8’inci Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı Sosyal Güvenlik
Kurumunda gerçekleştirildi
Sosyal güvenlik kurumu 2015 yüksek danışma kurulu toplantısı Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili Murat Yazıcı ve
yardımcıları ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla Sosyal Güvenlik Kurumu
Erdoğan Özen Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Bu yıl 8’incisi düzenlenen sosyal güvenlik yüksek danışma kurulunun toplantısı için
bir araya gelen kurul üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri bu yılki gündemi
“sosyal güvenlik hizmetlerinin niteliği ve sosyal güvenliğin sürdürülebilirliği açısından
teknolojik araçların kullanımı, veri paylaşımı ve paydaşlar ile koordinasyonun önemi”
olarak belirledi.
Faruk Çelik “Herkes Üzerine Düşen Sorumluğu Yerine Getirmeli”
2015 Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu toplantısında konuşan Çalışma Ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ülkemizdeki sorunların bitmesi ve herkesin refah
içerisinde yaşamasının sağlanması için tüm vatandaşların üzerine düşen sorumluluğu
yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.
Sivil Toplum Örgütü Temsilcilerinin sorun, görüş ve önerilerini dile getirdiği
toplantıda konuşan Bakan Faruk Çelik, sosyal güvenliğin vatandaşların geleceğe güvenle
bakmasını sağlayan en güvenli hizmet alanı ve bir hak olduğunu, sosyal devlet olmanın
gereği olarak bu hakları sağlamanın temel görevleri olduğunu söyledi.
Çelik, sorunlar dile getirilirken sonuç odaklı fikir yürütme ve çalışma anlayışına
sahip olunması gerektiğini belirterek, kurum olarak daima, sorun çözmeye odaklı hizmet
yürütme çabası güttükleri dile getirdi. Bakan Çelik, sosyal güvenliğin Türkiye’de yaşayan
herkesi kapsadığını bundan dolayı da kurum ile ilgili görüş ve düşüncelerin önemli
olduğunu ifade etti.
Politik
olmaktan
çok,
çözüm
odaklı
sorunların
dile
getirildiği
toplantıların
gerçekleşmesinden yana olduğunu ifade eden Faruk Çelik, “Bu tür toplantılar sözde değil
de gerçek sorunların konuşulduğu ve çözüm önerilerinin üretildiği düzeyde olmalıdır.
Sonuna kadar teknolojinin kullanılmasından ve kaynakların doğru tüketilmesinden
yanayım. Personel reformuyla ilgili ciddi çalışmalar yapıldı ve daha devamının geleceğini
belirtmek isterim. Özellikle günümüzde artık, dijital arşivleme sistemi yapılmalıdır. Dijital
arşiv ile ilgili sorunlar tamamlanıp bu sorunun bir an önce bitmesi gerektiğini belirtmek
isterim” dedi.
Toplu sözleşmeler ve özlük haklarıyla ilgili sorunların çözüme kavuşması, iş
kazlarıyla ve kayıt dışı istihdamla ilgili olarak da toplumdaki herkesin üzerine düşen
sorumluğu yerine getirmesinin sorunların bitmesinde büyük bir öneme sahip olduğunu
vurguladı.
Murat Yazıcı “28 Bin Çalışanımızla Vatandaş Odaklı Hizmet Sürdürebilme
Anlayışı İçerisindeyiz”
Toplantının açılış konuşmasını yapan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili Murat
Yazıcı, 28 bin personelle vatandaş odaklı, iyi bir hizmet sürdürebilme anlayışı içerisinde
olduklarını, hedeflerinin vatandaşlara adil, kolay erişilebilir, kaliteli ve maddi açıdan
sürdürülebilir bir sosyal güvenlik hizmeti olduğunu belirtti.
“Kurum hizmetlerinde teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve paydaşlarımızla
görüş alışverişinde bulunulması çok değer verdiğimiz iki husus olarak karşımıza
çıkmaktadır. Kurum olarak paydaşlarımızın görüş ve önerilerini dikkate alarak hareket
etmeye çalışıyoruz. Reformların çoğunu gerçekleştiren ve kurumsallaşma yolunda ciddi
bir mesafe kat etmiş durumdayız. Zamanında doğru tespitlerin yapılması ve bize yol
gösterecek eleştirilerin, ufkumuzu açacak görüş ve önerilerin olmasını temenni ediyorum”
dedi.
Yazıcı sürekli olarak hizmet kalitesini artırabilme gayreti içerisinde olduklarının
bunun için teknolojik, mali ve fiziki şartları iyileştirerek çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile
getirdi. Toplantının sonunda günün anısına toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.
Download

CACHEID=02eba9fb-b4ea-42ce-8a15-348a5f4765b0;3/24/15 8`inci Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı Sosyal Güvenlik