28 MART 2015 CUMARTESİ
614807 >
Türkiye'den AAYB'ye üyelik talebi
Türkiye, bu yılın sonunda kuruluş müzakereleri tamamlanması
beklenen Asya Altyapı Yatırım Bankasına (AAYB) üye olma yönündeki niyetini AAYB'nin kurucu sekreteryasına bildirdi. Hazine
Müsteşarlığından yapılan açıklamada, Asya bölgesindeki altyapı
yatırımlarını finanse etmek üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin
girişimiyle AAYB'nin kurulma çalışmalarının geçen yılın ekim ayında başladığı hatırlatıldı. Asya ve Avrupa kıtasından birçok ülkenin
AAYB'ye üye olma niyetlerini beyan ettikleri kaydedilen açıklamada, "Ülkemizin AAYB'ye üye olması yönündeki niyeti 25 Mart 2015
tarihi itibarıyla bankanın kurucu sekretaryasına bildirilmiştir. Kuruluş müzakerelerinin 2015 yılı sonunda tamamlanması
öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.
771301
1301-6148
9
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkşeker
AŞ'ye ait 4 taşınmazın satışına onay verdi. Konuya ilişkin ÖİB kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, satış yöntemi ve pazarlık usulü ile
gerçekleştirilen ihaleler sonucunda Erzurum'un
Oltu ve Pasinler, Kırşehir'in Mucur, Samsun'un
Çarşamba ilçelerindeki Türkşeker AŞ taşınmazlarının en yüksek teklif sahiplerine ihale şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasının onaylanması kararlaştırıldı.
ISSN
Türkşeker'in taşınmaz satışına onay
www.hurses.com.tr
GÜNLÜK BAĞIMSIZ TİCARİ EKONOMİ VE POLİTİKA GAZETESİ
Yıl: 37 Sayı: 13196
Fiyatı: 25 KURUŞ
Danışmanlık, Risk
Yönetimi ve Sigorta
alanında dünya devi
Aon, Türkiye'de
Yönetim
Danışmanlığı
alanında yapılanmasını
tamamladığını "Aon
Risk Prizması 2015
Konferansı" ile
duyurdu.
İKİ GÜN ÖNCE NEGATİF DEĞERLENDİRME YAPAN MOODY'S'TEN YENİ AÇIKLAMA:
Türk bankacılık sistemi dirençli
Moody's Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Analisti Pippia, "Moody's'in temel durum senaryosunda Türk
bankacılık sistemini dirençli olarak değerlendiriyoruz" dedi.
LONDRA, AA
luslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Başkan Yardımcısı
ve Kıdemli Analisti Irakli Pippia, Moody's'in son bankacılık raporuna ilişkin soruları yanıtladı. Bankacılık sektöründe gelecek dönemde zorlu bir sürecin
öngörüldüğünü belirten Pippia, "Türk bankalarının sorunlu
kredilerde dikkate değer bir artışı absorbe edebilecek seviyede
güçlü sermaye tamponları var"
dedi.
Türk bankalarının sermaye
seviyesinin şokları
absorbe etme kapasitesi sunduğunu ifade eden Pippia, "Sektörün tamamında Tier 1
rasyosu 2013'ün
sonundaki yüzde
13 seviyesinden 2014'ün sonunda yüzde 14'e yükseldi. Kredilerdeki genişlemenin yavaşlaması risk ağırlıklı varlıkların
azalmasına neden oldu. Mevcut
seviye 2006-2012 yıllarındaki
ortalamanın altında olmasına
rağmen görünüme dair bakışımızda Türk bankalarının sermayesinin istikrarlı seviyesini korumaya devam etmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Pippia, Türk bankacılık
sistemine ilişkin "negatif" görü-
U
nüm değerlendirmesinin gelecek dönemde farklı unsurların
birleşiminden ortaya çıkabilecek
zorlu bir faaliyet ortamına işaret etmek için yapıldığını anlattı. Moody's'in Türkiye'nin bankacılık sistemine ilişkin çoklu senaryoya sahip stres testi uyguladığının altını çizen Pippia,
"Stres testimiz Türk bankalarının güçlü kayıp absorbe kapasitesi olduğuna işaret ediyor. Moody's'in temel durum senaryosunda Türk bankacılık sistemini dirençli olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.
Yakın zamanda Moody's
Başkan Yardımcısı
Marie Diron'un, Türkiye'nin bu yıl için
ekonomik büyüme
beklentisinin yüzde
3-3,5 olduğunu ifade
etttiği hatırlatıldığında Pippia, "Türkiye'nin büyümesini sürdürmesini bekliyoruz. Fakat burada
Türkiye'nin yüksek büyüme elde etmesi çerçevesinde bankacılık sisteminin geçtiğimiz 2-3
sene büyüme elde ettiğini değerlendirmemiz gerekir. Daha
düşük ekonomik büyüme, bankaların büyümelerini kısıtlayacak ve bu büyümenin finansmanı daha pahalı olacağı için daha
temkinli bir şekilde büyümelerine neden olacak" değerlendirmesinde bulundu.
Dünya Saati kampanyasına
kurumlardan yoğun destek
Emre ERTÜRK
oğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) Dünya Saati kampanyasına, bu yıl da çok sayıda banka ve kuruluş desteğini sürdürüyor. İş
Bankası ve iştirakleri, bu yıl da destek vereceğini duyurdu. Bu kapsamda İş Bankası iklim değişikliğine dikkati çekmek için ışıklarını bir saat süreyle kapatacak. Şekerbank, 6 yıldır destek
verdiği "Dünya Saati" kampanyası kapsamında,
iklim değişikliği sorununa dikkati çekmek için
bu yıl da ışıklarını söndürecek. Kampanya kapsamında Şekerbank, Genel Müdürlük binalarının ışıklarını 28 Mart Cumartesi günü 20.3021.30 saatleri arasında kapatacak.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB),
"Dünya Saati" uygulamasına destek amacıyla 28
Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında tüm binalarında 1 saat süreyle ışıkları kapatacak. Akbank,
"Dünya Saati" uygulamasını Sabancı
Center'daki ışıkları
söndürerek destekliyor. Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, iklim
değişikliği konusunu her dönem öncelikli konuları arasında bulunduran Akbank, "Dünya Saati" kampanyasına bu yıl da katılıyor.Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Dünya Saati" uygulamasına destek verecek olan Akbank, Sabancı Center'da bulunan Genel Müdürlük binasının ışıklarını bir saat boyunca söndürecek. Coca-Cola,
iklim değişikliğine dikkat çekmek gerçekleştirilen "Dünya Saati" uygulamasına destek vermek amacıyla 28 Mart Cumartesi akşamı
20.30-21.30 saatleri arasında ışıkları kapatacak.
Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre, Doğal
Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) tüm dünyada düzenlediği Dünya Saati uygulamasına Coca-Cola bu yıl da ana sponsorlardan biri olarak
destek veriyor. Ayrıca Brezilya'dan Filistin'e, Belçika'dan Tokyo'ya kadar dünya genelindeki Coca-Cola ofisleri, şirketin Atlanta'daki merkezi ve
Coca-Cola Dünyası noktaları, 1 saat boyunca karanlıkta kalacak.
D
TBB'DEN MOODY'S'E CEVAP
Türkiye Bankalar Birliği
netim anlayışı ve sermaye ya(TBB) Yönetim Kurulu
pısı çerçevesinde olası kredi
Başkanı Hüseyin Aydın,
kayıplarını absorbe edebilecek
"Makul riskleri ve beklentamponları bulunduğu açıkça
medik şokları yönetebilebelirtilmiştir. Buna ek olarak
cek güçte olan bankacılık
söz konusu kuruluş tarafından
sektörü için negatif değeryapılan stres testleri de benzer
lendirmeye katılmıyoruz"
şekilde sektörün risklere karşı
değerlendirmesinde bugüçlü olduğunu göstermektelundu. Aydın, Moody's'in
dir."
"Türkiye'de Bankacılık
TBB'nin, makro istikrarın koSektörü Raporu"na ilişkin
runduğu, büyümenin sürdüyaptığı yazılı açıklamada,
rüldüğü ve bankaların özkayMoody's raporunda, kürenaklarını güçlü kılacak kadar
sel piyasalarda ve TürkiTBB Başkanı Aydın, "Bankacılık karlı olduğu durumlarda sekye'de yaşanan gelişmeletörün, makul ölçüdeki riskleri
sektörü makul riskleri ve
rin bankaların faaliyet orve beklenmedik şokları yönebeklenmedik şokları
tamı üzerine etkilerinin
tebileceği görüşünde olduğuyönetebilecek güçte" dedi. nu belirten Aydın, son dödeğerlendirildiğini anımsattı. Raporda, uluslararası
nemde alınan önlemler sayepara ve sermaye piyasalarında kaynak maliyeti- sinde makro ekonomik risklerin dengelendiği
nin yükseldiği, Türkiye'de enflasyonun yüksek
ve yüksek sermaye yeterliliği de dikkate alındıolduğu, milli gelir büyüme hızının ve kredi büğında, sektöre ilişkin görünümün negatif olarak
yümesinin yavaşladığı hususlarına yer verildiği- yorumlanması görüşüne katılmadıklarını ifade
ni hatırlatan Aydın, şunları ifade etti:"Bu gelişetti. Aydın, öte yandan, reel sektörün kredi ihtimelerin bankaların kredi risklerini artırdığı, kar- yacının karşılanması, ekonomik büyümenin filılığını ise azalttığı belirtilmiştir. Öte yandan,
nansmanının sürdürülmesi ve sağlıklı yapısının
sektörün güçlü özkaynakları sayesinde artan
korunması amacıyla düzenlemelerde uluslarariskleri rahat bir şekilde yönetebileceği de vurrası kuralların imkan verdiği esnekliklerin sağgulanmıştır. Raporda, sorunlu kredi oranlarında lanması ve aracılık maliyetlerini yükselten kabir miktar yükseliş görülebileceği vurgulanmış
musal yüklerin azaltılması gerektiğini düşünolmasına karşın, bankacılık sektörünün risk yödüklerini kaydetti. (İstanbul, aa)
Aon'dan 'yönetim danışmanlığı' atağı
EKONOMİ SERVİSİ
ürkiye'de 20 yıldır faaliyet
gösteren Aon, operasyonlarını geliştirmek ve entegre hizmetlerini daha da yaygın hale getirmek amacıyla 2 yıldır sürdürdüğü
dönüşüm sürecini tamamladı.
120 ülkede 65.000'den fazla
çalışanla hizmet veren Aon'un
"know how"ı ile sektörde lider olmaya aday Aon Danışmanlık, Yönetim,
Risk Yönetimi, Satın Alma ve Birleşme gibi alanlarda şirketlerin hayat
döngülerinde yüksek önem taşıyan konularda danışmanlık hizmeti veriyor.
Bu kapsamda, Aon Risk Prizması Konferansı'nın ilki 24 Mart'ta İstanbul Conrad Otel'de gerçekleştirildi. Danışmanlık sektörüne iddialı bir giriş yapan Aon Danışmanlık,
Türkiye'de risk yönetimi kavramı konusunda bilinç yaratmak, tüm kurumsal yapılarda risk yönetimi kültürünü geliştirmek, riskin kurumsal
stratejilere, hedeflere, operasyonlara, insan kaynaklarına, paydaşlara
etkisini ve riski yönetmenin kurumsal sürdürülebilirliğe ve performansa katkısını vurgulamak
T
amacıyla 'Aon Risk Prizması 2015
Konferansı' düzenledi.
"Aon Risk Prizması 2015 Konferansı"nda risk yönetiminin kurumsal varlığa etkisi, riskin fırsat etkisi,
siber risk yönetimi gibi konular masaya yatırıldı. Sunum ve panellere
Aon Global Risk Danışmanlığı'ndan yabancı konuşmacıların yanı sıra, ülkemizin önde gelen kamu ve
özel sektör üst düzey yöneticileri de
katıldı. Tüm boyutlarıyla danışmanlık hizmetlerinin (İK, Strateji,
Organizasyon, Finansal Çözümler
ve Risk Yönetimi gibi) incelendiği ve
her yıl geleneksel olarak düzenlenmesi planlanan 'Aon Risk Prizması
Konferansları' ile risk kavramı ve risk
yönetimi konusunda Türkiye'de belirli bir bilinç düzeyi oluşturulması
hedefleniyor.
Aon Danışmanlık CEO'su B.Tülin Seçen, Risk Prizması Konferansları'nı Türkiye'de risk yönetimi kültürünü geliştirmek ve iş dünyasına
katkıda bulunmak amacıyla kurguladıklarını belirtiyor. Seçen, riskin kurumsal strateji, performans ve
sürdürülebilirlik ile ilişkisini kurarak sektör firmalarına ışık tutacağını belirtiyor.
Sabancı, çimentoda satın almalara hazır
Sabancı Holding Çimento Grubu Başkanı Gürdal, Çimento Grubu olarak satın
alma fırsatlarını incelediklerini belirterek, "Satın alma fırsatları için 1.5 milyar
dolara kadar borçlanma potansiyelimiz var" dedi.
abancı Holding Çimento
Grubu Başkanı Hakan
Gürdal, Sabancı Çimento
Grubu olarak satın alma fırsatlarını incelediklerini belirterek,
"Satın alma fırsatları için 1,5
milyar dolara kadar borçlanma
potansiyelimiz var" dedi. Gürdal, düzenlenen basın toplantısında Sabancı Holding Çimento Grubu şirketlerinde ve sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Sabancı Holding'in
stratejik iş kollarından biri olan
çimento sektöründe geçen yıl
toplam cirolarının yüzde 16 artışla 2,5 milyar liraya yükseldiğini belirten Gürdal, iştiraklerinden Akçansa ve Çimsa'nın toplam karının 450 milyon liraya ulaştığını, Çimento Grubu'nun
piyasa değerinin ise 5,5 milyar
liraya çıktığını bildirdi.
Geçen yıl Akçansa ve Çimsaínın toplam cirosunun yüzde
16 artışla 2.5 milyar lira olduğunu belirten Gürdal, bu yıl ciroda
yüzde 10-15 arası büyüme beklediklerini, üretimdeki artışın
da buna paralel olmasını öngördüklerini ifade etti.
Dünya çimento tüketiminin, 2014 yılında yüzde 2,5'lik
artışla 4,1 milyar ton düzeyine
ulaştığı bilgisini veren Gürdal,
"Türkiye'de 75 milyon tonun
üzerinde çimento üretildiğini
görüyoruz. Avrupa'nın en büyük
dünyanın 4. ve büyük çimento
üreticisiyiz" diye konuştu.Ge-
S
çen yıl çimento tüketiminde en
ciddi artışın yüzde 7,5 ile Karadeniz ve yüzde 5,3 ile Marmara
Bölgesi'nde gerçekleştiğini belirten Gürdal, Marmara Bölgesi'nin çimento tüketiminin toplam içindeki payının yüzde 27
olduğunu bildirdi.
Akçansa Çanakkale ve Çimsa Mersin fabrikalarındaki atık ısı
tesislerinde üretilen elektrik ile
yılda 40 milyon lira enerji tasarrufu sağlandığını anlatan Gürdal,
"Türkiye cari açığı nedeniyle fosil yakıtlara ihtiyacı olan bir ülke. Evsel atıkların kaynağında
ayrıştırılmasına ihtiyaç var. Kaynağında ayrıştırılmış olan evsel
atıkların yaratacağı değer ve potansiyel çok büyük" dedi.
Gürdal, Afyon'da yeni bir
fabrika yaptıkları bilgisini vererek, şunları kaydetti:"Afyon yatırımımız bizim gurur kaynağı-
mız olacak. Bu yıl temeli atılacak
fabrika, 2016 Mayıs'ta açılacak.
Hızlı ve yoğun bir programla çalışıyoruz. Doğal kaynakları ve
hammaddeyi olabildiğince optimimum şekilde kullanabileceğimiz bir proje olarak dizayn
edilebiliyor. Çimsa Grubu bünyesinde değerlendiriyoruz. 500
bin ton olan mevcut kapasitemiz, 1,5 milyon ton klinker kapasiteye ulaşacak. Afyon fabrikamızda iddiamız; yakın coğrafyamızda en verimli ve sürdürülebilirliğe ilişkin en doğru örneği teşkil edebilmek. 2015 yılında 300-330 milyon liralıkk yatırım hedefimizin içinde büyük
oranda Afyon fabrikamız bulunuyor."
Uzun zamandır yurtdışında
satın alma planlarının gerçekleşememesinde siyasi ve politik gelişmelerin etkili olduğunu vurgu-
layan Gürdal, "Bizim değer yaratma gücü ve potansiyelimizin
yüksek olduğuna inandığımız
bölgelerde çok büyük değişimler
yaşanıyor. Sabancı Çimento Grubu olarak satın alma fırsatlarını
inceliyoruz. Satın alma fırsatları için 1,5 milyar dolara kadar
borçlanma potansiyelimiz var"
diye konuştu. Akçansa Genel
Müdürü Mehmet Hacıkamiloğlu da geçen yıl Türkiye çimento
ihtiyacının yaklaşık yüzde 9'unu
karşılayacak miktarda üretim
yaptıklarını söyledi.
Hacıkamiloğlu, 7,5 milyon
ton üretim kapasitelerinin bulunduğunu belirterek, yurtiçi
çimento ve klinker satışlarının 6
milyon ton olarak rekor seviyede gerçekleştiğini kaydetti. Akçansa'nın geçen yıl 1,4 milyar lira ciroya ulaştığını aktaran Hacıkamiloğlu, şirketin net karının
da 250 milyon lira olduğunu bildirdi. Hacıkamiloğlu, yer aldıkları projelere geçen yıl İstanbul'da inşa edilecek 3. Boğaz
Köprüsü'nü de eklediklerini belirtti.
Çimsa Genel Müdürü Nevra
Özhatay ise gri çimentonun yanı sıra ürettikleri beyaz çimento ve kalsiyum alüminat çimentosu gibi özel ürünlerle inovasyon konusunda sektöre öncülük
ettiklerini belirterek, Çimsa olarak beyaz çimentoda dünyanın
ilk iki markasından biri olduklarını kaydetti.((İstanbul, aa)
Türk Pirelli 2014 yılında
1.2 milyar TL ciro elde etti
GÜBRETAŞ, 50.1 milyon lira
temettü dağıtacak
2014 yılında toplam lastik
pazarının yüzde 4 daraldığını
söyleyen Türk Pirelli CEO'su Mete
Ekin, 2015 yılında pazarın ekonomideki genel toparlanma etkisiyle
yüzde 3 büyüyeceğini öngördüklerini söyledi.
Haberi sayfa 3’te
2015 yılı satış hedeflerini bir
milyon 800 bin lira olarak belirlediklerini söyleyen GÜBRETAŞ Genel Müdürü Kutlu,
"Konsolide ciro hedefimizi de
3 milyar lira olarak hedefledik" dedi.
Haberi sayfa 4’te
Yetersiz su içmek kilo aldırıyor
Haberi 8’de
TSKB'ye 150 milyon dolarlık
yenilenebilir enerji kredisi
Yavuz ERTÜRK
ürkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB),
Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası'ndan (JBIC) 150 milyon dolar tutarında kredi temin etti. TSKB tarafından yapılan
açıklamaya göre, kredi, Türkiye genelinde sera gazı emisyonlarının azaltılması için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarında kullandırılacak.
Kredinin 12 yıl vadeli olarak Hazine garantisiyle kullandırılması öngörülüyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Orhan Beşkök, JBIC ile
imzaladıkları kredi anlaşmasıyla Türkiye'nin
enerjide dışa bağımlılığını ve karbon ayak izini azaltıcı yatırımlara ilave kaynak sağlamış olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Ülkemizin enerji üretim kapasitesini artırırken düşük karbonlu ve daha verimli bir üretim düzeyine geçişini sağlayan yatırımlara yönelik desteğimizi artırarak devam edeceğiz" dedi.
T
1930’dan
Günümüze
AYLIK YAPI-TASARIM-KENT KÜLTÜRÜ DERGİSİ
Download

28 mart.s1