Cetinje Belediyesinin 2015 yılında yapacağı ihaleler
1
2015 Yılı
Bütçesi
Proje Adı
No.
Eski Rus Büyükelçiliği binasının rekonstrüksiyonu
2
Virgin Filermosa ikonunun yerinin değiştirilmesi
3
1.600.000
Finansman Kaynağı (€)
Yerel Yönet.
Devlet Bütçesi
Diğerleri
Bütçesi
1.400.000
500.000
100.000
"Sveti Petar Cetinjski" futbol stadı inşaatı
1.100.000
100.000
4
Cetinje Belediyesi su temini sistemi inşaatı
2.000.000
5
"Bajova" caddesinin rekonstrüksiyonu
6
Kotor -Lovçen arasında teleferik inşaatı
600.000
9
Cetinje Belediyesinin üst kısmında kanalizasyon
şebekesi inşaatı
Cetinje Belediyesinin alt kısmında kanalizasyon
şebekesi inşaatı
"Lipska" mağarasının değerlendirilmesi
10
Drama Sanat Fakültesi-Üniversite kompleksi inşaatı
11
Eski Belçika Büyükelçiliği binasının adaptasyonu
12
"Negusi" yerinde otel inşaatı
13
Spor Merkezi'nin yanında ticari kompleks inşaatı
14
Solar aydınlatma
7
8
UNDP ofisi 200.000
(Malta Cumhur.)
Hospitalier
Şövalyeleri bağışı
400.000
Karadağ Futbol
Federasyonu 1.000.000
Avrupa Yat. Bank.
(kredi) 2.000.000
600.000
Tutarı €
Gerçekleşme
Dönemi (2015)
2.100.000
2014-2015
2.300.000
2015-2016
6.500.000
2014-2016
2.000.000
2015
1.000.000
2015-2016
47.000.000
Özel ortak 47.000.000
47.000.000
2015-2016
2.133.333
IPA 2011 -2.133.333
3.200.000
2015-2016
600.000
600.000
750.000
750.000
1.915.000
1.915.000
1.910.000
232.000
232.000
232.000
3.000.000
3.000.000
800.000
800.000
2.500.000
2.500.000
TOPLAM DEĞERİ:
IPF MW 2008 600.000
Özel ortak 750.000
900.000
2015-2016
1.110.000
2014-2015
Bağışlar 5.000
1.915.000
2015-2016
232.000
Özel ortak 3.000.000
2015
3.000.000
2015-2016
Özel ortak 800.000
800.000
2015-2016
Bağışlar 2.500.000
2.500.000
2015
74.557.000
Download

Cetinje Belediyesinin 2015 yılında yapacağı ihaleler