ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA
(MART 2015)
AĞ DURUMU (km)
OTOYOL
0
DEVLET YOLU
988
İL YOLU
816
TOPLAM
1.804
1.804
BSK TOPLAMI (km)
260
YOL AĞI SATIH CİNSLERİ (km)
TOPRAK 17
STABİLİZE 2
DİĞER 141
260
255
BSK 260
SK
1.384
5
0
OTOYOL
YOL SATIH CİNSLERİ (km)
BY
TOPLAM
TY
BSK DAĞILIMI (km)
491,9
BÖLÜNMÜŞ YOLLAR (km)
296,9
195,1
0,0
2002 SONU
2003-2014
ÇALIŞMALAR
2015
GENEL TOPLAM
2002 SONU
2015
2013-2014
HEDEF
Bölünmüş Yol (Yapım)
Tek Yol (İyileştirme+Yapım)
Bitmiş BY üzeri BSK (Yapım)
Bitmiş TY üzeri BSK (Yapım)
BSK Çalışmaları
(Onarım)
SK Asfalt Çalışmaları (Onarım)
km
km
km
km
km
km
Trafik-Düşey İşaretleme
Trafik-Yatay İşaretleme
Trafik-Otokorkuluk
KAZA KARA NOKTA
KÖPRÜ YAPIMI
TÜNEL YAPIMI
195
YAPILAN
28
96
103
12
527
0
30
120
0
0
297
196
134
5
6.663
m2
0
43.872
4.625
304
2
0
0
0
4.676
0
9.922.550
695
21
69
3.757
11
7.026
1.199.046
50
0
10
489
5
2.808
6.605
1
0
0
0
m
km
Adet
Adet/m
Adet/m
92
0
0
0
0
0
0
0
Download

Antalya - Karayolları Genel Müdürlüğü