Türk Müslümanlığı Üzerine Bazı Notlar
Durmuş Hocaoğlu
Köprü., ISSN 1300-7785., Sayı: 66., Bahar 1999 (Nisan-Mayıs-Haziran)., İstanbul.,
s.08-23
D. Hocaoğlu, Köprü Makale No: 03
Bibliyografya Notisi:
• Hocaoğlu, Durmuş., “Türk Müslümanlığı Üzerine Bazı Notlar”., Köprü., ISSN 1300-7785.,
Sayı: 66., Bahar 1999 (Nisan-Mayıs-Haziran)., İstanbul, s.08-23 (16 sayfa). Köprü Dosya
Başlığı: “Türk Müslümanlığı”
İstatistikî Bilgiler:
Sayfa: 16; Kelime: 7.564; Krk. Boşluksuz: 49.645; Boşluklu: 57.197
Matbû metni tarayarak dönüştüren ve düzenleyen: Mehmet Gümüş
Redaksiyon: Durmuş Hocaoğlu
Download

Türk Müslümanlığı Üzerine Bazı Notlar