Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Dershane Grubunun
Kayıt Yenileme İşlemleri
18.03.2015 – 20.03.2015 Tarihleri arasında yapılacak olup;
Öğrenim ücretini “ADÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün
Ziraat Bankası Aydın Şubesindeki
TR 7400 0100 0033 3962 1422 5010
IBAN nolu hesabına” “Adı Soyadı”, “TC Numarası”,“ Pedagojik
Formasyon Bedeli ” ifadesi yazdırarak yatıracak ve dekontuyla
birlikte; Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosunda Ders Kaydı
yapacaklardır.
“ATM” lerden Yatırılan Öğrenim Ücreti sliplerinde yukarıda
belirtilen ifadeler yer almadığı için tercih edilmemektedir.
Download

Dershane Grubu Kayıt Yenileme Duyurusu.pdf