ANKARA EĞİTİM MERKEZİ HAFTALIK FAALİYET PLANI
( 16 Mart - 20 Mart 2015 )
S.
N DÖNEMİ
O
PROGRAMIN ADI
TARİH
KATILIMCI SAYISI
EĞİTİMİN
TÜRÜ
899
"Uzaktan Eğitim İçin Görev
Tanımlarının Tasarlanması"
2
900
'Yangın ve Acil Durumlara Müdahale
Eğitimi''
16-20 Mart 2015
34
Hies
3
901
'Ceza İnfaz Kurumlarında Arama ve
Sayımlar Konulu Kitapçık ve Görsel
Materyal Oluşturma Çalıştayı''
16-20 Mart 2015
13
Hies
4
902
"Ceza İnfaz Kurumlarında Sanatsal ve
Kültürel Çalışmaları Yürüten Personeli
Destekleme ve Sanat Çalışmalarını
Geliştirme Projesi"
16-20 Mart 2015
8
Hies
1
5
903
"Personel Destek Programı"
TOPLAM
09-20 Mart 2015
17-20 Mart 2015
20
40
Çalıştay
Hies
KALDIKLARI
ODALAR
BAYAN ODALARI:
208
ERKEK ODALARI:
216-217-224-225-226-227
ERKEK ODALARI:
233
ERKEK ODALARI:
218-219-220-221-222
BAYAN ODALARI:
211
EĞİTİM YERİ VE SAYISI
KATILIMCILAR
EĞİTİCİLER
PROGRAM YÖNETİCİSİ
Toplantı Salonu-1 : 20 Kişi
Toplantı Salonu-3
Adalet Uzman Yardımcısı,Şube
Müdürü,Diyetisyen,Ceza İnfaz
Kurumu Tabibi İkinci
Müdür,Sosyal
Çalışmacı,Öğretmen,İnfaz ve
Koruma Memuru Memur,Şef
Konferans Salonu:34
2.Müdür,İdare
Memuru,İKBM,İKM,Katip
1 Numaralı Sınıf:13
Şube Müdürü,Öğretim
Görevlisi,İKM
Fahri ERDİNÇ
Toplantı Salonu-2 : 8
2.Müdür,Öğretmen,Sayman,
İKM
Ümit BİLGİN
2 Numaralı Sınıf:20
3 Numaralı Sınıf:20
İKBM,İKM
Elif Bengi ÜNSAL ÖZBERK
Başbakanlık Afet ve Acil
Durum Eğitim Merkezi
tarafından
görevlendirilecek öğretim
görevlileri
Bülent YILMAZ,Hülya
GÜMÜŞ,Sabri
HATİPOĞLU,Elif Bengi
ÜNSAL
ÖZBERK,Meliha Ayşe
ŞAHİN,Berna
AYÇİCEK,Sema
ÖZDOĞAN,Hasan
Hüseyin KOLBAŞI,Betül
DURSUN,Furkan Hilmi
CAN
Fatih ER
Hülya GÜMÜŞ
115
Eşref BAŞEKİN
Şube Müdürü
UYGUNDUR
16.03.2015
Davut TAŞPINAR
Hakim
Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı
Download

Program İçin Tıklayınız