I. KOÇ-KAM ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ SEMPOZYUMU
Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
10.04.2015
Koç Üniversitesi Ankara Bağ Evi
11:00 -11:30 Karşılama, Çay&Kahve Servisi
11:30-12:00 Açılış Konuşmaları


Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, VEKAM Direktörü
Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, KOÇ-KAM Direktörü
12:00-13:30 I. Oturum: Suçluluk, Savaş, Cinsel İstismar
Moderatör: Prof. Dr. Feride Acar, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ODTÜ



Türkiye’de Kadın Suçluluğu ve Cezaevinde Kadınlık Durumu, Doç. Dr. İpek Merçil (Galatasaray
Üniversitesi)
Mağdur Çocuk Gözüyle Bakış: Cinsel İstismar Mağduru Kız Çocuklarına Sunulan Sosyal Hizmet, Pınar
Akkuş (İstanbul Üniversitesi)
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nda Toplumsal Cinsiyet ve Savaş, Zeynep
Kutluata (Sabancı Üniversitesi)
13:30-15:00 Öğle Yemeği
15:00-16:30 II. Oturum: Din, Göç
Moderatör: Doç. Dr. Hülya Şimga, Koç Üniversitesi



Türkiye’de Din Hizmetleri ve Cinsiyet Eşitliği, Prof. Dr. Serpil Sancar (Ankara Üniversitesi)
Cuma Hutbeleri’nde Kadınlık ve Erkekliklerin İnşası, Yrd. Doç. Dr. Hande Eslen Ziya (Glasgow
Caledonian Ünivesitesi)
"Düzensiz" Göçün Cinsiyeti: Fas ve Türkiye'de Uluslararası Göç Politikalarının ve Göçmenlerin
Deneyimlerinin Karşılaştırılması, Ayşen E. Üstübici (Koç Üniversitesi)
Göçmen Kadınlara Yönelik Şiddet Vakalarına İlişkin Ceza Yargılamalarında Evrensellik ve
Kültürel Görecelilik Söylemi: Almanya Örneği, Sevinç Eryılmaz (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
16:30-17:00 Çay&Kahve Arası
17:00-18:00 III. Oturum: Kadın, Emek, İş Yaşamı
Moderatör: Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Koç Üniversitesi


Türkiye'de Kadın ve Erkek Girişimcilerin Kritik Başarı Faktörleri, Prof. Dr. Hayat Kabasakal,
(Boğaziçi Üniversitesi), Prof. Dr. Zeynep Aycan (Koç Üniversitesi), Renin Varnalı (Boğaziçi
Üniversitesi), A. Burçin Erarslan Başkurt (Koç Üniversitesi), Irmak Erdoğan (Boğaziçi
Üniversitesi)
Görünmeyen Emek, Yrd. Doç. Dr. Feryal Saygılıgil (İstanbul Arel Üniversitesi)
18:00 – 18:30 Genel Tartışma ve Kapanış
Download

I. KOÇ-KAM ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ SEMPOZYUMU Kadın ve