Adalet Bakanlığı Bütçesinin Merkezi Yönetim Bütçesi İçindeki Payı
Yüzde (%)
2,00
1,72
1,80
1,60
1,46
1,31
1,40
1,22
1,25
1,25
2008
2009
2010
1,66
1,54
1,37
1,20
1,00
0,83
0,80
0,76
0,86
0,94
0,97
2005
2006
0,60
0,40
0,20
0,00
2002
2003
2004
2007
2011
2012
2013
2014
2015
Download

Adalet Bakanlığı Bütçesinin Merkezi Yönetim Bütçesi İçindeki Payı