EK:2.1
İSTANBUL’DA 03/04/2015 DE YAPILACAK MESLEKİ DENEYİM KAZANMA
ÇALIŞMALARI VE TEMDEM UYUM EĞİTİMİNE KATILMAYA HAK KAZANAN
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ
S.N
1
Adı ve Soyadı
Ayşe Merve KIRIT
Oda
Sicil
14819
T.C.Kimlik No.su
Mesleki Deneyim Kazanma
Çalışmaları ile TEMDEM Uyum
Eğitimine Başlanacak Tarih
22370104560
01/04/2015
İstanbul TEMDEM merkezinde 03/04/2015 tarihinde yapılacak mesleki deneyim
kazanma çalışma ve TEMDEM uyum eğitimine, 1 SMM adayı orman endüstri mühendisi
katılmaya hak kazanmıştır. Oda internet sayfası ile ilan tahtasında ilgililere duyurulmak üzere
Oda yönetim kuruluna bildirilmesine kurulumuzun 24/03/2015 tarih ve 105 nolu kararı ile
kararlaştırılmıştır. 24/03/2015
TEMDEM KURULU
Eşref GİRGİN
Başkan
Mevlüt DÜZGÜN
Başkan Yardımcısı
İbrahim YILMAZ
Raportör
1
Download

1 istanbul`da 03/04/2015 de yapılacak mesleki deneyim kazanma