T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 42741700/135.03/3170627
Konu: Dama Modül Programı, Dama Zihin Sporu
Tanıtım ve Antrenorlük Bilgilendirme Semineri
24/03/2015
…………………………….MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi
: a) Dama Federasyonunun 18/03/2015 tarih ve DF/14-275 sayılı yazısı.
b) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 06/08/2013 tarih ve 2021639 sayılı
yazısı.
c) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 10/01/2014 tarih ve 149363 sayılı
yazısı.
Hayat Boyu
Öğrenme
Genel
Müdürlüğünün
ilgi (b,c)
yazılarıyla
onaylanan spor alanı "Dama Modül Programı ve Çapraz Dama Modül Programı için, Dama
Federasyonu tarafından il ve ilçemizde bulunan tüm öğretmenlere yönelik 28/03/2015
Cumartesi günü 13:00-15:00 saatleri arasında Kilis Mustafa Kın Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Konferans salonunda “Dama Modül Programı” ve “Dama Zihin Sporu” tanıtım ve
antrenörlük bilgilendirme semineri yapılacaktır.
Söz konusu seminere katılmak isteyen okulunuz öğretmenlerine duyurulması
hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.
Faruk ÖZDEMİR
Müdür a.
Şube Müdürü
DAĞITIM
Tüm Okul Müdürlüklerine
Tlf:(0348) 813 28 28 Dahili -119 Faks (0348) 813 12 64 Wep site: [email protected] Elektronik Ağ:
http//kilis.meb.gov.tr
Akpınar Cad.Valılık Binası Kat:1 79100-KİLİS
Ayrıntılı bilgi için irtibat: F.ÖZDEMİR Şube Müdürü
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden2ba0-9641-352d-857e-1bf4 kodu ile teyit edilebilir.
Tlf:(0348) 813 28 28 Dahili -119 Faks (0348) 813 12 64 Wep site: [email protected] Elektronik Ağ:
http//kilis.meb.gov.tr
Akpınar Cad.Valılık Binası Kat:1 79100-KİLİS
Ayrıntılı bilgi için irtibat: F.ÖZDEMİR Şube Müdürü
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden2ba0-9641-352d-857e-1bf4 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Java Printing - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü