GEÇİŞ KONTROL PANELİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1. Panel Tek kapı kontrol edecek, giriş ve çıkış okuyucuları bağlanabilecektir.
2. Panel TCP/IP ve RS485 olarak haberleşebilmelidir.
3. Panel üzerinde hırsız alarm sistemi entegrasyonu terminalleri olmalıdır, yetkili kart okutma
işlemi ile alarm paneli kurulup çözülebilmelidir.
4. Panel en az 13.8 VDC 2 A güç kaynağı bulundurmalı güç kaynağı üzerinde panel kartını
besleme dışında en az 2 adet çıkış terminali bulunmalıdır.
5. Güç kaynağı durumu panel üzerinden yazılım vasıtası ile izlenebilmelidir.
6. Akü bağlantı terminalleri olmalıdır, Elektrik kesintisinde sistem 12 VDC akü üzerinden
çalışmaya devam edebilmelidir
7. Panel üzerinde en az 2 adet Röle çıkışı, 1 adet 12 VDC alarm çıkışı olmalıdır.
8. Panel üzerinde güç kaynağı izleme girişi, Panel sabotaj girişi, kapı kontak girişi ve çıkış butonu
girişi olmalıdır.
9. Panel üzerinde tüm giriş ve çıkışlar konlay bağlantı yapılacak şekilde etiketli olmalıdır,
okuyucu terminalleri, çıkış butonu ve güç terminalleri, RS 485 terminalleri etiketle birlikte
renk kodlu olmalıdır.
10. Panel üzerinde aşağıdaki led göstergeler bulunmalıdır
(a) Güç Ledi
(b) Her çıkış rölesi için ayrı olmak üzere röle ledi
(c) Alarm çıkışının aktif olduğunu gösterir alarm ledi
(d) Çıkış butonunun aktif olduğunu gösterir çıkış butonu ledi
(e) Kapı açık/kapalı durumunu gösterir kontak ledi
(f) Panel üzerinde gömülü yazılımın çalıştığını gösterir durum ledi
(g) RX ve TX ledleri
(h) Server bağlantısının yapıldığını gösterir server ledi
(i) TCP IP bağlantı hızını gösterir network ledi , bağlantı hızının 10Mbit/s yada
100Mbit/s olduğunu göstermelidir.
11. Panel 11VDC-24 VDC besleme aralığında çalışabilmelidir.
12. Panel röle çıkışı 24 VDC 4 A yada daha iyi olmalıdır.
13. Alarm çıkış akımı 12 VDC’de 1 A yada daha yüksek olmalıdır.
14. Panel 10Mbit/s ve 100Mbit/s network bağlantısında çalışabilmelidir.
15. Panelin DHCP desteği olmalıdır.
16. RS485 network hızı 115.2 kbit/s yada daha yüksek olmalıdır.
17. Panel üzerinde en az 50.000 kart tanımlanabilmelidir.
18. Panel üzerinde en az 50.000 kullanıcı şifresi tanımlanabilmelidir.
19. Panele proximity okuyucu, mifare okuyucu, tuştakımlı okuyucu, parmak izi okuyucu
bağlanabilmelidir.
20. Panelde en az 250 adet farklı geçiş yetki grubu tanımlanabilmelidir.
21. Panel üzerinde en az 64 adet farklı zaman dilimi tanımlanabilmelidir.
22. Kapı açma süresi 1 sn ile 999.999 sn arası ayarlanabilir olmalıdır.
23. Panel üzerinde en az 50 adet kod tanımlanabilmelidir.
24. Şifre ve kod uzunlukları 4-8 karakter arası olabilmelidir.
25. Bir data hattına en az 200 panel bağlanabilmelidir
26. Panel 3rd parti okuyucu bağlantılarına izin vermeli, 26 bit ve özel format Wiegand okuyucu
bağlanabilmelidir.
27. Panel server bağlantısı olmadan üzerinde en az 2728 olay saklayabilecek kapasitesi olmalıdır
28. Panel tam enerji kesintisi durumunda üzerindeki olay ve konfigürasyonları 28 güne kadar
saklayabilmelidir.
29. Panel CE sertifikalı olmalıdır.
30. Panel ücretsiz yazılımı Türkçe olmalıdır.
31. Geçiş kontrol yazılımının ücretsiz CCTV entegrasyonu olmalıdır.
32. Geçiş kontrol yazılımının ücretsiz alarm sistemi entegrasyonu olmalıdır.
Download

GEÇİŞ KONTROL PANELİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. Panel Tek kapı