T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
27.03.2015
DUYURU
28.03.2015 TARİHLİ MOSİP UYGULAMASI HİZMET KESİNTİSİ HAKKINDA
DUYURU
“MOSİP uygulama veri tabanında bakım çalışması yapılacağından, ilgili veri tabanını kullanan
uygulama ve web servislerde 28.03.2015 Cumartesi saat 22:00 ile 29.03.2015 saat 09:00
arasında kesinti olacaktır. Dolayısıyla, bazı
kapsamdaki sigortalılar için provizyon
verilemeyecektir.”
Bilgilerinize sunarız.
Download

CACHEID=23932651-0a8b-496b-a916-4176f2c1a99f;28.03.2015 Tarihli Mosip Uygulaması Hizmet Kesintisi Hakkında