YEMEN’DE İÇ SAVAŞ
SUUDİ ARABİSTAN
UMMAN
Sa’da
Hacca
El Cevf
Amran
SAN’A
Hudeyde
ERİTRE
Taiz
El Mahra
Marib
Şebve
Zamar
İbb
Hadramevt
El Beyda
Ed Deli
Ebyen
İ
Z
E
F
N KÖR
Lehic
Aden
CİBUTİ
ADE
SOMALİ
Husiler
Husiler Kuzey Yemen'de etkin
Zeydi Şii Müslüman bir gruptur.
2004 yılından beri Yemen
hükümetine karşı bir başkaldırı
içerisindedirler. Ensârullah
(Allah’ın Yardımcılar) veya
Eş-Şebâbü’l-Mü’min (İnançlı
Gençler) adında iki silahlı grubu
bulunmaktadır.
Zeydi
Zeydilik, Yemen'de ortaya çıkmış,
Şiiliğin en eski koludur. Yemen nüfusunun yaklaşık %45’ini Zeydi Şiiler
oluşturmaktadır. Hz. Osman dışında
diğer üç Halife’nin halifeliğinin kabul
eden Zeydilik, imamet makamı da
yalnızca Ehl-i Beyt’ten kişilere ait
olduğuna inanmaktadır.
Husilerin kontrolünde
(Hareketin merkezi)
Sünni Aşiretlerinin kontrolünde
Zeydi mezhebinin merkezi
El Kaide’nin kontrolünde
Mart-Nisan Cilt: 7 Sayı: 67
Arap Yarımadası
El Kaidesi
(Tanzimü’l-Kaide fi
Cezireti’l- Arab)
Arap Yarımadası El Kaidesi (Tanzimü’l-Kaide fi Cezireti’l-Arab):
2009 yılında Yemen el Kaidesi ile
Suudi Arabistan el Kaidesi'nin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Yemen
hükümetini yıkmayı ve bölgedeki
ABD etkisini ortadan kaldırmayı
hedeflemektedir. Ülkedeki karşıklıklardan istifade eden Ensârü’ş-Şeria
2011’de Güney Yemen’de Ebyen
bölgesini ele geçirerek kısa süreliğine de olsa emirliğini dahi ilan
etmiştir.
63
Download

YEMEN`DE İÇ SAVAŞ