Sayın: Belediye Meclis Üyesi
Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 20. maddesi gereğince 02
Nisan 2015 Perşembe günü saat 18.00 de Belediye Kültür Merkezi içindeki meclis toplantı
salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim. 27.03.2015
Ömer Faruk ÇELİK
Belediye Başkanı
GÜNDEM:
01- Açılış ve Yoklama
02- Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
03-Gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.
04- 02 Mart 2015 tarihli meclis toplantı tutanağının görüşülmesi.
KOMİSYON RAPORLARI:
05- Bütçe Komisyonu’nun 06.03.2015 tarih ve 1 sayılı (Bedestende bulunan salonun
sergi ve muhtelif etkinlikler için kullanılması amacı ile tahsis ücret tarifesinin
belirlenmesi) ile ilgili raporu.
06- İdari Komisyonun 06.03.2015 tarih ve 2 sayılı (Şehzadeler Belediyesi Gıda Bankası
“İYİBANK” Yönetmeliği) ile ilgili raporu.
07- İdari Komisyonun 09.03.2015 tarih ve 3 sayılı (İlçemizdeki Cemevlerinin bulunduğu
alanların imar planlarında, lejand ve notlarında “Dini Tesis” olarak belirtilmesi, bu inanca
sahip vatandaşlarımızın ibadethanelerinin bakım, onarım ve tesis giderlerine kamusal
katkı yapılması konusundaki önerge) ile ilgili raporu.
08- Bütçe- İdari Karma Komisyonu’nun 09.03.2015 tarih ve 1 sayılı (Mülkiyeti
Belediyemize ait Karaoğlanlı Mahallesi, 158 ada, 2 pafta, 4 parseldeki taşınmaz
konusunda firma yetkilisinin kiracılıktan ayrılma talebi ve söz konusu taşınmazın ne
şekilde değerlendirileceği) ile ilgili raporu.
09- Bütçe- İdari Karma Komisyonu’nun 09.03.2015 tarih ve 2 sayılı (Şehzadeler Çiftçi
Malları Koruma Başkanlığı’nın talebi) ile ilgili raporu.
10- Bütçe- İdari Karma Komisyonu’nun 09.03.2015 tarih ve 3 sayılı (Şehzadeler İlçesi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün ofis tahsisi talebi) ile ilgili raporu.
1
11- İmar Komisyonu’nun 10.03.2015 tarih ve 19 sayılı (Şehzadeler İlçesi, Akpınar
Mahallesi, 1993 ada, 1 ve 2 parsellerde imar planı değişikliği yapılması konusunda
Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi) ile ilgili raporu.
12- İmar Komisyonu’nun 10.03.2015 tarih ve 20 sayılı (Şehzadeler İlçesi, Karaağaçlı
Mahallesi, 11908 parselde Gıda Sebze Meyve PaketlemeTesisi için 1/1000 ölçekli öneri
mevzii imar planı) ile ilgili raporu.
13- İmar Komisyonu’nun 13.03.2015 tarih ve 21 sayılı (İlçemiz Selimşahlar Mahallesi,
2878 parselde mevzii imar planı) ile ilgili raporu.
14- İmar Komisyonu’nun 13.03.2015 tarih ve 22 sayılı (Akpınar Mahallesi, 1996 ada, 16
nolu parselde imar planı değişikliği yapılması) ile ilgili raporu.
15- İmar Komisyonu’nun 13.03.2015 tarih ve 23 sayılı (İşyeri bacası bulunmayan
işyerleri için mimari estetik komisyon kararı alınması, kat maliklerinden muvafakat
alınması ve İmar İşleri Müdürlüğünden baca uygunluk yazısı alınması şartıyla işyeri
çalışma ruhsatı verilebilmesi konusundaki önerge) ile ilgili raporu.
TEKLİFLER:
16- Denetim Komisyonu’nun (Belediyemizin 2014 yılına ait Gelir ve Giderleri ile
bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerinin incelenmesine dair raporu) ile ilgili bilgilendirme.
17- Özel Kalem Müdürlüğü’nün 18.03.2015 tarih ve 43 sayılı ( Şehzadeler Belediye
Başkanlığının 2014 yılına ait faaliyet raporu.) ile ilgili teklifi.
18- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 12.03.2015 tarih ve 52 sayılı (Encümen Üyesi seçimi) ile
ilgili teklifi.
19- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 12.03.2015 tarih ve 51 sayılı (İhtisas Komisyonlarına
“Bütçe- İdari- İmar” Üye seçimi) ile ilgili teklifi.
20- Yazı İşleri Müdürlüğünün 19.03.2015 tarih ve 54 sayılı (Denizli Büyükşehir
Belediyesi ile Kardeş Kent ilişkisi kurulması talebi.) ile ilgili teklifi.
21- Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün 19.03.2015 tarih ve 4 sayılı (Belediyemiz Teftiş
Kurulu Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği) ile ilgili teklifi.
22- Imar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.03.2015 tarih ve 1012 sayılı (Sancaklı Bozköy
Mahallesi, 2119 ve 2120 parseller konusunda Manisa 2. İdare Mahkemesinin 2013/495 E,
2013/839 K. sayısı kararı) ile ilgili teklifi.
23- Imar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.03.2015 tarih ve 1047 sayılı (2.Anafartalar
Mahallesi, 3532 ada, 4 parselde imar planı değişikliği yapılması talebi.) ile ilgili teklifi.
24- Imar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.03.2015 tarih ve 1072 sayılı (Aşağıçobanisa
Mahallesi imar planlarında uygulanabilmesi için plan notu değişikliği yapılması) ile ilgili
teklifi.
25- Imar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.03.2015 tarih ve 1073 sayılı (Selimşahlar
Mahallesi, 2857 parselde mevzii imar planı değişikliği yapılması talebi.) ile ilgili teklifi.
2
Download

Sayın: Belediye Meclis Üyesi Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı