www.ozteknikmakine.com
www.ozteknikmakine.com
ÖZTEKNİK MAKİNEYE GENEL BAKIŞ
ÖZTEKNİK MAKİNE 1979 yılında Mehmet Ali GÜLAÇTI tarafından Antalya’da kuruldu. Türkiye’de kendi alanında en iyileri arasında
gösterilen ÖZTEKNİK MAKİNE, sahip olduğu saygınlık, marka imajı ve Türkiye piyasası hakkındaki bilgi - deneyimi sayesinde; ana
faaliyet alanlarında büyümekte ve bugün ürünlerini 25’den fazla ülkeye ihraç etmektedir. Bu ülkelerin başında ise İngiltere, İtalya, USA,
Bulgaristan, Fas, İran, Mısır, Ürdün gelmektedir.
Üretimde temel ilke olarak yeni teknolojilerin yakından takip edilmesini benimseyen ÖZTEKNİK MAKİNE Ar-Ge ve İnovasyon’a verdiği
önemle alanında özgün makine tasarımlarına imza atmaktadır. Kalitede kararlı ve istikrarlı bir anlayışla üretim ve satış faaliyetlerini
yürütmekte olan ÖZTEKNİK MAKİNE, teknolojik ve kabiliyetli makine-ekipman gücü ile bunu başarırken; işine karşı saygılı, tecrübeleri
ile hareket eden ve kendisini müşterinin çözüm ortağı olarak gören bir felsefe ile hareket eder. Farklı bir vizyon ve misyonla, üretim ve
satış faaliyetlerini sürdüren şirketimiz sektöründe hızla gelişmekte ve güvenle büyümektedir.
VİZYONUMUZ
ÖZTEKNİK MAKİNE olarak sürekli ve hızla değişen günümüz modern dünyasına ayak uydurabilmek için değişimi, hayatımızın bir
parçası haline getirmektir. Bu şekilde varlığımızı geliştirmek, sürdürmek ve tasarladığımız gibi sonuçları yaratmaktır.
MİSYONUMUZ
Yenilikçi ve yaratıcı ÖZTEKNİK MAKİNE üyeleri olarak misyonumuz; yasalara uymak, çevreye saygılı olmak ve paydaşlarına değer
katmaktır.
ÖZTEKNİK MAKİNE IN BRIEF
ÖZTEKNİK MAKİNE had been established in year 1979 by Mehmet Ali Gulacti in Antalya. ÖZTEKNİK MAKİNE that had been shown
as one of the best in its field in Turkey by means of the property of having prestige and brand image under its possession as well as
its information and experience about Turkish market is growing in main activity field and at present is exporting its products to over 25
countries. At the helm of these countries England, Italy, USA, Bulgaria, Morocco, Iran, Egypt and Jordan are included
ÖZTEKNİK MAKİNE that has adapted closely tracing of new technologies as basic principle is affixing its signature in unique machine
design with the importance that it has given to Research - Development and innovation. ÖZTEKNİK MAKİNE is carrying out production
and sales activities with the determined and consistent understanding in quality. While our instruction’s technologic and skillful machine
- equipment power is achieving this in the meanwhileacts with its experiences and with the philosophy of seeing itself as the solution
partner of the customers
OUR VISION
As ÖZTEKNİK MAKİNE in order to keeping pace with modern world of present day that continuously and rapidly change has brought
the transformation as part of our life. And by this way to improve, maintain our existence and to obtain the results that we have planned.
OUR MISION
As being innovator and creative ÖZTEKNİK MAKİNE members our mission is to abide with laws, to be respectful to environment and
to add value to our shareholders.
www.ozteknikmakine.com
www.ozteknikmakine.c.com
ÖZTEKNİK MAKİNE
üretimini 10.000 m2ʻsi kapalı
olan toplam 20.000 m2
alanda gerçekleştirmektedir.
ÖZTEKNİK MAKİNE
production area
10.000 m2 closed,
totally 20.000 m2.
6000 x 2500 x 1500 mm 5 eksen CNC Köprü Tipi Freze Makinesi
6000 x 2500 x 1500 mm 5 axis CNC Bridge Type Milling Machine
1000 mm Çap, 5000 mm Boy CNC Torna Makinesi
1000 mm Diameter, 5000 mm Length CNC Turning Machine
18500 x 4000 x 2500 mm 5 eksen CNC Gantry Tipi Freze Makinesi
18500 x 4000 x 2500 mm 5 axis CNC Gantry Type Milling Machine
Fabrikamızın montaj bölümünde bir kesit
A view from mountig area
-1-
www.ozteknikmakine.com
www.ozteknikmakine.com
Kaliteli Elektronik Kompanentler
Quality Electronic Compenents
Birinci Sınıf Üretim
First Class Production
Kaliteden Ödün
Verilmez
Don’t Make
Concessing
From Quality
En İnce Ayrıntılar Düşünüldü
Thought Precision details
-2-
www.ozteknikmakine.com
www.ozteknikmakine.com
Dünyaca Ünlü
Rulmanlar ve Yataklar
Popular Bearings and
Guides
İnox Civatalar ve
Sarı Somunlar
Inox Screws Bolts
and Bronze Nuts
Yüksek Hassasiyet
High Precision
Dünyaca Kabul Edilmiş Redüktör
Has Been Accepted Gearbox
-3-
www.ozteknikmakine.com
www.ozteknikmakine.com
630 8 Ç
Teknik Özellikler:
Technical Data:
Testere Elek. Motoru
: 22 kW
6 Adet
Disc Electric Motor
: 22 kW
6 Pcs
Testere Elek. Motoru
: 18,5 kW
2 Adet
Disc Electric Motor
: 18,5 kW
2 Pcs
Konveyör Bant Motoru
: 0.55 kW
1 Adet
Conveyor Belt Motor
: 0,55 kW
1 Pcs
Köprü Kaldırma Motoru : 1.5 kW
1 Adet
Bridget Moving Motor
: 1,5 kW
1 Pcs
Testere Çapı (No: 1 - 2)
: 0 625 mm
2 Adet
Disc Diameter (No: 1 - 2)
: 0 625 mm
2 Pcs
Testere Çapı (No: 3 - 4)
: 0 650 mm
2 Adet
Disc Diameter (No: 3 - 4)
: 0 650 mm
2 Pcs
Testere Çapı (No: 5 - 6)
: 0 650 mm
2 Adet
Disc Diameter (No: 5 - 6)
: 0 650 mm
2 Pcs
Testere Çapı (No: 7 - 8)
: 0 850 mm
2 Adet
Disc Diameter (No: 7 - 8)
: 0 850 mm
2 Pcs
Köprü Hareketi
: Manuel ve Elek. Motoru ile Digital
Bridget Moving Control
: Manuel and Elec. Motor with Digital
Hassas Ayar
: 10/100 mm
Precision Adjustment
: 10/100 mm
Mak. Çalışma Genişliği
: 630 mm
Maximum Working Width
: 630 mm
Mak. Çalışma Kalınlıği
: 160 mm
Max. Working Thickness
: 160 mm
Min. Çalışma Kalınlığı
: 8 mm
Min. Working Thickness
: 8 mm
Toplam Elek. Gücü
: 171,05 kW
Total Elec. Power
: 171,05 kW
Su Gereksinimi
: 240 lt/dk
Water Requirement
: 240 l/min
Makine Uzunluğu
: 7420 mm
Machine Length
: 7420 mm
Makine Yüksekliği
: 2050 mm
Machine Height
: 2050 mm
Makine Genişliği
: 2200 mm
Machine Width
: 2200 mm
Makine Ağırlığı
: 8900 kg
Machine Weight
: 8900 kg
-4-
www.ozteknikmakine.com
www.ozteknikmakine.com
630 6 Ç
Teknik Özellikler:
Technical Data:
Testere Elek. Motoru:
: 22 kW
6 Adet
Disc Electric Motor
: 22 kW
6 Pcs
Konveyör Bant Motoru
: 0.55 kW
1 Adet
Conveyor Belt Motor
: 0,55 kW
1 Pcs
Köprü Kaldırma motoru : 1.5 kW
1 Adet
Bridget Moving Motor
: 1,5 kW
1 Pcs
Testere Çapı (No: 1 - 2)
: 0 625 mm
2 Adet
Disc Diameter (No: 1 - 2)
: 0 625 mm
2 Pcs
Testere Çapı (No: 3 - 4)
: 0 650 mm
2 Adet
Disc Diameter (No: 3 - 4)
: 0 650 mm
2 Pcs
Testere Çapı (No: 5 - 6)
: 0 850 mm
2 Adet
Disc Diameter (No: 5 - 6)
: 0 850 mm
2 Pcs
Köprü Hareketi
: Manuel ve Elek. Motoru ile Digital
Bridget Moving Control
: Manuel and Elec. Motor with Digital
Hassas Ayar
: 10/100 mm
Precision Adjustment
: 10/100 mm
Mak. Çalışma Genişliği
: 630 mm
Maximum Working Width
: 630 mm
Mak. Çalışma Kalınlıği
: 160 mm
Max. Working Thickness
: 160 mm
Min. Çalışma Kalınlığı
: 8 mm
Min. Working Thickness
: 8 mm
Toplam Elek. Gücü
: 134,05 kW
Total Elec. Power
: 134,05 kW
Su Gereksinimi
: 200 lt/dk
Water Requirement
: 200 l/min
Makine Uzunluğu
: 6700 mm
Machine Length
: 6700 mm
Makine Yüksekliği
: 2050 mm
Machine Height
: 2050 mm
Makine Genişliği
: 2200 mm
Machine Width
: 2200 mm
Makine Ağırlığı
: 7960 kg
Machine Weight
: 7960 kg
-5-
www.ozteknikmakine.com
www.ozteknikmakine.com
480 4 Ç
Teknik Özellikler:
Technical Data:
Testere Elek. Motoru
: 18,5 kW
4 Adet
Disc Electric Motor
: 18,5 kW
4 Pcs
Konveyör Bant Motoru
: 0.55 kW
1 Adet
Conveyor Belt Motor
: 0,55 kW
1 Pcs
Köprü Kaldırma Motoru : 1.5 kW
1 Adet
Bridget Moving Motor
: 1,5 kW
1 Pcs
Testere Çapı (No: 1 - 2)
: 0 625 mm
2 Adet
Disc Diameter (No: 1 - 2)
: 0 625 mm
2 Pcs
Testere Çapı (No: 3 - 4)
: 0 700 mm
2 Adet
Disc Diameter (No: 3 - 4)
: 0 700 mm
2 Pcs
Köprü Hareketi
: Manuel ve Elek. Motoru ile Digital
Bridget Moving Control
: Manuel and Elec. Motor with Digital
Hassas Ayar
: 10/100 mm
Precision Adjustment
: 10/100 mm
Mak. Çalışma Genişliği
: 480 mm
Maximum Working Width
: 480 mm
Mak. Çalışma Kalınlıği
: 160 mm
Max. Working Thickness
: 160 mm
Min. Çalışma Kalınlığı
: 8 mm
Min. Working Thickness
: 8 mm
Toplam Elek. Gücü
: 76,05 kW
Total Elec. Power
: 76,05 kW
Su Gereksinimi
: 150 lt/dk
Water Requirement
: 150 l/min
Makine Uzunluğu
: 5120 mm
Machine Length
: 5120 mm
Makine Yüksekliği
: 1850 mm
Machine Height
: 1850 mm
Makine Genişliği
: 2000 mm
Machine Width
: 2000 mm
Makine Ağırlığı
: 5250 kg
Machine Weight
: 5250 kg
-6-
www.ozteknikmakine.com
www.ozteknikmakine.com
200 4 Ç
Teknik Özellikler:
Technical Data:
Testere Elek. Motoru
: 11 kW
4 Adet
Disc Electric Motor
: 11 kW
4 Pcs
Konveyör Bant Motoru
: 0.55 kW
1 Adet
Conveyor Belt Motor
: 0,55 kW
1 Pcs
Köprü Kaldırma Motoru : 0.55 kW
1 Adet
Bridge Moving Motor
: 0,55 kW
1 Pcs
Testere Çapı (No: 1-2-3-4) : 0 350 mm
4 Adet
Disc Diameter (No: 1-2-3-4) : 0 350 mm
4 Pcs
Köprü Hareketi
: Manuel ve Elek. Motoru ile Digital
Bridget Moving Control
: Manuel and Elec. Motor with Digital
Hassas Ayar
: 10/100 mm
Precision Adjustment
: 10/100 mm
Mak. Çalışma genişliği
: 200 mm
Max. Working Width
: 200 mm
Mak. Çalışma Kalınlıği
: 100 mm
Max. Working Thickness
: 100 mm
Min. Çalışma Kalınlığı
: 8 mm
Min. Working Thickness
: 8 mm
Toplam Elek. Gücü
: 45.1 kW
Total Elec. Power
: 45,1 kW
Su Gereksinimi
: 60 lt/dk
Water Requirement
: 60 l/min
Makine uzunluğu
: 2100 mm
Machine Length
: 2100 mm
Makine Yüksekliği
: 1700 mm
Machine Height
: 1700 mm
Makine Genişliği
: 1450 mm
Machine Width
: 1450 mm
Makine Ağırlığı
: 1800 kg
Machine Weight
: 1800 kg
-7-
www.ozteknikmakine.com
www.ozteknikmakine.com
200 2 Ç
Teknik Özellikler:
Technical Data:
Testere Elek. Motoru
: 11 kW
2 Adet
Disc Electric Motor
: 11 kW
2 Pcs
Konveyör Bant Motoru
: 0.55 kW
1 Adet
Conveyor Belt Motor
: 0,55 kW
1 Pcs
Köprü Kaldırma Motoru
: 0.55 kW
1 Adet
Bridge Moving Motor
: 0,55 kW
1 Pcs
Testere Çapı (No: 1 - 2)
: 0 350 mm
2 Adet
Disc Diameter (No: 1 - 2)
: 0 350 mm
2 Pcs
Köprü Hareketi
: Manuel ve Elek. Motoru ile Digital
Bridget Moving Control
: Manuel and Elec. Motor with Digital
Hassas Ayar
: 10/100 mm
Precision Adjustment
: 10/100 mm
Mak. Çalışma Genişliği
: 200 mm
Max. Working Width
: 200 mm
Mak. Çalışma Kalınlığı
: 100 mm
Max. Working Thickness
: 100 mm
Min. Çalışma Kalınlığı
: 8 mm
Min. Working Thickness
: 8 mm
Toplam Elek. Gücü
: 23,1 kW
Total Elec. Power
: 23,1 kW
Su Gereksinimi
: 50 lt/dk
Water Requirement
: 50 l/min
Makine Uzunluğu
: 2100mm
Machine Length
: 2100 mm
Makine Yüksekliği
: 1700 mm
Machine Height
: 1700 mm
Makine Genişliği
: 1450 mm
Machine Width
: 1450 mm
Makine Ağırlığı
: 1600 kg
Machine Weight
: 1600 kg
-8-
www.ozteknikmakine.com
www.ozteknikmakine.com
http://www.youtube.com/user/ozteknikmakine
MERMER İŞLEME MAKİNELERİ / MARBLE PROCESSING MACHINES
Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Antalya Bulvarı No: 5 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon: +90 242 258 15 88 Fax: +90 242 258 15 87
www.ozteknikmakine.com
Ö Z T E K N İ K M A K İ N E m a k i n e l e r ü z e r i n d e d e ğ i ş i k l i k y a p m a h a k k ı n a s a h i p t i r. D r a w i n g s , d e s c r i p t i o n s e . t . c . c a n b e c h a n g e d b y Ö Z T E K N İ K M A K İ N E
03/2015
www.kutluavci.com.tr
og y
L ea ding Tec hn ol
Download

Yatay Yarma Makinesi Katalog