T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI_
HASTANELER!
KURUMU
KAMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
Sayı
Konu
:
23618724
:
Tek|if
/
fî,
_
'L
24/03/2015
E11
Eîî
malzeme
belirtilen
Biriminde
Kullanılmak
Üzere
Servisi
aşağıda
Ortopedi
Hastanemiz
4734 Sayılı K.I.K.' in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi
KDV hariç olarak, 24/03/2015 tarih saat 16:00 kadar 462 341 56 54 numaralı faksa
veya [email protected] e-posta adresine göndermeniz veya kapalı zarf
içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
m OK TAN
ali Hizme ler Müd. Yrd.
k
_
Idari ve”
Hizmetin Adı
Birim Fiyat
Toplam Tutar
Bagkesen Femoral
1- Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup, www.trabzonkangni.gov.tr[ihale.ghb internet
adresinden temin edilebilir.
2-
Tekliflerinizi en geç 24/03/2015 tarihi saat 16:00' a kadar 0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı
zarf içinde bildirmeniz rica olunur
3-
Teklif edilen ürünün SUT ve UBB Kodlarının yazılması zorunludur.
MOBILE BAGKESEN DEEPDISH DİZ PROTEZİ ŞARTNAME
1-) BAGKESEN CIMENTOLU FEMORAL COMPONENT,SUT KODU: AP2230
*Ürün
*Ürün
*Ürün
*Ürün
*Ürün
*Ürün
*Ürün
*Ürün
*Ürün
*Ürün
yedi boyda olmalıdır
anatomik( sağ-sol ) yapıya sahip olmalıdır.
krom kobalt olmalıdır
PE insert'ünün omurgasında yüksek uygunluk göstermelidir
sagittal ve coronal düzlemlerde arttırılmış stabilizasyon sağlamalıdır
frontal ve sagittal eşleşme sağlamalıdır
rotasyonel platform sağlamalıdır
6 derecelik anterior kesik ile anteriorkorteks'i korumalıdır
ekstensiyondan 100 derecelik fileksiyona kadar rotasyonu tek merkez ile sağlamalidir.
100 derece ötesindeki indirgenmiş eğrilik radyusu ile fleksiyonu güçlendirmelidir.
*Aynı enstrüman seti ile cementsizkullanima uygun olmalidir ve firma istenildiğinde cementsiz
protezleride getirmelidir.
*Bağ kesen (PS) femoralkomponentin rotasyonunu önlemek ve stabilizasyonunu sağlamak için
femur kondiline saplanan iki adet çıkıntı (peg) olmalıdır.
*Femoralkomponent kesi guidi ,tumkesileri tek bir kesi bloğuyla yapmalidir.
*Setin
ve
az
minimal
invaziv
seti
bulunmali
en
enstrüman
içerinde
insizyonlaameliyatinyapilmasina izin vermelidir.
*Urununu zor vakalar için kendi navigasyon sistemi bulunmali ve istenildiğinde
ameliyattanavigasyon eğitim lisansi olan bir teknik personelle beraber hazirbulunmalidir.
2-) TİBİAL COMPONENT( SEMENTLİ )SUT KODU:AP2660
*Ürün yedi boyda olmalıdır
*Ürün çimentolu veya çimentosuz uygulanabilmelidir.
*Ürün krom kobalt olmalıdır
*Ürünün tibial tepsisinin anatomik posterior şekli olmalıdır
*Ürünün üst yüzeyi yüksek derecede parlatılmış olmalıdır
*Ürün tibialkeel seçeneği vermelidir
*Ürün konik tibialkeel'i iki lateral kanat ile vermelidir
*Ürün ekstensiyonda yüksek ölçüde tibiofemoral artikülasyon sağlamalıdır.
*Urune ameliyat esnasinda gerektiğinde tibialuzatma,offsetconnector ve tibialwedge ameliyat esnasinda
takılabilmelidir.
3-) INSERT, SUT KODU:AP2520
*Ürün patella üstündeki baskıyı azaltmalıdır
*Ürün taper'lanmış, silindirik merkez peg'i ile tibial tepsinin kilitlenmesini sağlamalıdır
*Ürün malzemesi UHMWPE olmalıdır
*Urun deepdish insert olmalidir.
4-)Patellar Component ,SUT KODU:AP2420
*PatelIaUhmwpe den yapilmisolmalidir.
*Bu urun seçeneğinde firma hem resurfacingcementsiLhem tek pegliinlay,hem 3 peglidomeseçenekli
olarak ameliyatta yanindabulundurmalidir.
5-)Co2 DrySystem
*Ürün tamamen Co2 yle kurulamaya uygun olmalıdır.
*Co2 ile kurulamanin hastaları enfeksiyona karşı koruduğu ,cementtutunumu daha iyi sağlayarak
gevşemeyi önIediğLemboIi riskini dusurdugu klinik yayınlar la desteklenmelidir.
*Ürün için özel tasarlanmış
olmalıdır.
için
değişik
boylarda
uçları
tabancasrkalçadizî[email protected]îomuz
*Ürünle beraber CO2 tüpüde hastaneye
bırakılmalı ve bittiği zaman değiştirilmelidir.
ücreßğîéwnye
barometre olmalıdır.
*Tüpün içerisinde ne kadar Co2 gazı
kaldğiîı çn
.
fvld>5>î
-xwci
Ak
9
'
.ı
*
~~=ırraêxséîîêîêlêlilê
*ö*
ıeıısv***
nı-
”`\-.t-;i;<ıêr~*â:fîîaııî`âııoîw/
\;`
l*
ş
Üîİfg-.ı ftýıkğêfâýğauı
Download

24/03/2015 KDV hariç olarak, 24/03/2015 tarih saat 16:00 kadar 462