Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu Katılımcı duyurusunda aşağıda yer alan bilgiler Kurum sistemine kaydedilerek ilânı sağlanır. Genel şartlar zorunlu alanlar olarak sistemde yer alacak olup, özel şartlar ise İl Müdürlüğü tarafından belirlenebilir. Yüklenici Kurum Adı Feke Orman İşletme Müdürlüğü TYP Uygulama Alanı Ağaçlandırma,Erezyon Engelleme ve Ormancılık Faaliyetleri TYP Katılımcı Sayısı 350 TYP Başlangıç Tarihi 06.04.2015 TYP Bitiş Tarihi 15.06.2015 TYP Süresi 60 Gün Son Başvuru Tarihi 25.03.2015 Seçim Yöntemi Listeyöntemi Seçim Yeri Feke Orman İşl. Müdürlüğü Hizmet Binası Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 30.03.2015 Saat: 10:30 Seçim Bitiş Tarihi ve Saati 30.03.2015 Saat: 15:00 (Değişik:15/04/2014tarihlive14003sayılıGenelMüdürOnayı)1 Genel Şartlar TYP’ye başvuracak katılımcıların, Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz durumunda olmaları; en az 18 yaşını tamamlamış olmaları; herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları (açıköğretim öğrencileri hariç); emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamaları; Kamudan herhangi bir ad altında maaş vb. gelirlerinin olmaması gerekmektedir. Özel Şartlar  Adana Feke ilçe sınırları içinde ikamet etmek  En az okur‐yazar en fazla Lisans mezunu olmak TYP devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar. NOT: Bu TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir. a)
b)
c)
d)
e)
Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, Engelliler, Eski hükümlüler, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar Genel Şartlar” kısmında yer alan “TYP’den yararlanılmaya başlandığında Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden
yapılacaksorgulamadaherhangibirsosyalyardımalmamaları”ibaresikaldırılmıştır.“ÖzelŞartlar”kısmınaiseTYP’ye
katılımcıseçimindeöncelikverilecekgruplareklenmiştir.
1“
Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu Katılımcı duyurusunda aşağıda yer alan bilgiler Kurum sistemine kaydedilerek ilânı sağlanır. Genel şartlar zorunlu alanlar olarak sistemde yer alacak olup, özel şartlar ise İl Müdürlüğü tarafından belirlenebilir. Yüklenici Kurum Adı Aladağ POS Orman İşletme Müdürlüğü TYP Uygulama Alanı Ağaçlandırma ,Erezyonu engelleme ve Ormancılık Faaliyetleri
TYP Katılımcı Sayısı 400 TYP Başlangıç Tarihi 06.04.2015 TYP Bitiş Tarihi 05.06.2015 TYP Süresi 60 Gün Son Başvuru Tarihi 25.03.2015 Seçim Yöntemi Listeyöntemi Aladağ POS Orman İşletme Müdürlüğü hizmet binası Aladağ‐ADANA Seçim Yeri Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 30.03.2015 Saat:10:00 Seçim Bitiş Tarihi ve Saati 30.03.2015 Saat: 15:00 (Değişik:15/04/2014tarihlive14003sayılıGenelMüdürOnayı)1 Genel Şartlar TYP’ye başvuracak katılımcıların, Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz durumunda olmaları; en az 18 yaşını tamamlamış olmaları; herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları (açıköğretim öğrencileri hariç); emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamaları; Kamudan herhangi bir ad altında maaş vb. gelirlerinin olmaması gerekmektedir. Özel Şartlar  Adana Aladağ ilçe sınırları içinde ikamet etmek  En az okur‐yazar en fazla Lisans mezunu olmak TYP devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar. NOT: Bu TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir. a)
b)
c)
d)
e)
Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, Engelliler, Eski hükümlüler, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar Genel Şartlar” kısmında yer alan “TYP’den yararlanılmaya başlandığında Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden
yapılacaksorgulamadaherhangibirsosyalyardımalmamaları”ibaresikaldırılmıştır.“ÖzelŞartlar”kısmınaiseTYP’ye
katılımcıseçimindeöncelikverilecekgruplareklenmiştir.
1“
Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu Katılımcı duyurusunda aşağıda yer alan bilgiler Kurum sistemine kaydedilerek ilânı sağlanır. Genel şartlar zorunlu alanlar olarak sistemde yer alacak olup, özel şartlar ise İl Müdürlüğü tarafından belirlenebilir. Yüklenici Kurum Adı Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü TYP Uygulama Alanı Ağaçlandırma, Erozyon Engelleme ve Her Türlü Ormancılık Faaliyetleri TYP Katılımcı Sayısı 320 TYP Başlangıç Tarihi 06.04.2015 TYP Bitiş Tarihi 05.06.2015 TYP Süresi 60 Gün Son Başvuru Tarihi 25.03.2015 Seçim Yöntemi Listeyöntemi Saimbeyli Halk Eğitim Merkez Binası Saimbeyli‐ADANA Seçim Yeri Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 30.03.2015 Saat: 11:00 Seçim Bitiş Tarihi ve Saati 30.03.2015 Saat: 15:00 (Değişik:15/04/2014tarihlive14003sayılıGenelMüdürOnayı)1 Genel Şartlar TYP’ye başvuracak katılımcıların, Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz durumunda olmaları; en az 18 yaşını tamamlamış olmaları; herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları (açıköğretim öğrencileri hariç); emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamaları; Kamudan herhangi bir ad altında maaş vb. gelirlerinin olmaması gerekmektedir. Özel Şartlar  Adana Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçe sınırları içinde ikamet etmek  En az okur‐yazar en fazla Lisans mezunu olmak TYP devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar. NOT: Bu TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir. a)
b)
c)
d)
e)
Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, Engelliler, Eski hükümlüler, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar Genel Şartlar” kısmında yer alan “TYP’den yararlanılmaya başlandığında Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden
yapılacaksorgulamadaherhangibirsosyalyardımalmamaları”ibaresikaldırılmıştır.“ÖzelŞartlar”kısmınaiseTYP’ye
katılımcıseçimindeöncelikverilecekgruplareklenmiştir.
1“
Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu Katılımcı duyurusunda aşağıda yer alan bilgiler Kurum sistemine kaydedilerek ilânı sağlanır. Genel şartlar zorunlu alanlar olarak sistemde yer alacak olup, özel şartlar ise İl Müdürlüğü tarafından belirlenebilir. Yüklenici Kurum Adı Kozan Orman İşletme Müdürlüğü TYP Uygulama Alanı Ağaçlandırma, Erozyon Engelleme ve Her Türlü Ormancılık Faaliyetleri TYP Katılımcı Sayısı 350 TYP Başlangıç Tarihi 06.04.2015 TYP Bitiş Tarihi 05.06.2015 TYP Süresi 60 Gün Son Başvuru Tarihi 25.03.2015 Seçim Yöntemi Listeyöntemi Kozan Orman İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Kozan/ADANA Seçim Yeri Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 30.03.2015 Saat: 09:00 Seçim Bitiş Tarihi ve Saati 30.03.2015 Saat: 15:00 (Değişik:15/04/2014tarihlive14003sayılıGenelMüdürOnayı)1 Genel Şartlar TYP’ye başvuracak katılımcıların, Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz durumunda olmaları; en az 18 yaşını tamamlamış olmaları; herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları (açıköğretim öğrencileri hariç); emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamaları; Kamudan herhangi bir ad altında maaş vb. gelirlerinin olmaması gerekmektedir. Özel Şartlar  Adana Kozan veya İmamoğlu ilçe sınırları içinde ikamet etmek  En az okur‐yazar en fazla Lisans mezunu olmak TYP devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar. NOT: Bu TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir. a)
b)
c)
d)
e)
Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, Engelliler, Eski hükümlüler, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar Genel Şartlar” kısmında yer alan “TYP’den yararlanılmaya başlandığında Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden
yapılacaksorgulamadaherhangibirsosyalyardımalmamaları”ibaresikaldırılmıştır.“ÖzelŞartlar”kısmınaiseTYP’ye
katılımcıseçimindeöncelikverilecekgruplareklenmiştir.
1“
Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu Katılımcı duyurusunda aşağıda yer alan bilgiler Kurum sistemine kaydedilerek ilânı sağlanır. Genel şartlar zorunlu alanlar olarak sistemde yer alacak olup, özel şartlar ise İl Müdürlüğü tarafından belirlenebilir. Yüklenici Kurum Adı Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü TYP Uygulama Alanı Ağaçlandırma, Erozyon Engelleme ve Her Türlü Ormancılık Faaliyetleri TYP Katılımcı Sayısı 250 TYP Başlangıç Tarihi 06.04.2015 TYP Bitiş Tarihi 05.06.2015 TYP Süresi 60 Gün Son Başvuru Tarihi 25.03.2015 Seçim Yöntemi Listeyöntemi Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Pozantı‐ADANA Seçim Yeri Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 30.03.2015 Saat: 09:30 Seçim Bitiş Tarihi ve Saati 30.03.2015 Saat: 15:00 (Değişik:15/04/2014tarihlive14003sayılıGenelMüdürOnayı)1 Genel Şartlar TYP’ye başvuracak katılımcıların, Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz durumunda olmaları; en az 18 yaşını tamamlamış olmaları; herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları (açıköğretim öğrencileri hariç); emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamaları; Kamudan herhangi bir ad altında maaş vb. gelirlerinin olmaması gerekmektedir. Özel Şartlar  Adana Pozantı ilçe sınırları içinde ikamet etmek  En az okur‐yazar en fazla Lisans mezunu olmak  TYP devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar. NOT: Bu TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir. a)
b)
c)
d)
e)
Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, Engelliler, Eski hükümlüler, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar Genel Şartlar” kısmında yer alan “TYP’den yararlanılmaya başlandığında Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden
yapılacaksorgulamadaherhangibirsosyalyardımalmamaları”ibaresikaldırılmıştır.“ÖzelŞartlar”kısmınaiseTYP’ye
katılımcıseçimindeöncelikverilecekgruplareklenmiştir.
1“
Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu Katılımcı duyurusunda aşağıda yer alan bilgiler Kurum sistemine kaydedilerek ilânı sağlanır. Genel şartlar zorunlu alanlar olarak sistemde yer alacak olup, özel şartlar ise İl Müdürlüğü tarafından belirlenebilir. Yüklenici Kurum Adı Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü TYP Uygulama Alanı Ağaçlandırma, Erozyon Engelleme ve Her Türlü Ormancılık Faaliyetleri TYP Katılımcı Sayısı 570 TYP Başlangıç Tarihi 06.04.2015 TYP Bitiş Tarihi 05.06.2015 TYP Süresi 60 Gün Son Başvuru Tarihi 25.03.2015 Seçim Yöntemi Listeyöntemi Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Karaisalı‐ADANA Seçim Yeri Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 30.03.2015 Saat: 09:00 Seçim Bitiş Tarihi ve Saati 30.03.2015 Saat: 15:00 (Değişik:15/04/2014tarihlive14003sayılıGenelMüdürOnayı)1 Genel Şartlar TYP’ye başvuracak katılımcıların, Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz durumunda olmaları; en az 18 yaşını tamamlamış olmaları; herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları (açıköğretim öğrencileri hariç); emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamaları; Kamudan herhangi bir ad altında maaş vb. gelirlerinin olmaması gerekmektedir. Özel Şartlar  Adana Karaisalı veya Çukurova ilçe sınırları içinde ikamet etmek  En az okur‐yazar en fazla Lisans mezunu olmak TYP devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar. NOT: Bu TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir. a)
b)
c)
d)
e)
Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, Engelliler, Eski hükümlüler, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar Genel Şartlar” kısmında yer alan “TYP’den yararlanılmaya başlandığında Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden
yapılacaksorgulamadaherhangibirsosyalyardımalmamaları”ibaresikaldırılmıştır.“ÖzelŞartlar”kısmınaiseTYP’ye
katılımcıseçimindeöncelikverilecekgruplareklenmiştir.
1“
Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu Katılımcı duyurusunda aşağıda yer alan bilgiler Kurum sistemine kaydedilerek ilânı sağlanır. Genel şartlar zorunlu alanlar olarak sistemde yer alacak olup, özel şartlar ise İl Müdürlüğü tarafından belirlenebilir. Yüklenici Kurum Adı Adana Orman Fidanlık Müdürlüğü TYP Uygulama Alanı Ağaçlandırma,Erezyon Engelleme ve Ormancılık Faaliyetleri TYP Katılımcı Sayısı 100 TYP Başlangıç Tarihi 06.04.2015 TYP Bitiş Tarihi 05.06.2015 TYP Süresi 60 Gün Son Başvuru Tarihi 25.03.2015 Seçim Yöntemi Listeyöntemi Sheraton Oteli Civarı‐ Yavuzlar mh.Hacı Sabancı Blv. Fidanlık Müdürlüğü –Yüreğir/ADANA Seçim Yeri Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 30.03.2015 Saat: 09:00 Seçim Bitiş Tarihi ve Saati 30.03.2015 Saat: 15:00 (Değişik:15/04/2014tarihlive14003sayılıGenelMüdürOnayı)1 Genel Şartlar TYP’ye başvuracak katılımcıların, Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz durumunda olmaları; en az 18 yaşını tamamlamış olmaları; herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları (açıköğretim öğrencileri hariç); emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamaları; Kamudan herhangi bir ad altında maaş vb. gelirlerinin olmaması gerekmektedir. Özel Şartlar  Adana Yüreğir ilçe sınırları içinde ikamet etmek  En az okur‐yazar en fazla Lisans mezunu olmak . TYP devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar. NOT: Bu TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir. a)
b)
c)
d)
e)
Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, Engelliler, Eski hükümlüler, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar Genel Şartlar” kısmında yer alan “TYP’den yararlanılmaya başlandığında Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden
yapılacaksorgulamadaherhangibirsosyalyardımalmamaları”ibaresikaldırılmıştır.“ÖzelŞartlar”kısmınaiseTYP’ye
katılımcıseçimindeöncelikverilecekgruplareklenmiştir.
1“
Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu Katılımcı duyurusunda aşağıda yer alan bilgiler Kurum sistemine kaydedilerek ilânı sağlanır. Genel şartlar zorunlu alanlar olarak sistemde yer alacak olup, özel şartlar ise İl Müdürlüğü tarafından belirlenebilir. Yüklenici Kurum Adı Adana Orman Fidanlık Müdürlüğü TYP Uygulama Alanı Ağaçlandırma,Erezyon Engelleme ve Ormancılık Faaliyetleri TYP Katılımcı Sayısı 100 TYP Başlangıç Tarihi 06.04.2015 TYP Bitiş Tarihi 05.06.2015 TYP Süresi 60 Gün Son Başvuru Tarihi 25.03.2015 Seçim Yöntemi Listeyöntemi Sheraton Oteli Civarı‐ Yavuzlar mh.Hacı Sabancı Blv. Fidanlık Müdürlüğü –Yüreğir/ADANA Seçim Yeri Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 30.03.2015 Saat: 09:00 Seçim Bitiş Tarihi ve Saati 30.03.2015 Saat: 15:00 (Değişik:15/04/2014tarihlive14003sayılıGenelMüdürOnayı)1 Genel Şartlar TYP’ye başvuracak katılımcıların, Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz durumunda olmaları; en az 18 yaşını tamamlamış olmaları; herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları (açıköğretim öğrencileri hariç); emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamaları; Kamudan herhangi bir ad altında maaş vb. gelirlerinin olmaması gerekmektedir. Özel Şartlar  Adana Ceyhan ilçe sınırları içinde ikamet etmek  En az okur‐yazar en fazla Lisans mezunu olmak TYP devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar. NOT: Bu TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir. a)
b)
c)
d)
e)
Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, Engelliler, Eski hükümlüler, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar Genel Şartlar” kısmında yer alan “TYP’den yararlanılmaya başlandığında Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden
yapılacaksorgulamadaherhangibirsosyalyardımalmamaları”ibaresikaldırılmıştır.“ÖzelŞartlar”kısmınaiseTYP’ye
katılımcıseçimindeöncelikverilecekgruplareklenmiştir.
1“
Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu Katılımcı duyurusunda aşağıda yer alan bilgiler Kurum sistemine kaydedilerek ilânı sağlanır. Genel şartlar zorunlu alanlar olarak sistemde yer alacak olup, özel şartlar ise İl Müdürlüğü tarafından belirlenebilir. Yüklenici Kurum Adı Adana Orman Fidanlık Müdürlüğü TYP Uygulama Alanı Ağaçlandırma,Erezyon Engelleme ve Ormancılık Faaliyetleri TYP Katılımcı Sayısı 100 TYP Başlangıç Tarihi 06.04.2015 TYP Bitiş Tarihi 05.06.2015 TYP Süresi 60 Gün Son Başvuru Tarihi 25.03.2015 Seçim Yöntemi Listeyöntemi Aladağ Pos Orman İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası‐
Aladağ/ADANA Seçim Yeri Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 30.03.2015 Saat: 10:00 Seçim Bitiş Tarihi ve Saati 30.03.2015 Saat: 15:00 (Değişik:15/04/2014tarihlive14003sayılıGenelMüdürOnayı)1 Genel Şartlar TYP’ye başvuracak katılımcıların, Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz durumunda olmaları; en az 18 yaşını tamamlamış olmaları; herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları (açıköğretim öğrencileri hariç); emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamaları; Kamudan herhangi bir ad altında maaş vb. gelirlerinin olmaması gerekmektedir. Özel Şartlar  Adana Aladağ ilçe sınırları içinde ikamet etmek  En az okur‐yazar en fazla Lisans mezunu olmak TYP devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar. NOT: Bu TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir. a)
b)
c)
d)
e)
Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, Engelliler, Eski hükümlüler, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar Genel Şartlar” kısmında yer alan “TYP’den yararlanılmaya başlandığında Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden
yapılacaksorgulamadaherhangibirsosyalyardımalmamaları”ibaresikaldırılmıştır.“ÖzelŞartlar”kısmınaiseTYP’ye
katılımcıseçimindeöncelikverilecekgruplareklenmiştir.
1“
Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu Katılımcı duyurusunda aşağıda yer alan bilgiler Kurum sistemine kaydedilerek ilânı sağlanır. Genel şartlar zorunlu alanlar olarak sistemde yer alacak olup, özel şartlar ise İl Müdürlüğü tarafından belirlenebilir. Yüklenici Kurum Adı Adana Orman Fidanlık Müdürlüğü TYP Uygulama Alanı Ağaçlandırma,Erezyon Engelleme ve Ormancılık Faaliyetleri TYP Katılımcı Sayısı 100 TYP Başlangıç Tarihi 06.04.2015 TYP Bitiş Tarihi 05.06.2015 TYP Süresi 60 Gün Son Başvuru Tarihi 25.03.2015 Seçim Yöntemi Listeyöntemi Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası –
Saimbeyli/ADANA Seçim Yeri Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 30.03.2015 Saat: 11:00 Seçim Bitiş Tarihi ve Saati 30.03.2015 Saat: 15:00 (Değişik:15/04/2014tarihlive14003sayılıGenelMüdürOnayı)1 Genel Şartlar TYP’ye başvuracak katılımcıların, Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz durumunda olmaları; en az 18 yaşını tamamlamış olmaları; herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları (açıköğretim öğrencileri hariç); emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamaları; Kamudan herhangi bir ad altında maaş vb. gelirlerinin olmaması gerekmektedir. Özel Şartlar  Adana Tufanbeyli İlçe sınırları içinde ikamet etmek  En az okur‐yazar en fazla Lisans mezunu olmak TYP devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar. NOT: Bu TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir. a)
b)
c)
d)
e)
Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, Engelliler, Eski hükümlüler, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar Genel Şartlar” kısmında yer alan “TYP’den yararlanılmaya başlandığında Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden
yapılacaksorgulamadaherhangibirsosyalyardımalmamaları”ibaresikaldırılmıştır.“ÖzelŞartlar”kısmınaiseTYP’ye
katılımcıseçimindeöncelikverilecekgruplareklenmiştir.
1“
Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu Katılımcı duyurusunda aşağıda yer alan bilgiler Kurum sistemine kaydedilerek ilânı sağlanır. Genel şartlar zorunlu alanlar olarak sistemde yer alacak olup, özel şartlar ise İl Müdürlüğü tarafından belirlenebilir. Yüklenici Kurum Adı Adana Orman İşletme Müdürlüğü TYP Uygulama Alanı Ağaçlandırma, Erozyon Engelleme ve Her Türlü Ormancılık Faaliyetleri TYP Katılımcı Sayısı 360 TYP Başlangıç Tarihi 06.04.2015 TYP Bitiş Tarihi 05.06.2015 TYP Süresi 60 Gün Son Başvuru Tarihi 25.03.2015 Seçim Yöntemi Listeyöntemi Adana Orman İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Seyhan‐ADANA Seçim Yeri Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 30.03.2015 Saat: 09:00 Seçim Bitiş Tarihi ve Saati 30.03.2015 Saat: 15:00 (Değişik:15/04/2014tarihlive14003sayılıGenelMüdürOnayı)1 Genel Şartlar TYP’ye başvuracak katılımcıların, Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz durumunda olmaları; en az 18 yaşını tamamlamış olmaları; herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları (açıköğretim öğrencileri hariç); emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamaları; Kamudan herhangi bir ad altında maaş vb. gelirlerinin olmaması gerekmektedir. Özel Şartlar  Adana Seyhan,Sarıçam,Ceyhan,Karataş ve Yumurtalık İlçe sınırları içinde ikamet etmek  En az okur‐yazar en fazla Lisans mezunu olmak . TYP devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar. NOT: Bu TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir. a)
b)
c)
d)
Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, Engelliler, Eski hükümlüler, Genel Şartlar” kısmında yer alan “TYP’den yararlanılmaya başlandığında Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden
yapılacaksorgulamadaherhangibirsosyalyardımalmamaları”ibaresikaldırılmıştır.“ÖzelŞartlar”kısmınaiseTYP’ye
katılımcıseçimindeöncelikverilecekgruplareklenmiştir.
1“
e) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar 
Download

Liste yöntemi