BATMAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
UZMAN DOKTOR LİSTESİ
NO
ADI
SOYADI
BRANġI
1
OSMAN
YEġĠLMEN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2
M.MAġUK
DEMĠRTAġ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
3
AKGÜN YILMAZ
ALKAÇ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
4
ÇIĞDEM
TOPRAK
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
5
LEYLA
BĠLGĠN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
6
SADIK
ALAN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
7
DEMET
BAġER
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
8
MUSTAFA
GÜNDOĞDU
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
9
MĠKDAT
YILDIZ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
10
ALĠ METĠN
AKDAĞ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
11
KEVSER GAMZE
DANIġ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
12
ABDULMECĠT
KESKĠN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
13
FERĠDE
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
14
AHMET
ÇELĠKER
AKYÜZ
KÖSE
15
HAKKĠ
URAL
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
16
OSMAN
KARADENĠZ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
17
HALĠT
ATAÇ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
18
YUSUF
ÇAKMAK
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
19
MAHMUT
KARAKIġ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
20
PINAR
ÇAKIR
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
21
FETHĠ
KARAKAYA
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
22
NECĠM
YALÇIN
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
23
AHMET MELĠH
AKKUġ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
24
ÇAĞLAR
ALTUNDAL
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
25
MEHMET
GÜZELGÜL
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
26
ANIL MURAT
SEVER
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
27
ENVER
ÜNEY
Çocuk Psikiyatri Uzmanı
28
HAKAN
Göz Hastalıkları Uzmanı
29
ġENAY
TENEKECĠOĞL
U
COġKUN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
NEONATOLOJĠ UZMANI (Yeni Doğan)
Download

batman kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi uzman doktor