ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/298-1995
EAC SERTİFİKASI HK.
Bursa, 24/03/2015
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 139
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 20.03.2015 tarih ve 244-672 sayılı bir yazıda;
T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen, Moskova Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, 1
Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren ve Rusya, Kazakistan, Belarus ve Ermenistan'ın üyesi
olduğu Avrasya Ekonomik Birliği icra organı olan Avrasya Ekonomik Komisyonu'nun
Moskova'daki merkezine bir ziyaret yapıldığı ifade edilmekte olup, söz konusu yazıda özetle;
· Halihazırda, Rusya'ya yapılan ihracatta bazı ürünler için istenilen GOST-R Uygunluk
Belgesinin 15 Mart 2015 tarihinde yürürlükten kalkacağı ve Avrasya Birliği Sertifikası olarak
adlandırılan EAC Gümrük Birliği Sertifikasının yürürlüğe gireceği,
· EAC Sertifikası vermek üzere Rusya Federasyonu'nda 1518 laboratuvar ve 744
belgelendirme kuruluşu, Belarus'ta 232 laboratuvar ve 49 belgelendirme kuruluşu,
Kazakistan'da 207 laboratuvar ve 73 belgelendirme kuruluşu, Ermenistan'da ise 1
laboratuvarın yetkilendirildiği, yetkilendirilen
kuruluşların listesine
Rusça Olarak
( http://eurasiancommission.org/ru/docs/Lists/List/techreg.aspx ) adresinden ulaşılabileceği,
bildirilmekte olup, yeni haliyle, Gümrük Birliği Sertifikası ve Gümrük Birliği Deklarasyonu
olarak isimlendirilen bu belgelerin bir örneğinin ekte yer alan mal gruplarına göre
verilebileceği belirtilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter V.
EK: Avrasya Gümrük Birliği Ürün Listesi (2 Sayfa)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Avrasya_Gumruk_Birligi_Urun_Listesi.
pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

Sirküler No: 139 __ EAC SERTİFİKASI HK