doğu
avrupa ülkerinde yüksektir.
• Avrupa’da 5,000 adet orta ve büyük ölçekli bölge ısıtma sistemi bulunmaktadır. Yıllık
ciroların 20 milyar Euro, ve toplam satılan ısı 600 TWh’dır. (yaklaşık rakamlar ile)
• Bölge ısıtma sistemleri için gelen ısınının yaklaşık %80’i yenilenebilir enerji kaynaklarından
(jeotermal, biyokütle gibi) ve atık ısı geri kazanımından (kojenerasyon, endüstriyel prosesler
gibi) gelmektedir.
• Yenilenebilir kaynaklardan toplam ısı üretimi 2008 yılında Avrupa tüketimin %12’si, 2008 yılı
AB27 tüketiminin %5,5 olmuştur.
• Bölge ısıtma sistemlerini arttırmak AB 2020 Yenilenebilir direktifinin hedefleri içindedir.
AVRUPA
UYGULAMALARI (1/5)
Almanya:
Almanya’da bölge ısıtma ile ilgili çok az düzenleme veya destek mekanizması bulunmasına
rağmen, binaların %14’ü bölge ısıtmadan faydalanmaktadır. %80 civarında ısı, kojenerasyon
santrallarında temin edilmekte olup, kalan ihtiyaç ısı kazanları ve endüstrilerin atık ısılarının
geri kazanımları ile ikame edilmektedir. Kojenerasyon santrallarının %42’si doğalgaz, %50’si
kömür ve linyit, kalanı ise atık gibi diğer kaynaklardan temin edilmektedir.
En büyük bölge ısıtma ağı Berlin’dedir. En yüksek kullanım ise %90 ile Flensburg’dadır. Münih
şehrinin %70’i bölge ısıtmadan faydalanmakta olup, ağ uzunluğu 800 km üzerindedir.
İngiltere:
İngiltere’de çok sayıda küçük ölçekli bölge ısıtma sistemi vardır. 2013 yılında, 1765 adet bölge
ısıtma sistemi kayıda geçmiş olup, 920 adeti Londra’dadır. Toplam 210,000 hane ve 1,700
işyeri bölge olarak ısıtılmaktadır.
İngiltere’nin en büyük bölge ısıtma sistemi Nottingham şehrinde olup, 4,600 hane ve çeşitli
ticari işletmeler, konser salonu, halka açık yüzme havuzu ısıtmaktadır. Isının kaynağı atık
yakarak enerji üreten kojenerasyon santralıdır.
Sheffield blgesel ısıtma sistemi 140 binayı ısıtmakta olup, lise, üniversite, belediye binası,
hastaneleri, alış veriş yerleri ve 2,800 haneyi, 44 km yeraltı boru hattı ile ısıtmaktadır.
AVRUPA
UYGULAMALARI (2/5)
Avusturya:
Çok sayıda bölge ısıtma olmakla beraber, en büyük ısı ağı Viyana şehrindedir. 2005 yılı
rakamları ile, Viyana’da 251.224 haneye 1.602 GWh ısı ve 5211 ticari işletmeye 3.561 GWh ısı
tedarik edilmiştir. Elektrik santrallarının ve büyük endüstrilerin temin ettikleri ısı, ısıl ihtiyacın
%72’sini karşılamıştır.
Biyokütle ve evsel atıkları yakan kojenerasyon santrallarının katkısı önemlidir. Viyana’da 3
adet evsel atık yakan kojenerasyon tesisi 116 GWh elektrik ve 1.220 GWh ısı temin etmiştir.
Avusturya’nın diğer bölgelerinde biyoyakıtlı ve/veya kojenerasyon tesisleri kurulmaktadır.
Macaristan:
2011 yılı rakamları ile, evlerin %15’i (yaklaşık 610 bin hane) bölge ısıtma ile ısıtılmaktadır. En
büyük ağ, Budapeşte’de, belediye şirketi tarafından 238,000 ev ve 7,000 iş yeri ısıtılmasıdır.
Polonya
2009 rakanmları ile, Polonya’da evlerin %40’ı bölge ısıtmadan faydalanmaktadır.
Isı, ağırlıklı olarak kojenerasyon santrallarından kazanılmakta olup, ağırlıklı olarak taş kömürü
kullanılmaktadır.
AVRUPA
UYGULAMALARI (3/5)
Bulgaristan:
Onlarca şehirde bölge ısıtma ağı bulunmaktadır. En büyük ağ Sofya’da olup, temelleri 1949
yılına dayanmaktadır. 2 kojenerasyon ve 2 kazan merkezi ile Sofya’nın ısıl ihtiyacı
üretilmektedir.
Romanya:
En büyük bölge ısıtma ağı Bükreş’de, şehrin %72’sini kapsayacak şekilde 570.000 haneye
ulaşan sistemdir.
Çek Cumhuriyeti:
En büyük bölge ısıtma ağı Prag’da bulunmakta olup, 265,000 haneye ulaşmaktadır. Diğer
şehirlerde çok sayıda ısıtma ağları bulunmaktadır.
AVRUPA
UYGULAMALARI (4/5)
Danimarka:
Bölge ısıtma ağı, ülkenin ısı ihtiyacının %60’ını temin etmektdir. 2007 yılında, ısı ihtiyacının %80’i
kojenerasyon santrallarından üretilmekte idi. Geri kalan %20 ise, atık yakma tesislerinden geri
kazanılmıştır. Danimarka’nın bütün büyük şehirlerinde bölge ısıtma ağı vardır.
İletim şebekeleri 125 °C ve 25 bar basınçla faaliyet gösterirken, dağıtım şebekeleri en fazla 95 °C ve 6
ila 10 bar basınç arasında çalışmaktadır.
En uzun dağıtım ağının bulunduğu Kopenhag’da, iki adet bölge ısıtma ağı işletmecisi bulunmakta olup,
CTR şirketi bölgenin %90-95’ine ulaşacak şekilde 275,000 haneye 54 km’lik çift hat ile ısı temin
etmektedir. 2009 yılında bir MWh ısı enerjisi yaklaşık €49+vergiler olmuştur.
Finlandiya:
Bölge ısıtma sistemleri, Finlandiya’nın ısı pazarının %50’sini oluşturmaktadır. Bu ısının %80’i
kojenerasyon santrallarından temin edilmektedir. Apartman bloklarının %90’ı, bahçeli evlerin yarısında
fazlası, büyük ticari yapılar bölge ısıtma ağına bağlanmıştır.
bilgi olarak: Finlandiya’da evleri ısıtmak için doğal gaz temini bulunmamaktadır. Kojenerasyon
santrallarında Doğal gaz, ithal kömür, ve turba (turf) yakılmaktadır. Ağaç ve kağıt endüstrisi atıkları, ve
kentsel atıklar önemli yer sahibi olup, yenilenebilir statüsünde sınıflandırılmıştır.
Isı üreten endüstriler, fazl ısılarını bölge ısıtma ağına satabilirler. Değişik bir örnek olarak, yer altında
bulunan bir bilgi-işlem merkezi, 500 haneyi ısıtacak miktarda ısı temin etmektedir.
AVRUPA
UYGULAMALARI (5/5)
İzlanda
%95’e varan oranıyla, bölge ısıtmanın en yoğun kullanıldığı ülke İzlanda’dır. Jeotermal enerji
ülkenin en önemli ısı kaynağıdır.
706 MW elektrik kapasitesi ile, 5 büyük jeotermal kaynaklı kojenerasyon santral, ülkenin %26
elektrik ihtiyacını üretirken, saatte 800 MWısıl güç vermektedir. Geri kalan elektrik ihtiyacı hidro
elektrik kaynaklarındandır.
Norveç
Ortalama hava sıcaklığının çok düşük olduğu bir bölgede olan Norveç’te, bekletinin aksine
bölge ısıtma sistemi kullanımı çok düşük olup, 2% seviyesinde ve sadece büyük şehirlerdedir.
Bu düşük oranın sebebi, Norveç’in zengin hidro-elektrik santral imkanları ile üretilen çok ucuz
elektriğin ev ısıtmasında kullanılmasıdır.
BÖLGE ISITMA
KULLANIM ETKENLERİ
• Bölge Isıtma sistemlerinin kullanım oranı
ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermektedir.
• Bu kullanım oranınını etkileyen en önemli etkenler:
• Hava kalitesinin korunması ve Çevresel sınırlamalar
• Şehrin yerleşiminin bölge ısıtma için (borulama) uygunluğu
• Tüketim noktalarının (Evler, fabrikalar gib) bir birlerine yakın olması
• Alternatif enerji kaynaklarına ulaşım imkanları
• Yasal mevzuat
• Şehir/bölge gelişim planları
• Ve diğer Ekonomik parametrelerdir
AVRUPA BÖLGE ISITMA
KULLANICILARI
2012 yılı, Bölge Isıtma satış oranları GWh -ısı
Mesken
90.000
75.000
60.000
45.000
30.000
15.000
GWh(ısı)
Endüstri
Hizmet Sektörü
Bilinmeyen
AVRUPA BÖLGE ISITMA
YAKIT KAYNAKLARI
2012 yılı, Bölge Isıtma yakıt kaynakları
Diğer
Yenilenebilir
Isı geri kazanımı
(kojenerasyon dahil)
AVRUPA BÖLGE ISITMA
AĞI UZUNLUKLARI
km
Bölge Isıtma iletim ve dağıtım boru hatlarının
uzunlukları –km (tek yön)
AVRUPA BÖLGE ISITMA
AĞINDAN FAYDALANAN
NÜFUS
Toplam Nüfusun Bölge ısıtmadan faydalanma oranı
Bölge ısıtmadan
faydalanan nüfus
Diğer ısınma imkanları
olan nüfus
AVRUPA BÖLGE
SOĞUTMA SATIŞLARI
Bölge Soğutma satışları (MWh –soğutma ısı)
MWh
–soğutma ısı
AVRUPA BÖLGE SOĞUTMA
AĞI UZUNLUKLARI
Bölge Soğutma iletim ve dağıtım boru hatlarının
km uzunlukları –km (tek yön)
TÜRKİYE
UYGULAMALARI
180 MW Esenkent Kojenerasyon Santralı
İstanbul’da Esenyurt Belediyesi'nin Esenkent projesinde uygulandı. Yap-İşlet-Devret modeli ile
1993 yılında kurulmuş olan 180 MW doğal gaz yakıtlı termik santral, ürettiği elektrik enerjisini
ulusal sebekeye aktarmaktadır. Buhar türbininden buhar çekisi yapılarak toplam 180 MW ısı
üretebilmektedir. Üretilen ısı tesise komsu alanda yer alan yaklasık 7400 konutluk (2000 Yılı)
Esenkent’in ısıtma ve sıcak su ihtiyacını kesintisiz (365 gün/24 saat) karsılayabilmektedir. Bu
örnekte Esenkent Türkiye’nin ilk ve en büyük bölge ısıtma sistemine sahip olmustur.
İzmir- Balçova Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi:
Bölgede sekiz jeotermal kuyudan, üretim sıcaklığı 83 °C – 135 °C aralığında jeotermal akışkan
elde edilmektedir. Bu tesis, 29 Ekim 1996 tarihinde ilk binaları ısıtmaya başlamış, ara
verilmeksizin sistemin kapasitesi artırılmıştır.
Üretilen akışkan içindeki yoğusmayan gaz oranı oldukça düsüktür. Bölge ısıtma sisteminde
dolaşan suyun gidiş sıcaklığı, plaka tipi ısı değiştiricilerinde, jeotermal su yardımıyla 80 °C – 90
°C aralığına ısıtılmaktadır. Dönüş sıcaklığı ise 42 °C – 60 °C’dır. Böylece 6631 konut ile birlikte
2 otel ve 2 üniversiteye ait muhtelif yapıların ısıtılması sağlanmaktadır.
JEOTERMAL KAYNAKLAR
İLE ISINAN BÖLGELER
(2003)
SOMA BÖLGE ISITMA
SİSTEMİ
2006 yılında EÜAŞ santrallarında ısı alınıp bölge ısınmasında değerlendirilmesi için Yıldız Teknik
Üniversitesi ve Tübitak tarafından bir proje başlatılmıştır.
Proje sonuçlarına göre, ilk uygulama için Soma seçilmiş, ve 6 üniteden oluşan 990 MW gücündeki
Soma-B linyit santralının buhar türbininden ara kadame buhar çıkışı ile Soma belediyesinin kuracağı bir
ısı ağının devreye alınması bir protokol kapsamında imzalanmıştır. 2014 yılında Soma termik santralı ve
ve Soma belediyesinin kurmuş olduğu bölge ısıtma ağı birbirine bağlanmış ve devreye alınmıştır.
İlk aşamada Soma Belediyesi, Hükümet
binası, E.L.İ Müessese binası, TEİAŞ
Eğitim binası, Öğretmen evi, 52 evler
sitesi, Linyit lisesi olmak üzere yaklaşık
1000 konut eşdeğerinde olan kamu
kurumları ve konutlar santralin sıcak
suyuyla tekrar ısınmaya başladı.
ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSLI
VE ISITMA SİSTEMLERİ OLAN
SANTRALLAR
SOMA -BESENYURT
MY WORLD EUROPE AYAZMA KOJENERASYON TESISI
TAV ATATÜRK HAVALIMANI OTOPRODÜKTÖR SANTRALI
ANTALYA HAVALIMANI KOJENERASYON SANTRALI
ÖZDILEK BURSA KOJENERASYON TESISI
İSG HAVALIMANI TRIJENERASYON SANTRALI
KOJENERASYON
FLORANCE NIGHTINGALE HASTAHANESI KOJENERASYON SANTRALI
MEYDAN ALIŞVERIŞ MERKEZI KOJENERASYON SANTRALI
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İZMIR ILI, ÇIĞLI ILÇESI
KARTAL-İSTANBUL
ANKARA OTELI COGENERATION SANTRALI
ERSA OTEL
PİRİ REİS UNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
TURCAS ELEKTRIK ÜRETIM AŞ KOJENERASYON TESISI
KOJENERASYON
İSTANBUL
NILÜFER-BURSA
HILTON HAMPTON OTEL BURSA KOJENERASYON TESISI
KAYA BELEK KOJENERASYON TESISI
İZMIR BÜYÜK EFES OTELI KOJENERASYON TESISI
SANKO HASTANESİ
ORION AVM
GAZIANTEP ÖZEL SAĞLIK HASTANESI OTOPRODÜKTÖR SANTRALI
ATIKPASHA TURIZM AŞ KOJENERASYON TESISI
ŞIŞLI KOJENERASYON TESISI
ÖZEL EMSEY HASTANESI KOJENERASYON SANTRALI
KERVANSARAY LARA
FORZA ZEYNEP OTEL
KOZYATAĞI HASTANESI
KOJENERASYON SANTRALI
KADIKÖY HASTANESI
POLAT TURIZM BALMUMCU OTELI KOJENERASYON SANTRALI
KERVANSARAY OTEL
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
X
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC. AŞ
DOGA
AĞAOĞLU ENERJİ ÜRETİM AŞ
TAV İSTANBUL TERMİNALİ İŞLETMECİLİĞİ AŞ
FRAPORT IC İÇTAŞ ANTALYA HAVALİMANI TERMİNAL YATIRIM VE İŞLETMECİLİĞİ AŞ
ÖZDİLEK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE TEKSTİL SAN. AŞ
İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI YATIRIM VE İŞLETME AŞ
TAV ESENBOĞA YATIRIM YAPIM VE İŞLETME AŞ
ESKO ŞİŞLİ ENERJİ AŞ
REDEVCO BİR EMLAK GELİŞTİRME İNŞ. YATIRIM AŞ
AES ENTEK ELEKTRİK ÜRETİMİ AŞ
TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİC. VE GIDA SAN. AŞ
SIEMENS SAN. VE TİC. AŞ
ÇELİKLER İNŞ. VE SAN. AŞ
ERSA OTELCILIK
SERA İNŞ. - PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
TURCAS ELEKTRİK ÜRETİM AŞ
ANADOLU JAPAN TURİZM AŞ
ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLETMELERİ GELİŞTİRME İNŞ. VE TURİZM AŞ
ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC.AŞ
DURMAZLAR MAKİNE SAN. VE TİC. AŞ
KAYA TURİSTİK TESİSLERİ TİTREYENGÖL OTELCİLİK AŞ
İZMİR BÜYÜK EFES OTELCİLİK VE TURİZM AŞ
SANKO
MONO ORION
GAZİANTEP ÖZEL SAĞLIK HASTANESİ AŞ
ATİK PASHA TURİZM AŞ
ECZACIBAŞI-BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. AŞ
EMSEY SAĞLIK HİZMETLERİ VE İŞLETMELERİ TURİZM OTELCİLİK TİC. AŞ
KERVANSARAY OTELCİLİK
FORZA ZEYNEP OTEL
ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC.AŞ
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞ. AŞ
ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC.AŞ
POLAT TURİZM OTELCİLİK TİC. VE SAN. AŞ
KERVANSARAY TURIZM OTELCILIK
13.03.2003 990,00 Kömür
MANİSA
Yap-İşlet-Devret 180,00 Doğal Gaz İSTANBUL
08.03.2012 12,90 Doğal Gaz İSTANBUL
01.05.2014 9,78 Doğal Gaz İSTANBUL
01.05.2014 8,00 Doğal Gaz ANTALYA
01.05.2014 4,30 Doğal Gaz BURSA
01.05.2014 4,00 Doğal Gaz İSTANBUL
01.05.2014 3,92 Doğal Gaz ANKARA
25.07.2012 2,80 Doğal Gaz İSTANBUL
01.05.2014 2,44 Doğal Gaz ERZURUM
28.09.2004 2,33 Doğal Gaz İSTANBUL
01.05.2014 2,33 Doğal Gaz İZMİR
30.04.2003 2,05 Doğal Gaz İSTANBUL
01.05.2014 2,00 Doğal Gaz ANKARA
01.01.2014 1,60 Doğal Gaz ISTANBUL
01.01.2011 1,60 Doğal Gaz ISTANBUL
01.01.2014 1,60 Doğal Gaz ELAZIĞ
16.02.2006 1,58 Doğal Gaz İSTANBUL
01.05.2014 1,56 Doğal Gaz İSTANBUL
01.05.2014 1,36 Doğal Gaz İSTANBUL
01.05.2014 1,29 Doğal Gaz BURSA
01.05.2014 1,29 Doğal Gaz BURSA
01.05.2014 1,29 Doğal Gaz ANTALYA
01.05.2014 1,20 Doğal Gaz İZMİR
01.01.2012 1,20 Doğal Gaz GAZİANTEP
01.01.2013 1,20 Doğal Gaz ÇORLU
01.05.2014 1,19 Doğal Gaz GAZİANTEP
01.05.2014 1,17 Doğal Gaz İSTANBUL
01.05.2014 1,03 Doğal Gaz İSTANBUL
01.05.2014 0,85 Doğal Gaz İSTANBUL
01.01.2013 0,80 Doğal Gaz ANTALYA
01.01.2014 0,80 Doğal Gaz ANTALYA
01.05.2014 0,58 Doğal Gaz İSTANBUL
01.05.2014 0,52 Doğal Gaz ANKARA
01.05.2014 0,52 Doğal Gaz İSTANBUL
01.05.2014 0,50 Doğal Gaz İSTANBUL
01.01.2013 0,20 Doğal Gaz BURSA
Soma
Esenyurt
Başakşehir
Bakirköy
Osmangazi
Pendik
Şişli
Sariyer
Çiğli
KARTAL
Beşiktaş
Beşiktaş
Nilüfer
Osmangazi
Serik
Konak
Merkez
Şehitkamil
Beşiktaş
Şişli
Pendik
Lara
Kadiköy
Sincan
Kadiköy
Beşiktaş
Çekirge
BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİ
İLE DOĞALGAZ ISINMA
KIYASLAMASI
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM.
Bölge ısıtma, pikleri
kontrol edebilmek için ısı
deposu kullanmaktadır
(Isı Akümülatörü)
Resim:
Londra mahallesi
Pimlico ısıtma sistemi ısı
akümülatör kulesi
COGENERATION = CHP
Combined Heat & Power
Download

Bölge Soğutma satışları