HAFTALIK PARA VE BANKA
İSTATİSTİKLERİ
26 Mart 2015
PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ
İÇİNDEKİLER
1. MERKEZ BANKASI SEÇİLMİŞ BİLANÇO KALEMLERİ VE PARA ARZI
2. BANKACILIK SEKTÖRÜ SEÇİLMİŞ BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ
3. BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİ HACMİ (TCMB Dahil)
4. BANKALAR VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ SEÇİLMİŞ KREDİ BÜYÜKLÜKLERİ
5. BANKACILIK SEKTÖRÜ TÜKETİCİ KREDİLERİ (Orijinal Vadeye Göre)
6. BANKACILIK SEKTÖRÜ MENKUL DEĞERLERİ
7. BANKACILIK SEKTÖRÜ MEVDUATLARI
8.BANKACILIK SEKTÖRÜ YABANCI PARA MEVDUATLARI
9. BANKALARIN YURTDIŞI ŞUBELERİNİN TÜRKİYE'DE YERLEŞİKLERLE İLGİLİ SEÇİLMİŞ BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ
1.MERKEZ BANKASI SEÇİLMİŞ BİLANÇO KALEMLERİ VE PARA ARZI
20/03
2015
MERKEZ BANKASI ANALİTİK HESAPLARI
AKTİF
I-Dış Varlıklar
II-İç Varlıklar
III-Değerleme Hesabı
PASİF
I-Dış Yükümlülükler
II-İç Yükümlülükler
III-Merkez Bankası Parası
A-Rezerv Para
Bilgi için; Emisyon
Bilgi için; Bankalar Mevduatı
B-Diğer Merkez Bankası Parası
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ (Milyon USD)
I-Altın
II-Brüt Döviz Rezervleri
PARA ARZI
M1=
Dolaşımdaki Para
Dolaşıma Çıkan Banknot + Madeni Para
Banka Kasaları (-)
+ Vadesiz Mevduat (TL)
Mevduat Bankaları
Katılım Bankaları
TCMB
+ Vadesiz Mevduat (YP)
Mevduat Bankaları (*)
Katılım Bankaları (*)
TCMB
M2= M1 +
Vadeli Mevduat (TL)
Mevduat Bankaları
Katılım Bankaları
TCMB
+ Vadeli Mevduat (YP)
Mevduat Bankaları (*)
Katılım Bankaları (*)
TCMB
M3= M2+
Repo
+ Para Piyasası Fonları
+ İhraç Edilen Menkul Kıymetler
(BİN TL)
13/03
2015
26/12
2014
21/03
2014
Haftalık % Önceki 5 Hafta
Değişim % Değişim Ort.
Yıl Sonuna
Göre %
Değişim
Geçen Yılın Aynı
Dönemine Göre %
Değişim
291.383.828
320.555.852
2.028.522
-31.200.546
291.383.828
10.593.174
215.546.625
65.244.029
105.869.816
91.753.324
13.538.437
-40.625.786
121.856
19.833
102.023
301.429.449
330.297.567
2.926.427
-31.794.545
301.429.449
18.285.968
215.114.987
68.028.494
106.629.392
92.396.815
13.638.077
-38.600.899
125.795
19.833
105.962
280.058.626
297.276.052
5.602.021
-22.819.447
280.058.626
10.808.057
194.700.552
74.550.016
102.237.881
86.453.035
15.168.193
-27.687.864
126.450
20.135
106.315
267.847.957
287.494.785
4.471.107
-24.117.935
267.847.957
15.849.764
198.495.806
53.502.386
89.510.778
79.040.317
10.125.063
-36.008.392
126.697
20.873
105.824
-3,33
-2,95
-30,68
1,87
-3,33
-42,07
0,20
-4,09
-0,71
-0,70
-0,73
-5,25
-3,13
0,00
-3,72
0,07
0,39
5,87
-2,95
0,07
15,01
-0,17
-1,34
0,29
0,97
-3,11
-3,74
-0,79
-1,02
-0,75
4,04
7,83
-63,79
-36,73
4,04
-1,99
10,71
-12,48
3,55
6,13
-10,74
-46,73
-3,63
-1,50
-4,04
8,79
11,50
54,63
-29,37
8,79
-33,17
8,59
21,95
18,28
16,08
33,71
-12,82
-3,82
-4,98
-3,59
261.316.821
82.443.189
93.296.076
10.852.887
106.063.422
97.523.833
8.524.964
14.625
72.810.210
66.798.733
6.004.361
7.116
1.069.165.785
513.152.232
482.792.827
30.359.405
294.696.732
276.622.261
18.074.471
1.112.487.141
6.390.540
13.628.372
23.302.444
257.087.705
81.947.894
93.939.567
11.991.673
106.066.164
97.420.022
8.628.314
17.828
69.073.647
63.445.259
5.621.322
7.066
1.059.960.888
514.244.811
483.858.320
30.386.491
288.628.372
270.731.367
17.897.005
1.107.269.363
8.610.340
13.369.801
25.328.334
251.991.722
77.420.141
87.954.590
10.534.449
105.042.324
96.404.141
8.611.892
26.291
69.529.257
63.753.087
5.768.274
7.896
1.018.546.163
507.414.932
478.168.790
29.246.142
259.139.509
241.313.781
17.825.728
1.063.151.797
6.280.778
13.091.779
25.233.077
228.976.829
70.956.754
80.355.539
9.398.785
92.400.644
85.010.614
7.380.608
9.422
65.619.431
60.343.151
5.267.034
9.246
945.874.132
453.948.286
425.999.212
27.949.074
262.949.017
245.637.487
17.311.530
988.820.995
8.707.469
11.416.636
22.822.758
1,65
0,60
-0,69
-9,50
0,00
0,11
-1,20
-17,97
5,41
5,29
6,81
0,71
0,87
-0,21
-0,22
-0,09
2,10
2,18
0,99
0,47
-25,78
1,93
-8,00
0,83
0,59
0,95
4,22
1,36
1,42
0,65
2,84
0,45
0,46
0,37
-0,24
0,51
-0,01
-0,01
0,12
1,20
1,28
0,09
0,51
8,05
-0,10
-0,79
3,70
6,49
6,07
3,02
0,97
1,16
-1,01
-44,37
4,72
4,78
4,09
-9,88
4,97
1,13
0,97
3,81
13,72
14,63
1,40
4,64
1,75
4,10
-7,65
14,12
16,19
16,10
15,47
14,79
14,72
15,50
55,22
10,96
10,70
14,00
-23,04
13,03
13,04
13,33
8,62
12,07
12,61
4,41
12,51
-26,61
19,37
2,10
(*) 28 Aralık 2012 tarihli verilerden itibaren "Kıymetli Maden Depo Hesapları" verileri eklenmiştir.
2. BANKACILIK SEKTÖRÜ SEÇİLMİŞ BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ
(BİN TL)
20/03
13/03
26/12
21/03
Haftalık % Önceki 5 Hafta
2015
2015
2014
2014
Değişim % Değişim Ort.
I. VERİLEN KREDİLER
1.272.859.288 1.273.405.998 1.208.982.348 1.051.942.514
-0,04
0,65
A. Yurtiçi
1.260.769.303 1.261.774.671 1.198.293.127 1.044.421.769
-0,08
0,64
1. TL
909.746.656
909.304.536
880.838.682 769.667.741
0,05
0,46
2. YP
351.022.647
352.470.135
317.454.445 274.754.028
-0,41
1,14
B. Yurtdışı
12.089.985
11.631.327
10.689.221
7.520.745
3,94
1,50
1. TL
758.787
804.671
683.809
808.187
-5,70
-0,71
2. YP
11.331.198
10.826.656
10.005.412
6.712.558
4,66
1,70
II. MENKUL DEĞERLER
253.835.041
256.072.718
244.492.648 254.309.818
-0,87
0,57
A. Yurtiçi
250.907.414
252.963.930
241.730.590 251.575.693
-0,81
0,57
1. TL
210.460.281
210.569.247
206.270.508 218.552.002
-0,05
0,29
2. YP
40.447.133
42.394.683
35.460.082
33.023.691
-4,59
2,00
B. Yurtdışı
2.927.627
3.108.788
2.762.058
2.734.125
-5,83
0,65
1. TL
1.223.101
1.223.100
1.233.100
1.233.100
0,00
-0,02
2. YP
1.704.526
1.885.688
1.528.958
1.501.025
-9,61
1,11
III. TOPLAM MEVDUATLAR VE FONLAR
1.108.926.906 1.104.746.214 1.068.056.245 978.738.122
0,38
0,53
A. Yurtiçinde Yerleşik
1.017.559.956 1.015.395.972
978.334.339 898.998.014
0,21
0,63
1. TL
648.204.672
655.976.539
646.885.561 569.908.842
-1,18
0,39
a. Vadesiz
112.909.790
119.630.550
121.207.039
99.189.435
-5,62
2,81
b. Vadeli
535.294.882
536.345.989
525.678.522 470.719.407
-0,20
-0,02
2. YP
369.355.284
359.419.433
331.448.778 329.089.172
2,76
1,09
a. Vadesiz (*)
73.400.156
69.698.131
70.231.266
65.650.365
5,31
0,49
b. Vadeli (*)
295.955.128
289.721.302
261.217.512 263.438.807
2,15
1,24
B. Yurtiçinde Yerleşik Bankalar
26.757.668
26.628.914
26.389.447
22.780.787
0,48
-1,85
1. TL
16.073.913
15.687.724
16.471.527
10.911.975
2,46
-2,16
2. YP
10.683.755
10.941.190
9.917.920
11.868.812
-2,35
-0,25
C. Yurtdışında Yerleşik
41.566.566
40.817.339
40.205.522
36.458.608
1,84
0,15
1. TL
9.072.993
9.069.740
8.945.535
8.178.513
0,04
-0,04
a. Vadesiz
1.353.926
1.419.130
1.199.274
1.039.911
-4,59
-0,73
b. Vadeli
7.719.067
7.650.610
7.746.261
7.138.602
0,89
0,16
2. YP
32.493.573
31.747.599
31.259.987
28.280.095
2,35
0,21
a. Vadesiz (*)
5.822.178
5.707.353
5.796.841
4.741.678
2,01
0,33
b. Vadeli (*)
26.671.395
26.040.246
25.463.146
23.538.417
2,42
0,18
D. Yurtdışında Yerleşik Bankalar
23.042.716
21.903.989
23.126.937
20.500.713
5,20
1,05
1. TL
4.793.667
4.786.897
8.049.314
3.921.284
0,14
-5,37
2. YP
18.249.049
17.117.092
15.077.623
16.579.429
6,61
3,48
(*) 28 Aralık 2012 tarihli verilerden itibaren "Kıymetli Maden Depo Hesapları" verileri eklenmiştir.
Yıl Sonuna Geçen Yılın Aynı
Göre %
Dönemine Göre
Değişim
% Değişim
5,28
21,00
5,21
20,71
3,28
18,20
10,57
27,76
13,10
60,76
10,96
-6,11
13,25
68,81
3,82
-0,19
3,80
-0,27
2,03
-3,70
14,06
22,48
5,99
7,08
-0,81
-0,81
11,48
13,56
3,83
13,30
4,01
13,19
0,20
13,74
-6,85
13,83
1,83
13,72
11,44
12,24
4,51
11,80
13,30
12,34
1,40
17,46
-2,41
47,31
7,72
-9,98
3,39
14,01
1,42
10,94
12,90
30,20
-0,35
8,13
3,95
14,90
0,44
22,79
4,75
13,31
-0,36
12,40
-40,45
22,25
21,03
10,07
(BİN TL)
3. BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİ HACMİ (TCMB Dahil)
13/03
2015
1.273.431.455
1.246.685.217
25.457
0
0
0
25.457
0
25.457
1.122.303.712
1.112.906.243
810.609.372
302.296.871
9.397.469
675.119
8.722.350
58.552.505
57.799.941
20.799.359
37.000.582
752.564
53.300
699.264
65.803.543
64.322.249
59.105.348
5.216.901
1.481.294
76.252
1.405.042
II.MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER
II.I.TCMB (*)
II.II.MEVDUAT BANKALARI
a.TL
b.YP
II.III.KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
a.TL
b.YP
II.IV.KATILIM BANKALARI
a.TL
b.YP
26.779.026
0
20.648.874
15.251.109
5.397.765
6.121.689
3.296.484
2.825.205
8.463
8.463
0
26.746.238
0
20.612.229
15.456.825
5.155.404
6.125.578
3.325.201
2.800.377
8.431
8.431
0
25.561.203
0
19.407.422
15.584.269
3.823.153
6.147.084
3.419.439
2.727.645
6.697
6.697
0
20.599.518
0
13.785.335
10.842.998
2.942.337
6.782.551
3.169.816
3.612.735
31.632
6.970
24.662
0,12
0,18
-1,33
4,70
-0,06
-0,86
0,89
0,38
0,38
-
1,96
2,44
2,46
2,61
0,48
0,53
0,47
1,22
1,22
-
4,76
6,40
-2,14
41,19
-0,41
-3,60
3,58
26,37
26,37
-
30,00
49,79
40,65
83,45
-9,74
4,00
-21,80
-73,25
21,42
-100,00
III. TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR
III.I.MEVDUAT BANKALARI
a.TL
b.YP
III.II.KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
a.TL
b.YP
III.III.KATILIM BANKALARI
a.TL
b.YP
37.925.846
33.972.573
33.431.386
541.187
529.647
527.712
1.935
3.423.626
3.415.751
7.875
38.113.245
34.166.546
33.626.795
539.751
529.578
527.669
1.909
3.417.121
3.409.266
7.855
35.347.468
31.838.138
31.256.778
581.360
473.471
471.515
1.956
3.035.859
3.028.575
7.284
30.398.073
27.569.588
27.061.210
508.378
440.147
431.737
8.410
2.388.338
2.376.050
12.288
-0,49
-0,57
-0,58
0,27
0,01
0,01
1,36
0,19
0,19
0,25
0,64
0,58
0,58
0,68
1,91
1,92
-0,29
1,07
1,07
0,82
7,29
6,70
6,96
-6,91
11,86
11,92
-1,07
12,77
12,78
8,11
24,76
23,22
23,54
6,45
20,33
22,23
-76,99
43,35
43,76
-35,91
IV.KREDİLER ÖZEL KARŞILIKLARI (-)
IV.I.MEVDUAT BANKALARI
a.TL
b.YP
IV.II.KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
a.TL
b.YP
IV.III.KATILIM BANKALARI
a.TL
b.YP
28.120.671
25.695.701
25.394.151
301.550
320.008
318.073
1.935
2.104.962
2.097.153
7.809
28.080.122
25.662.520
25.361.681
300.839
315.896
313.987
1.909
2.101.706
2.093.917
7.789
26.527.758
24.378.233
24.082.116
296.117
304.239
302.283
1.956
1.845.286
1.838.002
7.284
23.409.831
21.611.431
21.366.408
245.023
278.058
269.648
8.410
1.520.342
1.509.912
10.430
0,14
0,13
0,13
0,24
1,30
1,30
1,36
0,15
0,15
0,26
0,65
0,63
0,62
1,13
0,46
0,46
-0,29
0,98
0,98
0,65
6,00
5,40
5,45
1,83
5,18
5,22
-1,07
14,07
14,10
7,21
20,12
18,90
18,85
23,07
15,09
17,96
-76,99
38,45
38,89
-25,13
5.006.181
1.411.965
3.594.216
4.658.677
1.112.431
3.546.246
4.987.958
1.400.501
3.587.457
4.653.374
1.112.431
3.540.943
4.584.005
1.377.698
3.206.307
4.323.862
1.159.140
3.164.722
4.525.601
1.396.198
3.129.403
3.023.569
1.184.255
1.839.314
0,37
0,82
0,19
0,11
0,00
0,15
0,86
0,05
1,19
0,68
-0,80
1,18
9,21
2,49
12,10
7,74
-4,03
12,06
10,62
1,13
14,85
54,08
-6,06
92,80
TOPLAM KREDİ HACMİ (I+II)
I. MALİ OLMAYAN KESİME VERİLEN KREDİLER
I.I.TCMB
1.Yurtiçi
a.TL (Dolaysız)
b.YP (Dolaysız)
2.Yurtdışı
a.TL
b.YP
I.II.MEVDUAT BANKALARI
1.Yurtiçi
a.TL
b.YP
2.Yurtdışı
a.TL
b.YP
I.III.KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
1.Yurtiçi
a.TL
b.YP
2.Yurtdışı
a.TL
b.YP
I.IV.KATILIM BANKALARI
1.Yurtiçi
a.TL
b.YP
2.Yurtdışı
a.TL
b.YP
V.TMSF'na DEVROLUNAN TAKİPLİ ALACAKLAR
a.TL
b.YP
VI.TMSF'na DEVROLUNAN TAKİPLİ ALACAK KARŞILIKLARI (-)
a.TL
b.YP
(*) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na kullandırılan krediler
26/12
21/03
Haftalık % Önceki 5 Hafta
2014
2014
Değişim % Değişim Ort.
1.209.005.135 1.051.965.665
-0,04
0,65
1.183.443.932 1.031.366.147
-0,05
0,62
22.787
23.151
0,14
1,18
0
0
0
0
0
0
22.787
23.151
0,14
1,18
0
0
22.787
23.151
0,14
1,18
1.062.456.196
919.863.686
-0,13
0,65
1.054.125.330
915.108.232
-0,12
0,64
782.434.906
680.574.340
0,10
0,46
271.690.424
234.533.892
-0,69
1,16
8.330.866
4.755.454
-1,61
2,11
554.144
766.855
-7,43
-0,58
7.776.722
3.988.599
-1,16
2,39
56.195.826
50.756.059
0,42
0,41
55.482.166
50.201.534
0,42
0,40
20.947.300
20.712.969
-0,19
-0,39
34.534.866
29.488.565
0,77
0,87
713.660
554.525
0,51
0,58
63.300
0
0,00
0,00
650.360
554.525
0,54
0,63
64.769.123
60.723.251
0,95
0,30
63.124.428
58.512.485
0,03
0,35
58.446.071
54.360.648
-0,13
0,30
4.678.357
4.151.837
1,80
1,05
1.644.695
2.210.766
40,92
0,29
66.365
41.332
5,59
-0,71
1.578.330
2.169.434
42,84
0,50
Yıl Sonuna
Geçen Yılın Aynı
Göre %
Dönemine Göre %
Değişim
Değişim
5,28
21,00
5,29
20,82
11,88
10,12
11,88
10,12
11,88
10,12
5,50
21,85
5,45
21,47
3,70
19,22
10,50
28,00
10,99
94,43
12,78
-18,50
10,86
116,15
4,64
15,85
4,62
15,62
-0,89
0,23
7,96
26,44
5,98
36,40
-15,80
8,10
26,79
2,56
9,39
1,93
9,96
1,00
8,59
13,51
27,91
26,92
-5,58
21,32
94,80
27,15
-7,49
20/03
2015
1.272.884.781
1.246.105.755
25.493
0
0
0
25.493
0
25.493
1.120.851.267
1.111.605.064
811.400.201
300.204.863
9.246.203
624.974
8.621.229
58.800.968
58.044.597
20.760.396
37.284.201
756.371
53.300
703.071
66.428.027
64.340.616
59.030.003
5.310.613
2.087.411
80.513
2.006.898
(BİN TL)
4. BANKALAR VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ SEÇİLMİŞ KREDİ BÜYÜKLÜKLERİ
Yıl Sonuna
Göre %
Değişim
Geçen Yılın Aynı
Dönemine Göre
% Değişim
20/03
2015
13/03
2015
26/12
2014
21/03
2014
A. MEVDUAT BANKALARI (I+II+III)
525.785.981
525.649.374
507.136.282
453.678.170
0,03
0,33
3,68
15,89
I.TÜKETİCİ KREDİLERİ (TL + YP)
275.989.748
275.898.661
267.449.037
239.356.805
0,03
0,33
3,19
15,30
119.256.215
118.643.366
114.444.376
102.581.991
0,52
0,49
4,20
16,25
b.Taşıt
5.818.408
5.858.601
6.189.430
7.469.888
-0,69
-0,55
-5,99
-22,11
c.Diğer
150.915.125
151.396.694
146.815.231
129.304.926
-0,32
0,25
2,79
16,71
167.977.896
167.421.794
156.882.400
128.360.977
0,33
0,72
7,07
30,86
a.İş yeri
5.267.856
5.239.678
4.944.771
4.255.550
0,54
0,62
6,53
23,79
b.Taşıt
13.351.096
13.307.172
12.823.987
11.873.399
0,33
0,21
4,11
12,45
c.Diğer
149.358.944
148.874.944
139.113.642
112.232.028
0,33
0,77
7,36
33,08
81.818.337
82.328.919
82.804.845
85.960.388
-0,62
-0,42
-1,19
-4,82
a.Taksitli
37.909.859
37.809.947
38.173.370
46.114.218
0,26
-0,72
-0,69
-17,79
b.Taksitsiz
a.Konut
II.TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER (TL + YP)
III.KREDİ KARTLARI ( Bireysel + Kurumsal )
Haftalık % Önceki 5 Hafta
Değişim % Değişim Ort.
43.908.478
44.518.972
44.631.475
39.846.170
-1,37
-0,14
-1,62
10,19
IV.TASFİYE OLUNACAK TÜKETİCİ KREDİLERİ
7.452.259
7.437.632
6.649.670
5.134.612
0,20
0,69
12,07
45,14
V.TASFİYE OLUNACAK TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
5.217.986
5.356.955
5.064.330
4.181.580
-2,59
0,49
3,03
24,79
VI.TASFİYE OLUNACAK KREDİ KARTLARI ( Bireysel + Kurumsal )
5.860.764
6.022.878
5.553.245
5.277.201
-2,69
0,96
5,54
11,06
54.258
52.045
89.524
53.551
4,25
1,70
-39,39
1,32
5.806.506
5.970.833
5.463.721
5.223.650
-2,75
0,96
6,27
11,16
B. KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI (I+II)
1.506.008
1.519.774
1.500.773
1.545.462
-0,91
-0,14
0,35
-2,55
I.TÜKETİCİ KREDİLERİ (TL + YP)
1.358.063
1.371.655
1.394.968
1.486.208
-0,99
-0,31
-2,65
-8,62
5.165
5.199
5.525
8.875
-0,65
-0,37
-6,52
-41,80
-61,80
a.Taksitli
b.Taksitsiz
a.Konut
b.Taşıt
34
34
41
89
0,00
-2,19
-17,07
c.Diğer
1.352.864
1.366.422
1.389.402
1.477.244
-0,99
-0,31
-2,63
-8,42
147.945
148.119
105.805
59.254
-0,12
1,55
39,83
149,68
a.İş yeri
0
0
0
0
-
-
-
-
b.Taşıt
0
0
0
4
-
-
-
-100,00
c.Diğer
147.945
148.119
105.805
59.250
-0,12
1,55
39,83
149,70
62.791
62.660
52.609
29.412
0,21
0,55
19,35
113,49
965
965
1.115
172
0,00
0,06
-13,45
461,05
C. KATILIM BANKALARI (I+II+III)
21.625.266
21.592.401
21.119.268
18.589.893
0,15
0,07
2,40
16,33
I.TÜKETİCİ KREDİLERİ (TL + YP)
12.481.333
12.435.221
11.960.786
9.966.793
0,37
0,41
4,35
25,23
11.318.082
11.270.395
10.791.789
9.083.008
0,42
0,39
4,88
24,61
b.Taşıt
613.605
611.867
571.967
537.155
0,28
0,80
7,28
14,23
c.Diğer
549.646
552.959
597.030
346.630
-0,60
0,34
-7,94
58,57
7.561.665
7.528.292
7.498.932
6.382.571
0,44
-0,36
0,84
18,47
a.İş yeri
2.860.804
2.856.536
2.892.240
2.881.848
0,15
-0,48
-1,09
-0,73
b.Taşıt
1.438.178
1.432.168
1.353.062
1.166.577
0,42
0,40
6,29
23,28
c.Diğer
3.262.683
3.239.588
3.253.630
2.334.146
0,71
-0,56
0,28
39,78
1.582.268
1.628.888
1.659.550
2.240.529
-2,86
-0,46
-4,66
-29,38
II.TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER (TL + YP)
III.TASFİYE OLUNACAK TÜKETİCİ KREDİLERİ
IV.TASFİYE OLUNACAK TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
a.Konut
II.TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER (TL + YP)
III.KREDİ KARTLARI ( Bireysel + Kurumsal )
419.616
415.802
448.825
929.300
0,92
-1,46
-6,51
-54,85
1.162.652
1.213.086
1.210.725
1.311.229
-4,16
-0,08
-3,97
-11,33
IV.TASFİYE OLUNACAK TÜKETİCİ KREDİLERİ
91.078
91.759
78.077
56.760
-0,74
1,05
16,65
60,46
V.TASFİYE OLUNACAK TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
63.295
62.649
61.426
51.887
1,03
-1,73
3,04
21,99
154.457
154.885
133.777
170.612
-0,28
0,84
15,46
-9,47
1.349
1.348
1.376
1.559
0,07
-0,26
-1,96
-13,47
a.Taksitli
b.Taksitsiz
VI.TASFİYE OLUNACAK KREDİ KARTLARI ( Bireysel + Kurumsal )
a.Taksitli
153.108
153.537
132.401
169.053
-0,28
0,85
15,64
-9,43
D. FİNANSMAN ŞİRKETLERİ (I+II)
18.671.312
18.540.667
17.721.904
14.625.355
0,70
0,22
5,36
27,66
I.TÜKETİCİ KREDİLERİ (TL + YP)
8.972.590
8.912.157
8.544.921
7.510.985
0,68
0,13
5,00
19,46
845.566
843.140
835.672
680.386
0,29
-0,01
1,18
24,28
b.Taşıt
8.107.293
8.050.141
7.696.653
6.822.087
0,71
0,14
5,34
18,84
c.Diğer
19.731
18.876
12.596
8.512
4,53
1,85
56,64
131,80
9.698.722
9.628.510
9.176.983
7.114.370
0,73
0,30
5,69
36,33
0
0
0
0
-
-
-
-
9.698.108
9.627.914
9.176.626
7.114.226
0,73
0,30
5,68
36,32
b.Taksitsiz
a.Konut
II.TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER (TL + YP)
a.İş yeri
b.Taşıt
614
596
357
144
3,02
6,38
71,99
326,39
III.TASFİYE OLUNACAK TÜKETİCİ KREDİLERİ
c.Diğer
149.695
148.967
143.414
117.334
0,49
-0,59
4,38
27,58
IV.TASFİYE OLUNACAK TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
320.358
319.631
312.542
273.731
0,23
-0,04
2,50
17,03
5. BANKACILIK SEKTÖRÜ TÜKETİCİ KREDİLERİ (Orijinal Vadeye Göre)
20/03
2015
13/03
2015
(BİN TL)
26/12
2014
21/03
2014
Haftalık % Önceki 5 Hafta
Değişim
% Değişim Ort.
Yıl Sonuna
Göre %
Değişim
Geçen Yılın Aynı
Dönemine Göre %
Değişim
TOPLAM TÜKETİCİ KREDİLERİ
289.829.144
289.705.537
280.804.791
250.809.806
0,04
0,33
3,21
15,56
I.MEVDUAT BANKALARI (TL+YP)
275.989.748
119.256.215
86.720
21.149.954
98.019.541
5.818.408
81.606
5.264.166
472.636
150.915.125
13.034.880
122.062.127
15.818.118
275.898.661
118.643.365
84.414
21.011.918
97.547.033
5.858.603
84.292
5.292.296
482.015
151.396.693
13.264.704
122.160.200
15.971.789
267.449.037
114.444.376
77.248
20.644.310
93.722.818
6.189.430
82.234
5.517.277
589.919
146.815.231
12.606.424
117.256.265
16.952.542
239.356.805
102.581.991
71.135
20.610.591
81.900.265
7.469.888
88.804
6.512.438
868.646
129.304.926
10.131.897
97.493.910
21.679.119
0,03
0,52
2,73
0,66
0,48
-0,69
-3,19
-0,53
-1,95
-0,32
-1,73
-0,08
-0,96
0,33
0,49
1,11
0,81
0,42
-0,55
0,63
-0,22
-3,77
0,25
0,92
0,36
-1,11
3,19
4,20
12,26
2,45
4,58
-5,99
-0,76
-4,59
-19,88
2,79
3,40
4,10
-6,69
15,30
16,25
21,91
2,62
19,68
-22,11
-8,11
-19,17
-45,59
16,71
28,65
25,20
-27,04
A.KONUT
1 Yıla Kadar
1 Yıldan Uzun - 5 Yıla Kadar
5 Yıldan Uzun
B.TAŞIT
1 Yıla Kadar
1 Yıldan Uzun - 5 Yıla Kadar (*)
5 Yıldan Uzun (*)
C.DİĞER
1 Yıla Kadar
1 Yıldan Uzun - 5 Yıla Kadar (*)
5 Yıldan Uzun (*)
II.KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI (TL+YP)
1.358.063
1.371.655
1.394.968
1.486.208
-0,99
-0,31
-2,65
-8,62
A.KONUT
5.165
5.199
5.525
8.875
-0,65
-0,37
-6,52
-41,80
1 Yıla Kadar
0
0
0
0
1 Yıldan Uzun - 5 Yıla Kadar
327
340
306
259
-3,82
5,02
6,86
26,25
5 Yıldan Uzun
4.838
4.859
5.219
8.616
-0,43
-0,61
-7,30
-43,85
B.TAŞIT
34
34
41
89
0,00
-2,19
-17,07
-61,80
1 Yıla Kadar
0
0
0
0
1 Yıldan Uzun - 5 Yıla Kadar (*)
34
34
41
89
0,00
-2,19
-17,07
-61,80
5 Yıldan Uzun (*)
0
0
0
0
C.DİĞER
1.352.864
1.366.422
1.389.402
1.477.244
-0,99
-0,31
-2,63
-8,42
1 Yıla Kadar
80.933
81.012
68.919
32.920
-0,10
0,97
17,43
145,85
1 Yıldan Uzun - 5 Yıla Kadar (*)
976.964
987.306
1.000.386
662.705
-1,05
-0,36
-2,34
47,42
5 Yıldan Uzun (*)
294.967
298.104
320.097
781.619
-1,05
-0,44
-7,85
-62,26
III.KATILIM BANKALARI (TL+YP)
12.481.333
12.435.221
11.960.786
9.966.793
0,37
0,41
4,35
25,23
A.KONUT
11.318.082
11.270.395
10.791.789
9.083.008
0,42
0,39
4,88
24,61
1 Yıla Kadar
28.117
29.473
27.965
20.042
-4,60
1,69
0,54
40,29
1 Yıldan Uzun - 5 Yıla Kadar
4.895.534
4.890.340
4.797.075
3.429.335
0,11
0,14
2,05
42,75
5 Yıldan Uzun
6.394.431
6.350.582
5.966.749
5.633.631
0,69
0,59
7,17
13,50
B.TAŞIT
613.605
611.867
571.967
537.155
0,28
0,80
7,28
14,23
1 Yıla Kadar
26.940
27.067
27.004
20.093
-0,47
0,06
-0,24
34,08
1 Yıldan Uzun - 5 Yıla Kadar (*)
584.506
582.631
542.556
511.873
0,32
0,84
7,73
14,19
5 Yıldan Uzun (*)
2.159
2.169
2.407
5.189
-0,46
-0,44
-10,30
-58,39
C.DİĞER
549.646
552.959
597.030
346.630
-0,60
0,34
-7,94
58,57
1 Yıla Kadar
146.439
146.563
135.314
28.135
-0,08
1,85
8,22
420,49
1 Yıldan Uzun - 5 Yıla Kadar (*)
390.131
393.277
448.929
303.950
-0,80
-0,13
-13,10
28,35
5 Yıldan Uzun (*)
13.076
13.119
12.787
14.545
-0,33
-0,32
2,26
-10,10
(*) 14 Aralık 2012 öncesine ait verilerde "1 Yıldan Uzun - 5 Yıla Kadar" ve "5 Yıldan Uzun" ayrımı bulunmadığından, bu tarihten önceki veriler için toplam rakam "1 Yıldan Uzun - 5 Yıla Kadar" vade grubunda
gösterilmiştir.
(BİN TL)
6. BANKACILIK SEKTÖRÜ MENKUL DEĞERLERİ
I. TOPLAM MENKUL DEĞERLER
I.I.MEVDUAT BANKALARI
A.Yurtiçi
a.TL
1.Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili
2.Hisse Senetleri
3.Diğer
b.YP
1.Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili
2.Hisse Senetleri
3.Diğer
B.Yurtdışı
a.TL
b.YP
I.II.KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
A.Yurtiçi
a.TL
1.Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili
2.Hisse Senetleri
3.Diğer
b.YP
1.Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili
2.Hisse Senetleri
3.Diğer
B.Yurtdışı
a.TL
b.YP
I.III.KATILIM BANKALARI
A.Yurtiçi
a.TL
1.Hisse Senetleri
2.Diğer
b.YP
1.Hisse Senetleri
2.Diğer
B.Yurtdışı
a.TL
b.YP
II.MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
III. TOPLAM MENKUL DEĞERLER (NET) (I-II)
20/03
2015
253.835.041
242.735.859
239.858.579
201.714.316
200.592.420
451.331
670.565
38.144.263
33.988.684
216
4.155.363
2.877.280
1.223.101
1.654.179
4.779.461
4.754.841
3.875.739
3.289.455
96.851
489.433
879.102
828.386
0
50.716
24.620
0
24.620
6.319.721
6.293.994
4.870.226
15.978
4.854.248
1.423.768
0
1.423.768
25.727
0
25.727
1.063.491
252.771.550
13/03
2015
256.072.718
244.977.183
241.932.360
201.906.301
200.790.304
446.797
669.200
40.026.059
35.776.791
215
4.249.053
3.044.823
1.223.100
1.821.723
4.821.991
4.797.443
3.854.683
3.275.950
94.148
484.585
942.760
892.144
0
50.616
24.548
0
24.548
6.273.544
6.234.127
4.808.263
15.978
4.792.285
1.425.864
0
1.425.864
39.417
0
39.417
1.491.072
254.581.646
26/12
2014
244.492.648
233.779.276
231.054.115
197.446.350
196.419.344
376.092
650.914
33.607.765
30.378.295
222
3.229.248
2.725.161
1.233.100
1.492.061
4.647.876
4.624.243
4.035.874
3.451.598
99.062
485.214
588.369
546.032
0
42.337
23.633
0
23.633
6.065.496
6.052.232
4.788.284
20.792
4.767.492
1.263.948
0
1.263.948
13.264
0
13.264
633.425
243.859.223
21/03
Haftalık % Önceki 5 Hafta
2014
Değişim % Değişim Ort.
254.309.818
-0,87
0,57
244.778.719
-0,91
0,54
242.079.535
-0,86
0,54
210.247.637
-0,10
0,26
209.125.003
-0,10
0,26
380.322
1,01
3,85
742.312
0,20
-1,94
31.831.898
-4,70
2,02
29.036.116
-5,00
1,83
241
0,47
-0,26
2.795.541
-2,20
3,87
2.699.184
-5,50
0,45
1.233.100
0,00
-0,02
1.466.084
-9,20
0,79
4.349.921
-0,88
1,47
4.316.716
-0,89
1,47
3.818.487
0,55
0,47
3.211.351
0,41
0,58
101.923
2,87
-1,07
505.213
1,00
0,06
498.229
-6,75
6,77
461.022
-7,15
7,03
0
37.207
0,20
3,09
33.205
0,29
0,05
0
33.205
0,29
0,05
5.181.178
0,74
1,20
5.179.442
0,96
1,10
4.485.878
1,29
1,79
18.756
0,00
0,00
4.467.122
1,29
1,80
693.564
-0,15
-0,80
0
693.564
-0,15
-0,80
1.736
-34,73
61,86
0
1.736
-34,73
61,86
5.024.519
-28,68
15,94
249.285.299
-0,71
0,51
Yıl Sonuna
Geçen Yılın Aynı
Göre %
Dönemine Göre
Değişim
% Değişim
3,82
-0,19
3,83
-0,83
3,81
-0,92
2,16
-4,06
2,12
-4,08
20,01
18,67
3,02
-9,67
13,50
19,83
11,88
17,06
-2,70
-10,37
28,68
48,64
5,58
6,60
-0,81
-0,81
10,87
12,83
2,83
9,87
2,82
10,15
-3,97
1,50
-4,70
2,43
-2,23
-4,98
0,87
-3,12
49,41
76,45
51,71
79,68
19,79
36,31
4,18
-25,85
4,18
-25,85
4,19
21,97
3,99
21,52
1,71
8,57
-23,15
-14,81
1,82
8,67
12,64
105,28
12,64
105,28
93,96
1.381,97
93,96
1.381,97
67,90
-78,83
3,65
1,40
7. BANKACILIK SEKTÖRÜ MEVDUATLARI
20/03
13/03
26/12
2015
2015
2014
I. TL MEVDUATLAR
657.277.665
665.046.279
655.831.096
I.I.MEVDUAT BANKALARI
617.772.711
625.403.693
617.150.922
A.Yurtiçi Yerleşikler
609.221.217
616.866.589
608.679.309
a.Vadesiz
104.364.532
110.986.851
112.343.593
b.Vadeli
504.856.685
505.879.738
496.335.716
B.Yurtdışı Yerleşikler
8.551.494
8.537.104
8.471.613
I.II.KATILIM BANKALARI
39.504.954
39.642.586
38.680.174
A.Yurtiçi Yerleşikler
38.983.455
39.109.950
38.206.252
a.Vadesiz (Özel Cari Hesaplar)
8.545.258
8.643.699
8.863.446
b.Vadeli (Katılma Hesapları)
30.438.197
30.466.251
29.342.806
B.Yurtdışı Yerleşikler
521.499
532.636
473.922
II.YP MEVDUATLAR
401.848.856
391.167.032
362.708.764
II.I.MEVDUAT BANKALARI
374.955.148
364.945.043
336.772.139
A.Yurtiçi Yerleşikler
345.276.983
335.901.816
307.855.709
1.Gerçek Kişiler
207.610.004
203.116.731
186.891.403
a.Vadesiz (*)
33.647.768
32.049.996
33.459.770
b.Vadeli (*)
173.962.236
171.066.735
153.431.633
2.Tüzel Kişiler
137.666.979
132.785.085
120.964.306
a.Vadesiz (*)
33.748.558
32.027.523
31.004.155
b.Vadeli (*)
103.918.421
100.757.562
89.960.151
B.Yurtdışı Yerleşikler (*)
29.678.165
29.043.227
28.916.430
II.II.KATILIM BANKALARI
26.893.708
26.221.989
25.936.625
A.Yurtiçi Yerleşikler
24.078.300
23.517.618
23.593.068
1.Gerçek Kişiler
17.487.553
17.126.758
17.153.303
a.Vadesiz (Özel Cari Hesaplar) (*)
3.533.165
3.350.583
3.542.981
b.Vadeli (Katılma Hesapları) (*)
13.954.388
13.776.175
13.610.322
2.Tüzel Kişiler
6.590.747
6.390.860
6.439.765
a.Vadesiz (Özel Cari Hesaplar) (*)
2.470.665
2.270.030
2.224.359
b.Vadeli (Katılma Hesapları) (*)
4.120.082
4.120.830
4.215.406
B.Yurtdışı Yerleşikler (*)
2.815.408
2.704.371
2.343.557
III.TOPLAM MEVDUAT (I+II)
1.059.126.521 1.056.213.311 1.018.539.860
IV.BANKALARARASI MEVDUAT
49.800.384
48.532.903
49.516.384
A.TL
20.867.580
20.474.621
24.520.841
B.YP
28.932.804
28.058.282
24.995.543
V.TOPLAM MEVDUAT (Bankalararası Dahil) (III+IV)
1.108.926.905 1.104.746.214 1.068.056.244
(*) 28 Aralık 2012 tarihli verilerden itibaren "Kıymetli Maden Depo Hesapları" verileri eklenmiştir.
(BİN TL)
21/03
Haftalık % Önceki 5 Hafta
2014
Değişim % Değişim Ort.
578.087.355
-1,17
0,39
542.308.407
-1,22
0,40
534.479.288
-1,24
0,40
91.785.622
-5,97
3,01
442.693.666
-0,20
-0,03
7.829.119
0,17
-0,13
35.778.948
-0,35
0,24
35.429.554
-0,32
0,22
7.403.813
-1,14
0,66
28.025.741
-0,09
0,11
349.394
-2,09
1,49
357.369.268
2,73
1,01
332.816.701
2,74
1,07
306.510.609
2,79
1,16
182.677.855
2,21
1,11
30.620.231
4,99
-0,09
152.057.624
1,69
1,35
123.832.754
3,68
1,23
29.763.101
5,37
1,12
94.069.653
3,14
1,28
26.306.092
2,19
0,06
24.552.567
2,56
0,32
22.578.564
2,38
0,15
15.273.298
2,11
0,07
3.125.830
5,45
0,08
12.147.468
1,29
0,07
7.305.266
3,13
0,37
2.141.204
8,84
0,81
5.164.062
-0,02
0,16
1.974.003
4,11
1,95
935.456.623
0,28
0,61
43.281.500
2,61
-0,82
14.833.259
1,92
-3,35
28.448.241
3,12
1,81
978.738.123
0,38
0,53
Yıl Sonuna Geçen Yılın Aynı
Göre %
Dönemine Göre
Değişim
% Değişim
0,22
13,70
0,10
13,92
0,09
13,98
-7,10
13,70
1,72
14,04
0,94
9,23
2,13
10,41
2,03
10,03
-3,59
15,42
3,73
8,61
10,04
49,26
10,79
12,45
11,34
12,66
12,16
12,65
11,09
13,65
0,56
9,89
13,38
14,41
13,81
11,17
8,85
13,39
15,52
10,47
2,63
12,82
3,69
9,54
2,06
6,64
1,95
14,50
-0,28
13,03
2,53
14,87
2,34
-9,78
11,07
15,39
-2,26
-20,22
20,13
42,62
3,98
13,22
0,57
15,06
-14,90
40,68
15,75
1,70
3,83
13,30
8.BANKACILIK SEKTÖRÜ YABANCI PARA MEVDUATLARI (**)
(BİN TL)
13/03
2015
424.728.686
5.503.372
419.225.314
391.802.265
335.901.816
10.313.068
29.043.228
16.544.153
27.423.049
23.517.617
628.122
2.704.371
572.939
26/12
2014
393.614.893
5.910.585
387.704.308
360.817.772
307.855.710
9.480.218
28.916.430
14.565.414
26.886.536
23.593.068
437.702
2.343.557
512.209
166.154
161.932
167.275
172.446
2,61
-0,11
-0,67
-3,65
155.320
151.338
155.676
160.683
2,63
-0,07
-0,23
-3,34
133.176
129.747
132.827
136.999
2,64
-0,01
0,26
-2,79
80.077
78.457
80.636
81.651
45.707
44.931
43.671
42.437
29.175
28.390
29.925
32.187
1.835
1.780
1.853
1.747
3.360
3.356
5.187
5.280
53.099
51.290
52.191
55.348
34.273
32.776
33.338
34.825
18.001
17.682
17.951
19.655
665
671
662
624
160
161
240
244
3.877
3.984
4.090
4.844
11.446
11.217
12.475
11.757
2.747
2.736
2.713
2.485
7.947
7.729
8.826
7.936
397
397
440
418
355
355
496
918
6.821
6.390
6.284
7.083
10.834
10.594
11.599
11.763
9.286
9.085
10.179
10.093
6.745
6.616
7.401
6.827
3.994
3.880
4.020
3.369
1.824
1.809
1.960
1.933
29
29
28
23
898
898
1.393
1.502
2.541
2.469
2.778
3.266
1.863
1.798
2.029
2.225
610
596
670
951
23
22
23
19
45
53
56
71
244
243
189
461
1.086
1.045
1.010
882
792
754
749
616
219
218
191
190
9
9
6
5
66
64
64
71
218
221
221
327
(*) Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının TCMB nezdinde açtırdıkları Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesaplarını kapsamaktadır.
(**) 28 Aralık 2012 tarihli verilerden itibaren "Kıymetli Maden Depo Hesapları" verileri eklenmiştir.
2,06
1,73
2,77
3,09
0,12
3,53
4,57
1,80
-0,89
-0,62
-2,69
2,04
0,40
2,82
0,00
0,00
6,74
2,27
2,21
1,95
2,94
0,83
0,00
0,00
2,92
3,62
2,35
4,55
-15,09
0,41
3,92
5,04
0,46
0,00
3,13
-1,36
-0,06
0,63
-0,75
-0,83
-2,44
0,07
-0,24
0,78
-1,68
-1,93
-1,59
-1,10
0,81
-1,45
-1,31
-5,51
2,30
-0,72
-1,00
-1,08
-0,17
-2,19
2,35
-2,55
-0,78
-0,92
-0,81
-0,51
6,80
1,89
0,78
0,91
1,05
1,27
0,01
2,20
-0,69
4,66
-2,51
-0,97
-35,22
1,74
2,80
0,28
0,45
-33,33
-5,21
-8,25
1,25
-9,96
-9,77
-28,43
8,55
-6,60
-8,77
-8,86
-0,65
-6,94
3,57
-35,53
-8,53
-8,18
-8,96
0,00
-19,64
29,10
7,52
5,74
14,66
50,00
3,13
-1,36
-1,93
7,71
-9,36
5,04
-36,36
-4,06
-1,59
-8,42
6,57
-34,43
-19,96
-2,65
10,54
0,14
-5,02
-61,33
-3,70
-7,90
-8,00
-1,20
18,55
-5,64
26,09
-40,21
-22,20
-16,27
-35,86
21,05
-36,62
-47,07
23,13
28,57
15,26
80,00
-7,04
-33,33
TOPLAM YP MEVDUATLAR (I+II)
I.TCMB'DEKİ İŞÇİ DÖVİZLERİ (*)
II.BANKALARDAKİ TOPLAM YP MEVDUATLAR
II.I.MEVDUAT BANKALARI
A.Yurtiçinde Yerleşikler
B.Yurtiçinde Yerleşik Bankalar
C.Yurtdışında Yerleşikler
D.Yurtdışında Yerleşik Bankalar
II.II.KATILIM BANKALARI
A.Yurtiçinde Yerleşikler
B.Yurtiçinde Yerleşik Bankalar
C.Yurtdışında Yerleşikler
D.Yurtdışında Yerleşik Bankalar
BİLGİ İÇİN: DÖVİZ CİNSİ VE KOMPOZİSYONU (Milyon ABD Doları)
BANKALARDAKİ TOPLAM YP MEVDUATLAR (I+II)
I.MEVDUAT BANKALARI
A.Yurtiçinde Yerleşikler
1.Gerçek Kişiler
-.ABD Doları
-Euro - ABD Doları Karşılığı
-Diğer - ABD Doları Karşılığı
-Kıymetli Maden Depo Hesapları-ABD Doları Karşılığı
2.Tüzel Kişiler
-.ABD Doları
-Euro - ABD Doları Karşılığı
-Diğer - ABD Doları Karşılığı
-Kıymetli Maden Depo Hesapları-ABD Doları Karşılığı
B.Yurtiçinde Yerleşik Bankalar
C.Yurtdışında Yerleşikler
-.ABD Doları
-Euro - ABD Doları Karşılığı
-Diğer - ABD Doları Karşılığı
-Kıymetli Maden Depo Hesapları-ABD Doları Karşılığı
D.Yurtdışında Yerleşik Bankalar
II.KATILIM BANKALARI
A.Yurtiçinde Yerleşikler
1.Gerçek Kişiler
-.ABD Doları
-Euro - ABD Doları Karşılığı
-Diğer - ABD Doları Karşılığı
-Kıymetli Maden Depo Hesapları-ABD Doları Karşılığı
2.Tüzel Kişiler
-.ABD Doları
-Euro - ABD Doları Karşılığı
-Diğer - ABD Doları Karşılığı
-Kıymetli Maden Depo Hesapları-ABD Doları Karşılığı
B.Yurtiçinde Yerleşik Bankalar
C.Yurtdışında Yerleşikler
-.ABD Doları
-Euro - ABD Doları Karşılığı
-Diğer - ABD Doları Karşılığı
-Kıymetli Maden Depo Hesapları-ABD Doları Karşılığı
D.Yurtdışında Yerleşik Bankalar
21/03
Haftalık % Önceki 5 Hafta
2014
Değişim % Değişim Ort.
396.967.085
2,72
1,03
11.149.576
0,04
-0,57
385.817.509
2,76
1,06
359.502.158
2,78
1,10
306.510.609
2,79
1,16
10.838.321
-2,54
-0,37
26.306.092
2,19
0,06
15.847.136
6,88
3,50
26.315.351
2,44
0,43
22.578.564
2,38
0,15
1.030.491
0,69
3,12
1.974.003
4,11
1,95
732.293
-1,23
3,39
Yıl Sonuna Geçen Yılın Aynı
Göre %
Dönemine Göre
Değişim
% Değişim
10,84
9,91
-6,86
-50,62
11,11
11,65
11,60
12,01
12,16
12,65
6,02
-7,26
2,63
12,82
21,41
11,59
4,48
6,75
2,06
6,64
44,50
-38,62
20,13
42,62
10,48
-22,73
20/03
2015
436.287.032
5.505.370
430.781.662
402.689.602
345.276.983
10.051.280
29.678.166
17.683.173
28.092.060
24.078.301
632.475
2.815.408
565.876
(BİN TL)
9. BANKALARIN YURTDIŞI ŞUBELERİNİN TÜRKİYE'DE YERLEŞİKLERLE İLGİLİ SEÇİLMİŞ BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ
20/03
2015
I.KREDİLER, BANKALARDAN ALACAKLAR VE TASFİYE OLACAK ALACAKLAR
A.Gerçek ve Tüzel Kişilere Verilen Krediler
a.TL
b.YP
B.Bankalardan Alacaklar
a.TL
b.YP
C.Tasfiye Olunacak Alacaklar
a.TL
b.YP
D.Tasfiye Olunacak Alacaklar Karşılığı ( - )
a.TL
b.YP
II.MENKUL DEĞERLER
A.Türkiye'de İhraç Edilen Menkul Değerler
a.TL
-Devlet İç Borçlanma Senetleri
-Diğer
b.YP
-Devlet İç Borçlanma Senetleri
-Diğer
B. Hazine Müsteşarlığınca Yurtdışında İhraç Edilen Menkul Değerler (Eurobond)
III.MEVDUAT VE BANKALARA BORÇLAR
A.Gerçek Kişiler Mevduatı
a.TL
b.YP
B.Tüzel Kişiler Mevduatı
a.TL
b.YP
C.Bankalara Borçlar
a.TL
b.YP
Bilgi İçin; ( Milyon ABD Doları )
MEVDUAT VE BANKALARA BORÇLAR (YP)
1.Gerçek Kişiler Mevduatı
2.Tüzel Kişiler Mevduatı
3.Bankalara Borçlar
13/03
2015
26/12
2014
21/03
2014
294.965.206
31.035.275
503.339
30.531.936
263.765.763
68.283.925
195.481.838
468.603
217.115
251.488
304.435
189.751
114.684
51.574.877
293.502.612
31.067.133
498.105
30.569.028
262.271.259
68.173.057
194.098.202
468.224
217.076
251.148
304.004
189.467
114.537
51.952.156
259.555.638
29.936.576
452.195
29.484.381
229.489.264
66.398.851
163.090.413
441.509
224.986
216.523
311.711
198.937
112.774
50.676.890
255.955.701
32.694.293
423.545
32.270.748
223.131.346
60.794.759
162.336.587
444.256
216.118
228.138
314.194
194.840
119.354
41.459.622
24.757.332
24.635.217
25.626.825
21.206.701
21.221.631
23.253.630
21.167.877
21.167.877
23.230.040
38.824
3.550.631
0
3.550.631
26.817.545
297.402.186
560.840
136.206
424.634
23.321.013
3.758.983
19.562.030
273.520.333
78.325.193
195.195.140
53.754
3.413.586
0
3.413.586
27.316.939
291.981.915
544.976
134.998
409.978
23.654.804
4.392.754
19.262.050
267.782.135
76.822.536
190.959.599
23.590
2.373.195
0
2.373.195
25.050.065
259.970.544
464.570
148.519
316.051
23.440.863
7.127.004
16.313.859
236.065.111
64.661.705
171.403.406
82.998
164
7.545
75.289
81.359
158
7.440
73.761
81.129
136
7.039
73.954
Haftalık Önceki 5 Hafta Yıl Sonuna Göre
% Değişim % Değişim Ort.
% Değişim
Geçen Yılın Aynı
Dönemine Göre
% Değişim
0,50
-0,10
1,05
-0,12
0,57
0,16
0,71
0,08
0,02
0,14
0,14
0,15
0,13
-0,73
1,69
0,72
0,56
0,72
1,80
-0,76
2,83
0,94
0,75
1,13
0,47
0,17
1,00
-0,55
13,64
3,67
11,31
3,55
14,94
2,84
19,86
6,14
-3,50
16,15
-2,33
-4,62
1,69
1,77
15,24
-5,07
18,84
-5,39
18,21
12,32
20,42
5,48
0,46
10,24
-3,11
-2,61
-3,91
24,40
23.668.774
0,50
-1,60
-3,39
4,60
23.204.207
-0,07
-2,36
-8,80
-8,61
23.145.685
0,00
-2,38
-8,88
-8,55
58.522
464.567
0
464.567
17.790.848
253.888.595
499.553
130.927
368.626
24.924.424
3.998.259
20.926.165
228.464.618
60.072.817
168.391.801
-27,77
4,01
4,01
-1,83
1,86
2,91
0,89
3,57
-1,41
-14,43
1,56
2,14
1,96
2,22
7,86
4,19
64,58
49,61
-33,66
664,29
-
-
-
4,19
0,48
1,27
-0,68
-2,76
0,08
0,81
-10,44
5,05
1,32
1,95
1,08
49,61
7,06
14,40
20,72
-8,29
34,36
-0,51
-47,26
19,91
15,87
21,13
13,88
664,29
50,74
17,14
12,27
4,03
15,19
-6,43
-5,98
-6,52
19,72
30,38
15,92
84.784
165
9.353
75.266
2,01
3,80
1,41
2,07
0,23
-1,10
3,81
-0,08
2,30
20,59
7,19
1,81
-2,11
-0,61
-19,33
0,03
GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR
Raporda yer alan bankacılık istatistikleri, mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım
bankaları ve katılım bankalarının T.C. Merkez Bankası'na istatistik amaçlı
gönderdikleri haftalık raporlamalardan elde edilmekte olup geçici niteliktedir.
Uluslararası istatistik standartlar paralelinde hazırlanan para ve banka istatistikleri,
yerleşiklik ilkesi gereği, bankaların sadece yurtiçi şubelerini kapsamakta olup yurtdışı
şube işlemleri dahil edilmemiştir. Bu nedenle, başka kaynaklarda yayımlanan
bankacılık istatistikleri ile kıyaslama yaparken bu konunun göz önüne alınması
gerekmektedir.
Yayımlanan istatistiklere ait detay sunumlar ve zaman serilerine T.C. Merkez Bankası
internet sitesinden "Veriler / İstatistiki Veriler (EVDS) / Para-Banka İstatistikleri"
başlıklarından ulaşılabilir (http://evds.tcmb.gov.tr/cbt.html).
İrtibat : T.C. Merkez Bankası, İstatistik Genel Müdürlüğü
Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü
Tel: 312 507 6921 - 312 507 6927
Elektronik Posta: [email protected]
Download

CACHEID=5f483aa2-5381-45df-b9f6-8b74eb76e316;haftalık para ve banka istatistikleri