S.S.TATLISU YAZLIK EVLER
İŞLETME KOOPERATİFİ
Mithatpaşa Caddesi 39/8 Kızılay-ANKARA
Site: Tatlısu mevkii ALTINOVA
KOOPERATİF GENEL KURULU BAŞKANLIĞI’NA
19 Nisan 2015 – 26 Nisan 2015 Pazar günü yapılacak Genel Kurul Toplantısında
aşağıda isim ve tatbiki imzası olan beni, Sn.…………………………………………………..………..
………………………………..temsil edecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Adı Soyadı
İmzası
Download

26 Nisan 2015 Pazar günü yapılacak Genel Kurul Toplantısında a