KAN NEDİR?
Yalnızca insan vücudu tarafından
üretilebilen yaşamın ana kaynağıdır.
İnsan yaşamanın sürekliliği için gerekli
olan besin maddeleri ile oksijenin
vücudun gerekli bölgelerine taşınması
sağlar.
KAN BAĞIŞI
Kişinin karşılık beklemeden, kanını
Kızılay veya hastanelerdeki kan
merkezlerine, bağışlamasıdır.
Bağışlanan kan, gerekli tetkiklerden
sonra gereksinme duyulanlara
dağıtılmaktadır.
KİMLER KAN BAĞIŞI
YAPABİLİR
18-60 Yaşları arasında 50 kg.
üzerindeki sağlıklı her birey kan bağışı
yapabilir. Ancak kan bağışlayanın kırmızı
kan hücreleri veya Hb miktarının, kan
bağışı öncesi ölçülmesi gerekir.
BURSA TALASEMİ DERNEĞİ
KİMDİR?
Gücünü talasemili hastaların yaşama
sevincinden alan,
Talasemili her bireyin toplum içerisindeki
etkinliğini ve saygınlığını artırmak için
çalışan,
Talasemili her bireyin, hayat koşullarına
etki eden unsurlar ve sosyal hayat
içerisindeki engelleri tespit için çalışan,
Gücü nispetinde bu sorunları iyileştirerek
hayata tutunmalarını sağlayan ve en
önemlisi, toplumumuzu Talasemi
hastalığı ile ilgili bilinçlendirerek, yeni
Talasemili hastaların doğmasına engel
olmaya çalışarak, bu hastalığın önüne
geçilmesi yönünde çaba göstermek,
amacıyla Talasemi Hastaları tarafından
kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.
Talasemi’nin önlenilebilir bir Hastalık
olduğu gerçeğinden yola Çıkarak, Bursa
Talasemi Derneği Olarak toplumumuzu
bilinçlendirme çalışmalarıyla bu hastalığı
önlemek en öncelikli
Hedefimizdir.
Bursa Talasemi Derneği
Dumlupınar Mah. Altınbaşak Cad. Uludağ Sok. No:7
Nilüfer / BURSA
(0535) 848 50 44 - (0530) 784 11 40
HESAP NO: 16 1000 009
İBAN NO:TR11 0001 2001 3290 0016 1000 09
www.burtalder.org.tr
Geleceği Yaşayın ve Yaşatın
Yapacağınız Kan Bağışları ile
Sizde Bir Hayat Kurtarın
TALASEMİ NEDİR?
TALASEMİ TAŞIYICILIĞI
Önlemi alınabilir, kalıtsal geçişli bir kan
hastalığıdır. Talasemi taşıyıcısı anne –
babadan doğan çocuklarda görülür ve
doğumdan 3-4 ay sonra kansızlıkla
ortaya çıkar. TALASEMİ tanısı konan
çocuk, yaşamı boyunca düzenli olarak
her ay kan almak zorundadır. Ayrıca her
gece, pompa denilen bir araç ve özel bir
iğne ile DESFERAL isimli ilacı, gece
boyunca cilt altından kullanmalıdır.
Ülkemizde Yapılan araştırmalara göre
aramızdaki her 100 kişiden ortalama 3
kişi taşıyıcıdır. TALASEMİ taşıyıcıları
sağlıklı kişilerdir. Ancak kendileri gibi
taşıyıcı birisi ile evlenirse Talasemi bir
çocuklarının doğma riski olur. Talasemi
taşıyıcılarına, taşıyıcılık testi
yaptırmadıkça bu özelliklerini bilmezler.
TALASEMİ TAŞIYICISI İSEM NE
YAPMALIYIM?
Eğer anne – babadan yalnızca bir tanesi
taşıyıcı ise çocuklar için bir tehlike yoktur.
Eğer anne – babanın ikisi de taşıyıcı ise
her gebelik için %25 talasemi
çocuklarının doğma riski vardır.
NE ZAMAN TAŞIYICILIK TESTİ
YAPTIRMALIYIM?
Evlilik öncesi her genç talasemi
konusunda bilgilendirilmelidir. 15 yaşını
tamamlamış her bireyin taşıyıcılık testi
yaptırmış olması gerekir.
Değerli anne ve babalar soyunuzun
geleceği için çocuklarımızı lise
öğrenimine girerken talasemi konusunda
eğitim ile bilgilendirelim ve onlara
talasemi kan testini yaptıralım.
Taşıyıcı olan kişilerin diğer insanlardan
tek fark; kırmızı kan hücrelerinin
(Eritrositlerin) normalden biraz küçük
olmasıdır. Bu nedenle TALASEMİ
taşıyıcılığı, Demir Eksikliği Anemisi ile
karışabilir. Ayrıca Tanı olarak, Kandaki
Demir Düzeyine bakılmalıdır.
TALASEMİ TAŞIYICILIK TESTİNİ
EVLİLİK ÖNCESİ HER BİREYE
YAPTIRMASI İÇİN UYARICI OLUNUZ
www.bursatalasemi.com
Taşıyıcı ailenin sağlıklı çocuklarının
olabilmesi için anne adayına gebeliğin ilk
8 haftasında DOĞUM ÖNCESİ ERKEN
TANI testi yapılmalıdır.
Bursa Talasemi Derneğimiz size bu
konuda her zaman yardımcı olabilir.
Download

Geleceği Yaşayın ve Yaşatın