TICI
v
v
SAGLIK BAKANLIGI_
KAMU
HASTANELERI
KURUMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
Sayı
Konu
:
:
23618724
Teklif
_
24/03/2015
/KĞÄğzLİî
belirtilen
malzeme
Servisi
Biriminde
Kullanılmak
Üzere
Ortopedi
aşağıda
Hastanemiz
4734 Sayılı K.I.K.' in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi
KDV hariç olarak, 24/03/2015 tarih saat 16:00 kadar 462 341 56 54 numaralı faksa
veya [email protected] e-posta adresine göndermeniz veya kapalı zarf
içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
/
E/kr
OK
N
İdari ve/Mali Hizmetle Müd. Yrd.
Hizmetin Adı
Birim Fiyat
Toplam Tutar
Atroskopik Rotatör
Atroskopik SLAP Tamir
Seti
1
Adet
Atroskopik Bankart Tamir
1- Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup, www.grabzonkangni.gov.gr[ihaleghğ internet
adresinden temin edilebilir.
2-
Tekliflerinizi en geç 24/03/2015 tarihi saat 16:00' a kadar 0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı
zarf içinde bildirmeniz rica olunur
3-
Teklif edilen ürünün SUT ve UBB Kodlarının yazılması zorunludur.
I
'
?WAT ;Via/hk
;www
ı
I
ß
r
Ӕ
~
\.\`
v
'
Ü.)
\
c:
s
'/
v”
Ko
M_”_,,..~...A.W,w
R
.ı\E
I
.
x
s-Q/a
\`\ \
9-*\
W
_
f
\
'\Ğ$ç`-\-_/'
(f,
\
Nu
`
ç&
F
L\
«LKR
›
L
İ,
f,
Arğğgr Göt/nı'
l
:m
ölse; C/ı
Ürgrşê/Qsş
1
f!'
Offcpg?
şmls
`
\_
not›
5
m
Ve
›
7950
v
Aç,
*
`\
ĞFIf-êvß-îtêşııfşiîrv"
s?"
V
\_\
q
`
o
\»w
\<*l*
x
'%205
›
qııÖ
ı~ %1:
\
Ö\~v\
~
\
Download

KDV hariç olarak, 24/03/2015 tarih saat 16:00 kadar 462 341 56 54