T.C.
T.C SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
V iranşehir İlçe Devlet Hastanesi
ihale Kodu : 00084
SAYI :
KONU: Teklif Mektubu
PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu ihale
Kanununun 22/d (Doğrudan Temm) yöntemi ile satın almacaktır. KDV H ariç birim fıyatm hastanemiz
satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.
’
Telefon: O 414 511 3007
Fax
: O 414 512 1236
Dr.İlhan ERKAN
Hastane Yöneticisi
S.No Mal / Hizmet Adı
1
DISPOSİBLE PUNKTOM
DİLATÖRLÜ VE KANÜL PROB.
LAKRİMAL KANÜL
2
••
■ 1#
1X/ 11V
i
Teklif Veren Firmanın
Adı
Adresi
Telefon
Fax
E-Mail
Miktarı
Birimi
Birim Fiyat
15
ADET
'snn
Jüü
ADET
Genel
Toplam(KDV
HariO:
Firma Yetkilisi
Kaşe ve imza
Not: Tekliflerde K aralam a ve Daksil Kesinlikle Olm ayacaktır.
Toplam
Fivat
■
lyciL
LAKRİMALKANÜL
1. Orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Uç kısım punktum ve kanalikülü travmatize etmeyecek şekilde künt olmalıdır.
3. 25G (0.50mm) veya 26G(0.45mm) kalınlığında, 28-30 mm uzunluğunda, irrigasyon deliği kanülün
ucunda olmalıdır.
4. Tanıtıcı etiket ambalaj üzerine basılı olmalı, sonradan etiketlenmiş olmamalıdır.
5. Ürün CE belgesine sahip olmalı ve CE işareti ürünün orijinal ambalajına basılı olmalıdır.
DİSPOSİBLE PUNKTUM DİLATATÖRÜ VE LAKRİMAL PROB BÎRARADA
1. Orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Dilatator ucu 00-0 derece Bowman kanülü ile uyumlu 20-25 mm uzunluğunda paslanmaz çelik, prob
kısmı 0.60-0.70 mm çapında 40-50mm uzunluğunda paslanmaz çelik olmalıdır.
3. Tanıtıcı etiket ambalaj üzerine basılı olmalı, sonradan etiketlenmiş olmamalıdır.
4. Ürün CE belgesine sahip olmalı ve CE işareti ürünün orijinal ambalajına basılı olmalıdır
Download

indir - Viransehir Devlet Hastanesi