k
_/n,*#PJş.t
__P
t]evelopınent A8ency
Kar amacı gütmeYen kurum ve kuruluşIara yönelik hazırlanan Sosyai Kalkınma ve Beşeri
GelİŞme AltYaPı MaIİ Destek Programı (SOBEP) kapsamında ise TR33 Bölgesi,nin
YaŞanabilirlik düzeYini ve beŞeri sermayesini artırmak sİretiyle Bölge'nin sosyoeİonomik,
dr;nüŞtimüne katkı sağlayacak altyapıların oluşturulması amaçlanmakta olıİp 10
Milyon TL hibe
dağıtılacaktır.
SOBEP'in hedef kİttesİ kamu kurumları, belediyeler, il özel idareler, odalar, borsalar, birlikler,
organize sanaYi bölgeleri, sivil toplum kuruluşları vb, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar
oluP SOBEP kaPsamında aşağıdaki önceliklere yönelik proje geliştİrilmesi beklenmektedir:
1) Kent merkezlerinde sosyal ve kültürel yaşamm canlandırılması ve kent cazibesinin
artırılması amacıyla kent dokusu ile uyumlu olacak
şekilde donatıların tesis edilmesi
2) Dezavantajh grrıPların sosyal hizmetlere erişimini
entegrasyonunu kolaylaştırıcı altyapıların tesis edilmesi
ve
sosyoekonomik yaşama
3) Yerelde önem arz eden
sektörlerde nitelikli işgücü yetiştirilmesi amacıyla uygulamalı
mesleki ve teknik eğitime yönelik altyapıların tesiJedilmesi
SOBEP kaPsamında Projenin uygulanacağı alanın gelişmişlik düzeyine göre belirlenmiş olan azami
ve asgari destek limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
DaZEY-| İr,çr,r,rcn DaZEy-2 İr,çoınn
DüzEy-3
iıçrınn
Asgari
Azami
Asgari
Azami
Asgari
1s
Azami
60
25
7a
25
Destek Miktarı (TL)
7.5
180.000
1.020.000
l40.000
9l0.000
75.000
600.000
Eş Finansman (TL)
120.000
3.060.000
60,000
2.730.000
25.000
1.800.000
Proje Bütçesi (TL)
300.000
4.080.000
200.000
3.640.000
100.000
2.400.000
Destek Oranı
Ilçeler
(%o)
Bayat, Çobanlar, Evçiler,
Başmakçı, Bolvadin,
Hocalar, İhsaııiye, Kızılören,
Afyonkarahisar Merkez, Çay,Dazkıtı, Dinar,
Sinanpaşa, Sultandağı,
Emirdağ, İscehisar,
Kütahya Merkez, Uşak
Şuhut, Altıntaş, Aslanapa,
Merkez, Şehzadeler, Sandıklı, Emet, Gediz,
Çavdarhisar, Domaniç,
Simav,Ahmetli,
Yunusemre, Akhisar,
Dumlupınar, Hisarcık,
Alaşehir, Gölmarmara,
Salihli, Turgutlu,
P azarlar, Şaphane, Demirci,
Kırkağaç, Kula,
Tavşanlı
Gördes, Köprübaşı, Selendi,
Sarıgöl, Saruhanlı,
Eşme, Karahallı, Sivaslı,
Soma, Banaz
Ulubey
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
IRTIBAT
İIgillnlrlm: Program Yönetimi Birimi (PYB)
Telz 027427| 77 6I-62i Dahili: 179, 180, 184, 186
Faks: 027427| 77 63
E-Posta: [email protected]&r.org.tr
Web :
Iıttp ://ıvıvw.zafer. oJg.tr
1/1
Download

Sayfa3