AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
18.09.2014 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI SINAV
SONUÇLARI
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetenin Değişiklik yapılan sayısında ki, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esasalar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro ünvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapan
adaylardan öndeğerlendirmeyi geçenlerin anılan yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca giriş (yazılı) sınavına tabi tutulmuş olup, 12. maddesi uyarınca yapılan değerlendirme aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
İLAN TARİHİ
: 18.09.2014
ÖNDEĞERLENDİRME TARİHİ
: 03.10.2014
BİRİMİ
KADRO ÜNVANI
GİRİŞ SINAVI TARİHİ
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ
: 08.10.2014 SAAT:14:00
: 10.10.2014
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ADAYIN
BAŞVURDUĞU
Sıra
No
Adı Soyadı
MEZUNİYET NOTU
ALES
BİRİM
BÖLÜM /ANABİLİM DALI
ALES
PUANI
ALES
PUANI
%30
100'LÜK
SİSTEME
GÖRE
62,66
1
Hüseyin Serhan ÇALHAN
İİBF
S.B. Ve K.Y/S.ABD
70,838
21,251
2
Konur Alp DEMİR
İİBF
S.B. Ve K.Y/S.ABD
70,292
21,088
67,39
YABANCI DİL
MEZ. NOTU KPDS/ ÜDS
%30
PUANI
GİRİŞ SINAVI
Y. DİL
PUANI
%10
GİRİŞ SINAVI
PUANI
SONUÇ
G. S. GENEL TOPLAM
PUANI
%30
18,798
56
5,600
70,000
21,000
66,649
20,217
75
7,500
0,000
0,000
48,805
BAŞARILI
SINAVA GİRMEDİ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
18.09.2014 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI SINAV
SONUÇLARI
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetenin Değişiklik yapılan sayısında ki, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esasalar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro ünvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapan
adaylardan öndeğerlendirmeyi geçenlerin anılan yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca giriş (SÖZLÜ) sınavına tabi tutulmuş olup, 12. maddesi uyarınca yapılan değerlendirme aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
İLAN TARİHİ
: 18.09.2014
ÖNDEĞERLENDİRME TARİHİ
: 03.10.2014
BİRİMİ ANABİLİM DALI : Rektörlük
KADRO UNVANI
: Okutman
GİRİŞ SINAVI TARİHİ
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ
: 08.10.2014 SAAT:14:00
: 10.10.2014
ADAYIN
MEZUNİYET NOTU
ALES
Sıra
No
1
Adı Soyadı
Öznur ATAŞ AKDEMİR
BİRİM
Rektörlük
BÖLÜM /ANABİLİM DALI
ALES
PUANI
ALES
PUANI
%30
100'LÜK
SİSTEME
GÖRE
86,605
25,981
82,500
YABANCI DİL
MEZ. NOTU KPDS/ ÜDS
%30
PUANI
24,750
88,000
GİRİŞ SINAVI
Y. DİL
PUANI
%10
GİRİŞ SINAVI
PUANI
8,800
74,600
G. S. GENEL TOPLAM
PUANI
%30
22,380
81,911
SONUÇ
BAŞARILI
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
18.09.2014 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI SINAV
SONUÇLARI
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetenin Değişiklik yapılan sayısında ki, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esasalar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro ünvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapan
adaylardan öndeğerlendirmeyi geçenlerin anılan yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca giriş (yazılı) sınavına tabi tutulmuş olup, 12. maddesi uyarınca yapılan değerlendirme aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
İLAN TARİHİ
: 18.09.2014
ÖNDEĞERLENDİRME TARİHİ
: 03.10.2014
BİRİMİ ANABİLİM DALI : Eleşkirt Meslek Yükekokulu /
KADRO UNVANI
: Okutman
GİRİŞ SINAVI TARİHİ
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ
: 08.10.2014 SAAT:14:00
: 10.10.2014
ADAYIN
MEZUNİYET NOTU
ALES
Sıra
No
Adı Soyadı
BİRİM
BÖLÜM /ANABİLİM DALI
GİRİŞ SINAVI
ALES
PUANI
ALES
PUANI
%30
100'LÜK
SİSTEME
GÖRE
MEZ. NOTU
%30
GİRİŞ
SINAVI
PUANI
G. S. PUANI
%30
GENEL TOPLAM
SONUÇ
1
Serap KAYSERİLİ
Eleşkirt Meslek
Yüksekokulu
80,956
24,287
80,160
24,048
90,000
27,000
75,335
BAŞARILI
2
Ordam Münevver AYDIN
Eleşkirt Meslek
Yüksekokulu
82,257
24,677
88,560
26,568
60,000
18,000
69,245
BAŞARISIZ
2
Kadir AKPINAR
Eleşkirt Meslek
Yüksekokulu
78,148
23,444
94,400
28,32
50,000
15,000
66,764
BAŞARISIZ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
18.09.2014 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI SINAV
SONUÇLARI
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetenin Değişiklik yapılan sayısında ki, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esasalar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro ünvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapan
adaylardan öndeğerlendirmeyi geçenlerin anılan yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca giriş (yazılı) sınavına tabi tutulmuş olup, 12. maddesi uyarınca yapılan değerlendirme aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
İLAN TARİHİ
: 18.09.2014
ÖNDEĞERLENDİRME TARİHİ
: 03.10.2014
BİRİMİ ANABİLİM DALI : Eleşkirt Meslek Yükekokulu /Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü / Bankacılık ve Sigortalıcılık Pr.
KADRO UNVANI
: Öğretim Görevlisi
GİRİŞ SINAVI TARİHİ
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ
: 08.10.2014 SAAT:14:00
: 10.10.2014
ADAYIN
MEZUNİYET NOTU
ALES
Sıra
No
Adı Soyadı
1
Serhat ALPAĞUT
2
GİRİŞ SINAVI
BÖLÜM /ANABİLİM DALI
ALES
PUANI
ALES
PUANI
%30
100'LÜK
SİSTEME
GÖRE
MEZ. NOTU
%30
GİRİŞ
SINAVI
PUANI
G. S. PUANI
%30
GENEL TOPLAM
SONUÇ
Eleşkirt Meslek
Yüksekokulu
Finans Bankacılık ve
Sigortacılık Bölümü
74,260
22,278
71,300
21,39
93,000
27,900
71,568
BAŞARILI
Özgül YALÇIN
Eleşkirt Meslek
Yüksekokulu
Finans Bankacılık ve
Sigortacılık Bölümü
72,341
21,702
61,500
18,45
10,000
3,000
43,152
BAŞARISIZ
3
Erol SAYIM
Eleşkirt Meslek
Yüksekokulu
Finans Bankacılık ve
Sigortacılık Bölümü
74,335
22,301
58,000
17,4
5,000
1,500
41,201
BAŞARISIZ
4
Aslıhan ŞAHİN
Eleşkirt Meslek
Yüksekokulu
Finans Bankacılık ve
Sigortacılık Bölümü
73,509
22,053
61,580
18,474
0,000
0,000
40,527
GİRMEDİ
BİRİM
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
18.09.2014 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI SINAV
SONUÇLARI
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetenin Değişiklik yapılan sayısında ki, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esasalar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro ünvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapan
adaylardan öndeğerlendirmeyi geçenlerin anılan yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca giriş (yazılı) sınavına tabi tutulmuş olup, 12. maddesi uyarınca yapılan değerlendirme aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
İLAN TARİHİ
: 18.09.2014
ÖNDEĞERLENDİRME TARİHİ
: 03.10.2014
BİRİMİ ANABİLİM DALI : Eleşkirt Meslek Yükekokulu /Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü / Büro Yöneticiliği ve Asistanlığı Pr.
KADRO UNVANI
: Öğretim Görevlisi
Kadro Derecesi: 5
GİRİŞ SINAVI TARİHİ
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ
: 08.10.2014 SAAT:14:00
: 10.10.2014
ADAYIN
MEZUNİYET NOTU
ALES
Sıra
No
1
Adı Soyadı
Candan KOÇAK
BİRİM
Eleşkirt Meslek
Yüksekokulu
GİRİŞ SINAVI
BÖLÜM /ANABİLİM DALI
ALES
PUANI
ALES
PUANI
%30
100'LÜK
SİSTEME
GÖRE
MEZ. NOTU
%30
GİRİŞ
SINAVI
PUANI
G. S. PUANI
%30
GENEL TOPLAM
SONUÇ
Büro Yönetimi ve
Sekreterlik Bölümü
81,209
24,363
71,06
21,318
80,000
24,000
69,681
BAŞARILI
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
18.09.2014TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI SINAV
SONUÇLARI
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetenin Değişiklik yapılan sayısında ki, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esasalar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro ünvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapan
adaylardan öndeğerlendirmeyi geçenlerin anılan yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca giriş (yazılı) sınavına tabi tutulmuş olup, 12. maddesi uyarınca yapılan değerlendirme aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
İLAN TARİHİ
: 18.09.2014
ÖNDEĞERLENDİRME TARİHİ
: 03.10.2014
BİRİMİ ANABİLİM DALI : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/
KADRO UNVANI
: Araştırma Görevlisi
GİRİŞ SINAVI TARİHİ
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ
: 08.10.2014 SAAT:14:00
: 10.10.2014
ADAYIN
MEZUNİYET NOTU
ALES
Sıra
No
1
Adı Soyadı
Mustafa VURAL
BİRİM
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
BÖLÜM /ANABİLİM DALI
ALES
PUANI
ALES
PUANI
%30
100'LÜK
SİSTEME
GÖRE
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü
74,508
22,352
70,830
YABANCI DİL
MEZ. NOTU KPDS/ ÜDS
%30
PUANI
(TOEFL)
21,249
67,500
GİRİŞ SINAVI
Y. DİL
PUANI
%10
GİRİŞ SINAVI
PUANI
6,750
78,330
G. S. GENEL TOPLAM
PUANI
%30
23,499
73,850
SONUÇ
BAŞARILI
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
18.09.2014 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI İLANI GİRİŞ SINAVI
SONUÇLARI
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetenin Değişiklik yapılan sayısında ki, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro ünvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapan
adaylardan öndeğerlendirmeyi geçenler anılan yönetmeliğin 11. maddesii uyarınca giriş sınavına tabi tutulmuş olup, 12.maddesi uyarınca yapılan değerlendirme aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
İLAN TARİHİ
: : 18.09.2014
ÖNDEĞERLENDİRME TARİHİ
: 03.10.2014
BİRİMİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
KADRO ÜNVANI
Öğretim Görevlisİ
Sınav Tarihi
: 08.10.2014
Sınav Açıklama Tarihi : 10.10.2014
Saat: 14:00
MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI
ADAYIN
MEZUNİYET NOTU
ALES
Sıra
No
Adı Soyadı
1
2
GİRİŞ SINAVI
BİRİM
BÖLÜM /ANABİLİM DALI
ALES
PUANI
ALES
PUANI
%35
100'LÜK
SİSTEME
GÖRE
MEZ. NOTU
%30
GİRİŞ
SINAVI
PUANI
G. S. PUANI
%35
GENEL TOPLAM
SONUÇ
Zeynep
FAKİRULLAHOĞLU
MYO
MUHASEBE ve VERGİ
UYGULAMALARI
73,460
25,711
82,500
24,750
80,00
28,000
78,461
BAŞARILI
Sultan ERGE
MYO
MUHASEBE ve VERGİ
UYGULAMALARI
73,992
25,897
74,000
22,200
35,00
12,250
60,347
BAŞARISIZ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
18.09.2014 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI SINAV
SONUÇLARI
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetenin Değişiklik yapılan sayısında ki, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esasalar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro ünvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapan
adaylardan öndeğerlendirmeyi geçenlerin anılan yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca giriş (yazılı) sınavına tabi tutulmuş olup, 12. maddesi uyarınca yapılan değerlendirme aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
İLAN TARİHİ
: 18.09.2014
ÖNDEĞERLENDİRME TARİHİ
: 03.10.2014
BİRİMİ ANABİLİM DALI : Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu/
KADRO UNVANI
: Uzman
GİRİŞ SINAVI TARİHİ
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ
: 08.10.2014 SAAT:14:00
: 10.10.2014
ADAYIN
MEZUNİYET NOTU
ALES
Sıra
No
Adı Soyadı
1
Abdullah DEMİRCİ
2
Berrak IĞDIR
BİRİM
BÖLÜM /ANABİLİM DALI
Gıda İşleme / Et ve Et
Ürünleri Teknolojisi
Doğubayazıt Ahmed-i Hani Gıda İşleme / Et ve Et
Meslek Yüksekokulu
Ürünleri Teknolojisi
Doğubayazıt Ahmed-i Hani
Meslek Yüksekokulu
GİRİŞ SINAVI
ALES
PUANI
ALES
PUANI
%30
100'LÜK
SİSTEME
GÖRE
MEZ. NOTU
%30
GİRİŞ
SINAVI
PUANI
G. S. PUANI
%30
78,742
27,560
81,8
24,540
63,00
22,050
72,220
25,277
65,46
19,638
34,00
11,900
GENEL TOPLAM
74,150
56,815
SONUÇ
BAŞARILI
BAŞARISIZ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
18.09.2014 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI İLANI GİRİŞ SINAVI
SONUÇLARI
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetenin Değişiklik yapılan sayısında ki, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro ünvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapan
adaylardan öndeğerlendirmeyi geçenler anılan yönetmeliğin 11. maddesii uyarınca giriş sınavına tabi tutulmuş olup, 12.maddesi uyarınca yapılan değerlendirme aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
İLAN TARİHİ
: : 18.09.2014
ÖNDEĞERLENDİRME TARİHİ
: 03.10.2014
BİRİMİ ANABİLİM DALI : Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu/
KADRO UNVANI
: Okutman
Sınav Tarihi
: 08.10.2014
Sınav Açıklama Tarihi : 10.10.2014
Saat: 14:00
ADAYIN
MEZUNİYET NOTU
ALES
Sıra
No
Adı Soyadı
1
Yusuf DOYMAZ
GİRİŞ SINAVI
ALES
PUANI
ALES
PUANI
%35
100'LÜK
SİSTEME
GÖRE
MEZ. NOTU
%30
GİRİŞ
SINAVI
PUANI
G. S. PUANI
%35
GENEL TOPLAM
SONUÇ
Doğubayazıt Ahmed-i Hani
Meslek Yüksekokulu
77,060
26,971
79,930
23,979
85,00
29,750
80,700
BAŞARILI
İsrafil UÇAR
Doğubayazıt Ahmed-i Hani
Meslek Yüksekokulu
79,444
27,805
88,800
26,640
65,00
22,750
77,195
BAŞARISIZ
3
Zehra BAYIR
Doğubayazıt Ahmed-i Hani
Meslek Yüksekokulu
71,095
24,883
72,230
21,669
75,00
26,250
72,802
BAŞARISIZ
4
Tuba ŞİNGAR
Doğubayazıt Ahmed-i Hani
Meslek Yüksekokulu
77,189
27,016
80,400
24,120
60,00
21,000
72,136
BAŞARISIZ
5
Ahmet KORKUNÇ
Doğubayazıt Ahmed-i Hani
Meslek Yüksekokulu
80,839
28,293
53,33
15,999
65,00
22,750
67,042
BAŞARISIZ
6
Hacı ERDİL
Doğubayazıt Ahmed-i Hani
Meslek Yüksekokulu
81,121
28,392
60,38
18,114
55,00
19,250
65,756
BAŞARISIZ
7
Nurcan ARAS OKŞAK
Doğubayazıt Ahmed-i Hani
Meslek Yüksekokulu
79,136
27,698
54,730
16,419
50,00
17,500
61,617
BAŞARISIZ
8
Özlem YAPAN
Doğubayazıt Ahmed-i Hani
Meslek Yüksekokulu
76,826
26,889
93,000
27,900
0,00
0,000
54,789
GİRMEDİ
9
Yusuf DEMİRCİ
Doğubayazıt Ahmed-i Hani
Meslek Yüksekokulu
77,552
27,143
69,900
20,970
0,00
0,000
48,113
GİRMEDİ
10
Eda ÇAKAR POLAT
Doğubayazıt Ahmed-i Hani
Meslek Yüksekokulu
74,701
26,145
58,890
17,667
0,00
0,000
43,812
GİRMEDİ
2
BİRİM
BÖLÜM /ANABİLİM DALI
Download

ağrı ibrahim çeçen üniversitesi 18.09.2014 tarihinde yayımlanan