ARABULUCULUK VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
SEMİNERİ: AVUKATIN ALGISINI NASIL DEĞİŞTİRİRİZ ?
UIA SEMİNERİ
7-9 MAYIS, ANKARA
Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) ilk defa olarak Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık
Çözüm Yöntemleri: Avukatın Algısını Nasıl Değiştiririz Seminerini Ankara Barosunun ev
sahipliğinde 7-9 Mayıs tarihlerinde düzenlemektedir.
Bu seminerin ilk günkü sabah programında Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm
Yöntemleri konusunda mesleğinde kıdemli arabulucuların katılacağı ve genel değerlendirme
bölümünün de yer aldığı özel hukuka ilişkin bir canlandırma yer alacaktır. Söz konusu
canlandırmaya dair katılımcıların ve izleyicilerin değerlendirme ve görüşlerinin ele alınacağı
bu canlandırmada temel ve ileri düzeyde arabuluculuğa dair somut teknikler aktarılacaktır.
Öğleden sonraki ilk oturumda “Arabuluculuk ve Alternatif Çözüm Yöntemleri” arasındaki
ilişki ve bu çerçevede “Arabuluculuk- Tahkime”yönelik konuşmacıların ulusal ve uluslararası
boyuttaki tecrübeleri kendi ülke mevzuatlarına ilişkin genel değerlendirmeleri ele alınacak,
Slovenya eski Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanının katılacağı
ikinci oturumda, Arabuluculuğun sadece özel hukuka yönelik bireysel bazda adaletin yerini
bulmasını temin eden bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olmadığı tartışılarak arabuluculuğa
ilişkin kamusal bakış açısına dair değerlendirmeler sunulacak, üçüncü oturumda avukatların
arabuluculuktaki rol ve önemine dair konuşmacıların görüş ve önerileri izleyicilerle
paylaşılacaktır.
İkinci günün ilk oturumunda, avukatların arabuluculuğa ilişkin ne gibi hazırlıklar yapmaları
gerektiği mesleğinde deneyimli arabulucular tarafından aktarılacak, henüz arabulucu olmaya
karar vermemiş veya arabuluculuğa soğuk bakan meslektaşlarımızın fikirlerini değiştirmeye
yönelik “Avukatın Algısını Nasıl Değiştirebiliriz ?” adlı ikinci oturumda konuya ilişkin olarak
aile hukuku da dahil olmak üzere farklı alanlarda arabuluculuk yapmış arabulucuların öneri
seti tartışmaya açılacak ve izleyicilerden de bu hususa dair genel değerlendirmeleri alınacak,
arabulucunun rolü adlı dördüncü oturumda, arabulucunun etik, kültürel ve diğer açılardan
arabuluculuktaki rol ve işlevi tartışılacak, Türk Arabuluculuk Sistemi ve aktörlerinin ele
alınacağı son oturumda ise, toplantıya katılan yabancı meslektaşlarımıza Türkiye’deki
Arabuluculuk sistemine ilişkin mahalli katılımcılar tarafından bilgi ve değerlendirmeler
aktarılacaktır.
Söz konusu seminere katılmak isteyenlerin ekteki broşürü doldurarak UIA ile direk temasa
geçmeleri gerekmektedir. Seminer sonunda katılımcılara uluslararası geçerliliği olan “Devam
Eden Hukuk Eğitimi Sertifikası” verilecektir.
Bilgilerini arz olunur.
Download

Türkçe Davetiye - Arabuluculuk Daire Başkanlığı