Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları 3
Son Peygamber'in Hayatı (s.a.s)
C2 KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
1) E
2) A
3) A
4) B
5) E
6) C
7) B
8) D
9) A
10) E
11) C
12) E
13) E
14) E
15) B
16) A
17) E
18) E
19) B
20) A
21) B
22) B
23) D
24) B
25) C
26) B
27) C
28) B
29) B
30) D
31) B
32) C
33) D
34) C
35) B
36) E
37) E
38) D
39) D
40) D
41) C
42) A
43) E
44) B
45) A
46) A
47) D
48) A
49) C
50) C
51) E
52) E
53) C
54) A
55) B
56) B
57) A
58) D
59) A
60) E
61) E
62) B
63) A
64) C
65) A
66) D
67) C
68) B
69) D
70) A
71) E
72) A
73) A
74) B
75) B
76) E
77) E
78) A
79) C
80) D
81) E
82) B
83) B
84) E
85) E
86) E
87) A
88) D
89) A
90) A
91) D
92) E
93) B
94) C
95) D
96) C
97) A
98) E
99) D
100)
B
Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: 25 Cemaziyelahir 1436 / 15 Nisan 2015 (Türkiye Dereceleri)
Sınav sorularıyla ilgili itirazlarınızı “İtiraz Formu” nu doldurarak bilgi@ufkayolculuk.com ’a 31 Mart Salı
Saat: 20:00’ye kadar gönderilmesi gerekmektedir. Bu kanal dışında iletilen itirazlar kabul
edilmeyecektir.
Download

C2 Cevap Anahtarı