12°°
MİA
MİA
MİA
5
870
0
88
87
88
5
15°°
12°°
15°°
890
MİA
890
15°°
15°°
5
88
885
BHA
MİA
20
15°°
880
880
875
A
LPG
875
870
45 00
MİA
865
870
12°°
12°°
15°°
860
MİA
855
MİA
A
LPG
Beylerbeyi Mevki
12°°
20
MİA
BHA
A
LPG
CNG
855
45 00
86
0
30 00
Şahit Kamil İlçesi
35 00
So
ka
k
86
0
855
Beylerbeyi Mevki
860
MİA
865
860
43
.S
ok
ak
Onat Kurtlar Mahallesi
5
85
0
86
860
855
40
.S
ok
ak
86
0
30 00
13.
Sok
ak
Onat Kutlar Mahallesi
860
Çeşme
20
5
85
ok
ak
de
k
Soka
22.
.C
ad
ok
ak
Sok Onat Kutlar Mahallesi
ak
okak
13
.S
oka
k
S
19.
17.
35 00
Sok
ak
oka
k
12
.S
oka
k
ÜM
13
.S
16. Sokak
18.
23
.S
oka
k
25
.S
.S
85
0
21
Download

Karacaahmet Mah. ticaret+konut, yeşil ve Ağaçlandırılacak Alan