HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ
TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
T.P.B. (İ.Ö.) / 29-A - İnşaat Programı
2014-2015 GÜZ YARIYILI ARA SINAVI PROGRAMI
Ders Adı
Ders Kodu
Tarih
Saat
Sınıf 1
Sınıf 2
Sınıf 3
Sınıf 4
Ders Sorumlusu
INPC 101-29A GENEL MATEMATĠK
ENF 101-29A TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠL
10.11.2014
17:00
C-213
11.11.2014
17:00
C-213
INPC 107-29A YAPI STATĠĞĠ -I
INPC 109-29A MESLEKĠ UYGULAMALAR -
12.11.2014
17:00
C-213
C-201
S.KIVRAK
13.11.2014
17:00
C-213
C-201
E.AVCI
INPC 105-29A YAPI MALZEMELERĠ
INPC 103-29A TEKNĠK RESĠM
14.11.2014
17:00
C-213
C-201
A.CUMHUR
17.11.2014
18:00
B-103
B-105
A.KIYMACI
19.11.2014
17:00
C-213
C-201
Ö.AKSOY
22.11.2014
22.11.2014
09:00
C-213
13:00
C-213
H.ÖBEKCAN
S.KIVRAK
YBD 101-29A
YABANCI DĠL- I
INPC 227-29A TEKNOLOJĠNĠN BĠLĠMSEL
INPC 245-29A GENEL VE TEKNĠK ĠLETĠġ
C-201
M.BAĞCIVAN
H.ÖZELLĠ
4529201-A
Zemin Mekaniği-I
10.11.2014
19:00
C-213
E.AVCI
4529209-A
Büro ve ġant. Org.
11.11.2014
19:00
C-213
C.DURMUġ
4529211-A
Bilgisayar Dest.Tas.-I
12.11.2014
18:00
A-202
A-203
A.KIYMACI
4529237-A
Proje - I
15.11.2014
09:00
B-103
B-105
A.KIYMACI
4529205-A
Betonarme-I
17.11.2014
19:00
C-213
H.BAYLAVLI
4529207-A
Yapı Tesisat Bilgisi
18.11.2014
19:00
C-213
A.CUMHUR
4529203-A
Topografya
19.11.2014
19:00
C-213
S.KORKMAZ
4529213-A
Çelik Yapılar-I
20.11.2014
19:00
C-213
E.CORUK
4529229-A
Yapı. Has.Tesp-I
21.11.2014
19:00
C-213
E.CORUK
Download

T.P.B. (İ.Ö.) / 29-A - İnşaat Programı