İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI-KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ (KUDEB)
F A Tİ H A L İ EMİ R İ EF EN D İ KÜ L T Ü R MER KEZ İ
2 4
M A R T
09.00-09.40: Kayıt
09.40-10.00: Açılış Konuşması
Yakup Demirhan- İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı
1. OTURUM
DÜNYADA AHŞAP SEKTÖRÜ VE KORUMA ÇABALARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurgün Erdin
1. Konuşmacı
10.00-10.20: Demet Sürücü
Orman Endüstri Yüksek Mühendisi
Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Eğitim Programı 2014
2. Konuşmacı
10.20-10.50: Erol Karacabeyli- Araştırma Departmanı
Müdürü, İleri Ahşap Yapı Sistemleri
FPInnovations, Kanada
Demet Sürücü- Ahşap Eğitim Atölyesi Koordinatörü
İBB KUDEB
Sürdürülebilir Orman Ürünleri, Türkiye’de Modern ve
Tarihi Ahşap Yapılar
3. Konuşmacı
10.50-11.20: Bruce Lindsay
Kanada Ahşap Karkas Sistemler Derneği Üyesi
Geleneksel Ahşap Yapı Sektörünün Korunmasında
Disiplinlerarası Çalışma: Kanada’dan Bir Çiftlik Ambarı
Örneği
4. Konuşmacı:
11.20-11.50: Anu Laurila- Kültürel Miras Koruma
Departmanı, Finlandiya Eski Eserler Dairesi
Eski Rauma Bölgesi ve Petajevesi Kilisesi:
Restorasyonu- Bakım İlkeleri ve Uygulamaları
2 0 1 5
S A L I
2. OTURUM
25 MART 2015 ÇARŞAMBA
3. OTURUM
RESTORASYON, KONSERVASYON, ONARIM
UYGULAMALARI VE SORUNLAR
RESTORASYON, KONSERVASYON, ONARIM
UYGULAMALARI VE SORUNLAR
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bülent Uluengin
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Coşkun Köse
6. Konuşmacı
14.00-14.30: S. Feyza Yağcı Y. Mimar
Manfred Schuller- Prof. Dr., Münih Teknik Üniversitesi
İstanbul Ahşap Konut Mimarisinde Avrupa Etkisi ve
Bu Mirasın Günümüzdeki Korunmuşluk Durumu
11. Konuşmacı
10.00-10.30: Nimet Hacıkura- Y. Mimar
Alanya Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Nilgün Ersoy -Y. Mimar, Alanya Belediyesi
Kent Kimliğinin Korunmasına Bir Örnek:
Hasanağalar Konağı
7. Konuşmacı
14.30-15.00: Antje Benschr
Anıt Koruma Uzmanı, Almanya
Celle/ Almanya’da 300 Yaşındaki Bir Ahşap Evin
Restorasyon Serüveni
12.Konuşmacı
10.30-11.00: Francesca Brancaccio- Dr. Mimar, İtalya
17. yy. Güney İtalya Mimarisinde Ahşabın Geleneksel
Kullanımı: Ahşap Kapı ve Pencerelerin Onarımı Üzerine
Bir Çalışma
15.00-15.20: Kahve Arası
8. Konuşmacı
15.20-15.50: Ahmet Selbesoğlu- Y. Mimar
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrol Amiri
Erol Sevimlisoy- Mimar,
Jörg Breitenfeldt- Restoratör, RaO Berlin
Thomas Benk & Martin Reichert- Mimar David Chipperfield Architects- Berlin
Tamamıyla Yanmış Bir Sultan Yalısının Restorasyonu:
Fehime Sultan Yalısı
9. Konuşmacı
15.50-16.20: Emrah Ünlü-Y. Mimar
Kanlıca Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı’nın
Mimari Belgelemesi ve Rekonstrüksiyonu
5. Konuşmacı
11.50-12.20: Guo Hanquan
Ulusal Mesleki Yetenek Değerlendirme Merkezi, Çin
Çin Nehri Güney Bölgesi’nde (Yangtze Nehri) Tarihi
Ahşap Yapıların Restorasyonu ve Konservasyonu
10. Konuşmacı
16.20-16.50: Seda Çelikzincir- Y. Mimar
Emrah Ünlü- Y. Mimar
Ahşap Karkas Tarihi Yapıların Restorasyon ve
Rekonstrüksiyon Süreci; Dünya Miras Alanı’ndan
Bir Örnek: Doğanzade Konağı
12.20-12.40: Soru- Cevap
16.50-17.20: Soru-Cevap
12.40-14.00: Öğle yemeği
17.30: Kokteyl
13. Konuşmacı
11.00-11.30: Liu Yan- İnşaat Y. Mühendisi
Münih Teknik Üniversitesi
Çin’deki Rulong Köprüsü’nün Restorasyonunun
Hikayesi: Bir Yapı Arkeolojisi Çalışması
14. Konuşmacı
11.30-12.00: Ezgi Çabuk- İnşaat Y. Mühendisi
Neriman Şahin Güçhan- Prof. Dr., ODTÜ
Ahmet Türer- Prof. Dr., ODTÜ
Tarihi Ahşap Buzlupınar Köprüsü’nün Yeniden Yapımı
Üzerine Çalışmalar
12.00-12.30: Soru- Cevap
12.40-14.00: Öğle yemeği
4.OTURUM
RESTORASYON, KONSERVASYON VE ONARIM
UYGULAMALARI VE SORUNLAR
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Rabia Özakın
15. Konuşmacı
14.00-14.30: Monlin Kuo- Prof. Dr., Iowa State
Üniversitesi, ABD
Arkeolojik Ahşap ve Ahşap Yapıların
Konservasyonu ve Restorasyonu
16. Konuşmacı
14.30-15.00: Ahmet Selbesoğlu- Y. Mimar
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrol Amiri
Yıldız Sarayı Küçük Mabeyn Dairesi
II. Abdülhamit’in Kış Bahçesi Rekonstrüksiyonu
17. Konuşmacı
15.00-15.30: Orçun Çağlar Kurtuluş- Orman
Endüstri Y. Mühendisi, Kastamonu Üniversitesi
Coşkun Köse- Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi
Tarihi ve Arkeolojik Ahşaplarda
Mikroorganizmaların Moleküler Teşhisi
15.30-15.50 Kahve Arası
5. OTURUM
AHŞAP YAPILAR VE STRÜKTÜREL DAVRANIŞLARI
Oturum Başkanı: Erol Karacabeyli
18. Konuşmacı
15.50-16.20: Ahmet Topbaş- İnşaat Y. Mühendisi
Burhan Kaplan- İnşaat Y. Mühendisi
Ahşap Strüktürel ve Depremsel Tasarımda
Geleneksel ve Çağdaşın Örtüştürülmesi
19. Konuşmacı
16.20-16.50: Onur Doğan- İnşaat Y. Mühendisi
Yeşilada/ Eğirdir’de Bulunan Özgün Ahşap Yapının
Sismik Analizi
KAPANIŞ
20. Konuşmacı
16.50- 17.10: Şehmus Okur- Kündekâr
Bir Aşk Masalı yahud Kündekâri
Soru- Cevap / Kapanış
Download

sempozyum programı pdf - İstanbul Büyükşehir Belediyesi