Görevde Yükselme Sınavı Konu Dağılımı
Sınava Tabi Unvanlar
Ortak Sınav Konuları (%40)
Şube Müdürü
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
2. T.C. Anayasası
a) Cumhuriyetin Temel Organları
3. İnkılap Tarihi
4. Resmi Yazışma Kuralları
Şef
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
2. T.C. Anayasası
a) Cumhuriyetin Temel Organları
3. İnkılap Tarihi
4. Resmi Yazışma Kuralları
Çözümleyici
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
2. T.C. Anayasası
a) Cumhuriyetin Temel Organları
3. İnkılap Tarihi
4. Resmi Yazışma Kuralları
Memur
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
2. T.C. Anayasası
a) Cumhuriyetin Temel Organları
3. İnkılap Tarihi
4. Resmi Yazışma Kuralları
Alan Sınav Konuları (%60)
1. Yükseköğretim Mevzuatı
a) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
b) 2914 Sayılı Yüksek Öğrenim Personel Kanunu
c) 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
d) Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
e) Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği
2. 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
3. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
4. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
1. Yükseköğretim Mevzuatı
a) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
b) 2914 Sayılı Yüksek Öğrenim Personel Kanunu
c) 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
d) Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
e) Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği
2. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
1. Bilgisayar Ağları
2. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
3. Veri Yapıları (C++)
4. Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming)
5. İnternet Programcılığı (ASP.NET, C#)
6. Mikroişlemci ve Mikrodenetleyiciler (C)
7. Görsel Programlama (C#)
1. Yükseköğretim Mevzuatı
a) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
b) 2914 Sayılı Yüksek Öğrenim Personel Kanunu
c) 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
2. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Unvan Değişikliği Sınavı Konu Dağılımı
Sınav Konuları
Sınava Tabi Unvanlar
Mühendis
1. Bilgisayar Ağları
2. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
3. Algoritma ve Veri Yapıları (C++)
4. Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming)
5. İnternet Programcılığı (HTML, ASP.NET, C#)
6. Mikroişlemci ve Mikrodenetleyiciler (C)
7. Bilgisayar Mimarisi
8. Görsel Programlama (C#)
9. Bilgisayar Donanımı
10. Mantık Devreleri (Lojik Devreler)
Tekniker
1.
2.
3.
4.
Teknisyen
(Metal İşleri)
Teknisyen
(Elektrik)
Bilgisayar Ağları
Bilgisayar Mimarisi
Bilgisayar Donanımı
Ofis Programları (Microsoft Office)
1. Temel Malzeme Bilgisi
2. Temel Metal Şekillendirme Teknikleri (Ölçme Ve Kontrol, Eğeleme, El ile Kesme, Bükme)
3. Soğuk ve Sıcak Şekillendirme (Makinelerde Kesme, Açık ve Kapalı Kalıplarda Dövme)
4. Elektrik Ark ve Oksi-Gaz Kaynak Teknikleri
5. Isıl İşlem Teknikleri (Metallere Uygulanan Isıl İşlemeler ve Isıl Yüzey Sertleştirme)
1. Elektrik ve Manyetizma Bilgisi
2. Elektrik ve Elektronik Ölçümleri
3. Geri Kazanım Yöntemleri
4. Elektrik Şebeke Tesisleri
5. Enerji Depolama
6. Analog Elektrik
7. Alternatif akım ve Devre Analizi
8. Elektrik Makinaları
9. Elektrik Enerjisi Üretimi ve Dağıtımı
10. Kalite Güvence Sistem ve Tasarımları
11. Mikro Denetleyiciler
12. Elektrik Devre Çözümleri
Download

tıklayınız.