7h5.ø<(0(=81/$5,'(51(öø7h0('
*ø5øùø0&ø/ø.(öø7ø0ø352*5$0,
%$ù9858.2ù8//$5,
1. Kosova Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
2. Lise, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora seviyelerinden herhangi birinden veya
birkaçından Türkiye mezunu olmak.
3. 18-35 yaş arasında olmak. Başvuru yapacak kişinin 1980-1997 yılları arasında (1980 ve
1997 yılları da dahil) doğmuş olması gerekmektedir.
4. 03 Nisan 2015 Cuma gününe kadar [email protected] mail adresine
Başvuru Formunu eksiksiz bir şekilde doldurup göndermek. Başvuru yapan kişiye ait
Kosova Cumhuriyeti Kimliğinin ve Türkiye’den mezun olduğunu gösteren Diplomanın
veya Türkiye’den Mezun Olduğuna Dair Geçerli Bir Belgenin de taranıp Başvuru Formu
ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
g1(0/ø127/$5
1. Tüm Eğitimler Hotel THERANDA’da- Adem Jashari Caddesi No.01, 20000
Prizren/Kosova adresinde gerçekleştirilecektir.
2. Prizren merkezi dışından gelen katılımcılardan, EDúYXUXIRUPXLOHWDOHS edenlerin,
Cuma ve Cumartesi geceleri olacak şekilde 2 hafta boyunca (toplam 4 geceyi
geçmeyecek şekilde) anlaşmalı otelde kahvaltı dahil konaklama giderleri
karşılanacaktır.
3. Eğitim süresi boyunca EDúYXUX IRUPX LOH WDOHS HGHQ tüm katılımcıların anlaşmalı
yerlerdeki öğle ve akşam yemekleri karşılanacaktır.
4. Kapanış ve Sertifika Töreni tarihi ve yeri katılımcılara ayrıca duyurulacaktır.
5. Eğitim programına katılmak için başvuruların en geç 03 Nisan 2015 Cuma gününe
kadar [email protected] mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.
6. Kontenjan 30 kişi ile sınırlı olup, fazla başvuru olması halinde katılımcı listesi
[email protected] mail adresine gönderilecek başvuru formlarına göre
1LVDQ 6DOÕ günü TÜMED tarafından www.tumed-ks.org adresinden ilan
edilecektir.
7. Başvuru
koşulları
ve
başvuru
formu
www.facebook.com/turkiyemezunlaridernegi
8. Detaylı bilgi için: 045 624 144
için:
www.tumed-ks.org
ve
Download

Başvuru Koşulları