DH. EUM. 2. Şb, 73/74_2
Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
Mahreci: Konya
Bugün dahi otuz üç vagonla yukarıdan gelenlerden bin altı yüz, Konya'da bulunanlardan bin
iki yüz yirmi beş ki, cem‘an iki bin sekiz yüz yirmi beş Ermeni muhacirinin sevk edildiği.
Fî 19 Teşrîn-i Evvel sene [1]331
Vali
Sâmih Rif‘at
Download

Belge Görüntülerini İndirmek İçin Tıklayın.