845.8
2
1
1
2 1
196
2
194
844.8
2
192
2
291
K
2
193
1
203
2
1
846.4
2
3
843.1
1
Yusufoğlu
maz
ı
3
2
i Çı k
2
2
T
3
1
2
1
1
1
4
3
201
1
1
4
3
2
840.4
.8
K
T1
3
840.3
2
K
T
838.5
A
282
2
6
2
200
1
2
T
1
199
2
2
1
K
K
K
1
2
2
840.8
2
2
1
2
2
1
2
199
2
2
1
198
2
K
2
2
840.9
2
2
Sokak
2
2
2
2
2
846.6
2
2
194
843.2
AV 2
847.6
2
196
K
T
839.8
202
T
4
838.2
Hazreti Yuşa
Meydan
Turbesi
Park
2
3
Pirsafa Mescit
837.2
Türbesi
90A
Hz. Yuşa ve
2
Pir Sefa Türbeleri
2
2
3
2
2
1
2
1
2
832.6
1
1
1
1
1
1
831.6
1
1
2
1
31.1
1 831.4
1
1
T
830.7
3
Kosker Ç
a
rşısı
831.2
1
1
831.1
T2
1
1
Pürsefa Hanı
16A
1
1
17A
2
830.9
1
1
96A
T
1
T
16A
214
Buğday Paz. Hanı 519
2
830.2
516
517
518
Eski Büyük
1
520
521
1
Eski (Pazarcık) Hamamı
522
1
96A
17A
Dükkanlar
AN137 Bugday Pazarı Sokak
N383H169
1
2
T
1
16A
1
1
1
1
T
Kürkçü Hanı
1
arşısı
T
831.8
2
38A
2
16A
2 2
832.2
2
Attar Ç
1
1
1
16A
832.3
832.2
2
1 1
1
831.9
1
2
832.4
1
16A
2
1
1
1
833.5
2
1
1
T
2
Tütün
Hanı
1
1
2
832.5
213
79A 1
1
1
1
Boyacı Cami
T
835.2
2
832.7
1
2
836.2
T
2
14
5
69A
830.152
T2
Y
2
245
Eski Küçük
830.2
3
2
ami
T
2
15A
1
PARK
829.5
829.8
si Ceşmesi
ta
15A
MÜZE
244
C
243
C
Tekke Cami
2
rC
C
2
si
de
ad
4
Y
242
241
240
le
hit
n
te
es
d
T
Be
n
li)
k
te
i
m19A 1
es
d
e
e
(K
B
i)
u
ikl77A
ol
m
N
e
1
(K
lu
o
N
2
2
244
15A
Şe
1
1
K
T
240
829.6
57A
89A
829.7
830.0
2
89A
T
C
328
T
T
T
Buğday
Pazarı
1
1
2
2
C
ve Mevlevihane
T
C
M-1
T
243
C
M-1
15A
C
C
532
T
1
C
Koz
C
C
265
Mecidiye Hanı
260
T
2
829.4
18A
471
259
471
1
829.2
829.9
Ali Ça
3
829.3
259
1
K
266
Download

Şahinbey ve Şehitkamil İlçelerinde muhtelif mah. trafo alanı