Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden c905-ade5-39b0-aa0d-662e kodu ile teyit edilebilir.
Download

Kazanım Kavramı Testleri ile ilgili bakanlık yazısı için tıklayınız