PERİYODİK SAĞLIK
MUAYENESİ
Amaç

Sağlıklı bireyler için periyodik sağlık
muayenesi kavramını ve gereklerini
öğrenmek
Aile Hekimliği 1. Basamak Kursiyer Eğitimi
2
Öğrenim hedefleri
1.
2.
3.
Periyodik sağlık kontrolünün tanımının
yapılabilmesi
Ülkemize özgü periyodik muayene
programının tartışılabilmesi
Sağlıklı çocuk ve erişkin izlem
programının gözden geçirilmesi
Aile Hekimliği 1. Basamak Kursiyer Eğitimi
3
Öğrenim hedefleri
4.
5.
Tarama testlerinin bilinmesi ve
periyodik muayene için kullanımının
anlaşılması
Aşılama, danışmanlık, eğitim ve
kemoprofilaksinin öneminin
vurgulanması
Aile Hekimliği 1. Basamak Kursiyer Eğitimi
4
Tanım

Sağlıklı kişilerin

Tarama muayene ve testleri ile,
danışmanlık ve sağlık eğitimi yoluyla

Risk faktörlerine göre biçimlendirilmiş

kanıta dayalı yapılandırılmış, spesifik,
etkin, uygulanabilir ve kabul edilebilir bir
izlem programıdır.
Aile Hekimliği 1. Basamak Kursiyer Eğitimi
5
Periyodik muayenede hedef
kitle

Sağlıklı kişiler

Özel gruplar
Öğrenciler
Bazı meslek grupları
Aile Hekimliği 1. Basamak Kursiyer Eğitimi
6
Periyodik muayenenin seyri






Hikaye alma
Kapsamlı fizik muayene
Tarama testleri
Danışmanlık
Sağlık eğitimi
Kemoprofilaksi
Aile Hekimliği 1. Basamak Kursiyer Eğitimi
7
Örn AC Ca başta yeterli bulgu vermiyor, tanı alacak duruma gelince ise tedaviye yeterli
süre kalmıyordu, dolayısı check-up up bitti yaş, bitti yaş, maruziyet, cinsiyet, kişisel risk
gibi kavramlar ile sıklığı artan
PERİYODİK MUAYENE
(1970)
başladı
CHECK-UP
(1861)
1921 yılında sigorta şirketi düzenli sağlık kontrolünden geçen kişilerde mortalite
düşüyor deyince, ABD de hasta olmayan kişiler yıllık muayene popüler oldu.
Aile Hekimliği 1. Basamak Kursiyer Eğitimi
8
CHECK-UP
KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ
İkincil koruma
Hastalık olduğu ama
belirtinin olmadığı dönem
Hastalığın da belirtisinin
de olmadığı ama risk
faktörlerinin olduğu
dönem
Birincil koruma
SAĞLIĞI GELİŞTİRİCİ HİZMETLER
PERİYODİK MUAYENE
Aile Hekimliği 1. Basamak Kursiyer Eğitimi
9
Kanıta dayalı yaklaşım
Güçlü öneri
Fayda çok belirgin, yüksek düzeyde kanıt,
maliyet etkin
(Meta analiz, randomize kontrollü çalışma)
Önerilenler

Fayda belirgin ama ya göreceli olarak gücü
orta derecede ya da da kanıt zayıf, hemen
tüm hastalarca kabul edilir,
Aile Hekimliği 1. Basamak Kursiyer Eğitimi
10
Kılavuzların özellikleri

Yeni kanıtlar ve sağlık önceliklerine bağlı
Değişkenlik

Ülkelere göre
Farklılık

Epidemiyolojik araştırmalara
Uygunluk
Aile Hekimliği 1. Basamak Kursiyer Eğitimi
11
Tarama Kararı






Mortalite ve morbiditesi yüksek
Prevalansı yüksek
Testin sensitivitesi ve spesifitesi yüksek
Test düşük riskli ve kabul edilebilir olmalı
Erken tanı ve tedavi etkin olmalı
Maliyet etkin olmalı
Aile Hekimliği 1. Basamak Kursiyer Eğitimi
12
Danışmanlık





Egzersiz
Beslenme
Bağımlılık
Kazalar
Üreme sağlığı
Aile Hekimliği 1. Basamak Kursiyer Eğitimi
13
İlaçla korunma




Gebelik öncesi folik asit
Otuz beş yaş üzerinde aspirin
Menopozda HRT
Gebelerde kalsiyum ve demir
Aile Hekimliği 1. Basamak Kursiyer Eğitimi
14
Aile Hekimliği-PSM

Süreklilik

Sağlığı koruyucu ve geliştirici hizmetler öncelikli

Bütüncül

Kapsamlı
Aile Hekimliği 1. Basamak Kursiyer Eğitimi
15
Gruplar





Çocukluk yaş grubu
Okul öncesi ve okul
Ergenlik dönemi
Erişkinlik dönemi
Yaşlılık dönemi
Aile Hekimliği 1. Basamak Kursiyer Eğitimi
0-5
5-12
12-20
20-64
65+
16
Çocukluk yaş grubu




Gelişimin izlemi
Fizik muayene
Bağışıklama
Aile Eğitimi
•Yatan infant 6-8 hafta
•Oturan infant 2-9 ay
•Hareketli toddler 18-24 ay
•İletişim 3-4 yaş
Aile Hekimliği 1. Basamak Kursiyer Eğitimi
17
Okul öncesi ve okul dönemi
(5-12 yaş)




Gelişimin izlenmesi
Fizik muayene
Bağışıklama
Aile eğitimi
Aile Hekimliği 1. Basamak Kursiyer Eğitimi
18
Ergenlik dönemi (10-24 yaş)

Fizik muayene

Eğitim ve Danışmanlık

Cinsel eğitim ve
üreme sağlığı
hizmetleri
Aile Hekimliği 1. Basamak Kursiyer Eğitimi
19
Erişkin dönem (20-64)





Fizik muayene
Eğitim
Bağışıklama
Gebe ve lohusa
izlemi
Risk analizi
Aile Hekimliği 1. Basamak Kursiyer Eğitimi
20
Yaşlılık dönemi (65 ve üzeri)






Fizik muayene
Yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi
Bağışıklama
Sosyal destek
Huzur ve bakım evleri
Sağlık personelinin eğitimi
Aile Hekimliği 1. Basamak Kursiyer Eğitimi
21
İşlemler*
19
Kan basıncı
Yılda bir
25
40
45
50
Lipid profili
5 yılda bir
Mammografi
2 yılda bir
55
60
64 +
Yılda bir
Gaitada gizli kan
Göz muayenesi
Yılda bir
Kulak muayenesi
Yılda bir
Smear
Meme muayenesi
3 yılda bir
Yılda bir
Aile Hekimliği 1. Basamak Kursiyer Eğitimi
22
AŞILAR
Doğumda
(İlk 72 saat içinde)
2.ayın
sonu
Hepatit B
I
II
3.ayın
sonu
4.ayın
sonu
9.ayın
sonu
16-24
aylar
I
DBT
I
II
III
Rapel
Polio
I
II
III
Rapel
Rapel
I
Td
I : İlk aşı
II - III : 2. ve 3. Aşılar
8.sınıf
III
BCG
Kızamık
1.sınıf
Rapel
Rapel
+
Aile Hekimliği 1. Basamak Kursiyer Eğitimi
+
23
Erişkin Aşıları
19
Tetanoz
10 Yılda bir
İnfluenza
Risk grubunda yılda bir
Yılda bir
Pnomokok
Risk grubunda
Tek doz
Hepatit B
Risk grubunda10 yılda bir
25
40
45
Aile Hekimliği 1. Basamak Kursiyer Eğitimi
50
55
60
64 +
24
Sonuç





Sağlığın geliştirilmesi
Korunma
Erken tanı ve tedavi
Danışma
Eğitim
Aile Hekimliği 1. Basamak Kursiyer Eğitimi
25
Download

Periyodik_saglik_ muayenesi