_
T.C.
SAGLIK BAKANLIĞI_
KAMU
HASTANELERI
KURUMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
: 23618724
Sayı
Konu :Teklif
_
/ Qgg
19/03/_20ı9
[ACIL ]
Hastanemiz Ortopedi Servisinin ihtiyacı olan aşağıda belirtilen malzeme 4734 Sayılı K.İ.K.'
in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi KDV hariç olarak,
19/03/2015 tarih saat 16:00 kadar 462 341 56 54 numaralı faksa gö ermeniz veya
kapalı zarf içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
N
OKUT
Ek?
Idari ve Mali" H' metler M 'd. Yrd.
_
/
Bî__1
.
T.İ.T.U.B.B.
SUT
Birim
NOT
Toplam
1-
Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup,
wwwğrgpzgnkangnhggmtr(ihalgpng internet adresinden temin edilebilir.
2-
Teklif Edilen Ürünün SUT ve UBB Kodlarını İlgili Sütunlara Yazılması
Zorunludur.
Tekliflerinizi en geç 19/03/2015 tarihi saat 16.00' kadar
0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı zarf içinde bildirmeniz rica olunur
ÇİMENTOSUZ TOTAL KALÇA PROTEZİ
Proksimali
Poroz
Uzeri
HA
Femoral
Stem
Acetabular Cup
(1/3
Kaplı Çimentosuz
Vidalı)
_
.
1
ı
'Femoral Stem.
.'
_
1.
Femoral stem düz, yakalıksız, mat, dövülmüş ( Forged) titanyum ve çimentosuz olmalıdır.
2.
Sistem C-Taper head (12-14 kon) sistemine uygun olmalıdır.
“
3. Femoral Stemin Proximali Porlu+HA yüzey kaplı olmalıdır
'
4.
Femoral Stemin proximali çepeçevre poroz üzeri Hidroksiapatit; (H.A.) ASTM Fll85
(Ca10(PO4)6(OH)2) kaplama olmalıdır. Femoral stem HA kalınlığı 50 microndan az
olmamalıdır.
5.
Stem boyu en az l30mm Ve en fazla l70mm arası değişik boylarda olmalıdır.
Distal
stem
kalınlıkları
en
az
llmm
Ve
en
fazla
20mm
kalınlıklarda
arası
değişik
6._
olmalıdır.
7.
Her stem proximal boyunun iki farklı distal kalınlığı olmalıdır Ve stem distali yeni
jenerasyon distal İmplant esnekliğini sağlayan distal yarıklı olmalıdır.
8.
Stem boyun bölgesi sürtünmeden dolayı oluşabilecek polietilen insert aşınmasını önlemek
için Polished yüzey ( parlatılmış , parlak yüzey ) olmalıdır.
i
9. Femoral stem metafızinde
:iç
macro
kilitlenmeyi sağlayan
olanak sağlayan norınalization basamaklı yapılar olmalıdır.
-'
,
,
yük Ve stress transferine
10. Stem tüm kanalı dolduracak şekilde Straight Stem geometrisine sahip olmalıdır.
11. Femoral stem distal stabiliteyi sağlayan ve femoral kanalı dolduracak silindirik distal stem
geometrisine sahip olmalıdır.
'
12. Stem distalinde rotasyonu engelleyen çıkıntılar bulunmalıdır.
ç
.
'
13. Femoral stemin dört kenardan fazla kenarı bulunmalıdır.
14. Femoral stem, her stem boyu için iki farklı distal kalınlığa sahip, 16 adet farklı boy ve
offset seçeneğine sahip olmalıdır.
15. Uyluk önü ağrısını azaltmak ve distal esnekliği artırmak amacıyla stem distali mat Ve
'
'
yarıklı olmalıdır.
16. Stem boyun açısı 127
- 1350 derece
17. Femoral Baş çapları; 22
,
aralığında olmalıdır.
28 mm olmalı en az üç çeşit baş boy uzunluk seçenekleri
bulunmalıdır.
Acetabular Cug
i
_.
.
`1.
Acetebular Cup porous pürüzlü yüzeyğüzeri Hydroxylapatite kaplı olmalıdır.
2.
Cup üzerindeki pürüzlü yapı saf titanyumun elektrotlar ile cup yüzeyine püskürtülmesi ile
oluşturulmuş olmalıdır.
i
3. Acetabular cup Titanyum olmalıdır.
4.
Sistem press-fıt özelliğine sahip olmalıdır.
9
i
5.
Sistemde _CDH vakalarına uygun
ğeıêdßiile
ÃTiİill-İr)
2;?
/\
\
kullanılabilecek ufak Acetabular Cup
?%77
s
.
.
Download

19/03/2015 tarih saat 16:00 kadar 462 341 56 54 numaralı faksa gö